FACILITĂȚI ACORDATE STUDENȚILOR

Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut ca obiectiv prioritar crearea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional, dar şi acordarea unor facilităţi studenţilor prin care să întărească motivaţia studenţilor pentru învăţare.
Printre aceste facilităţi, amintim:
– reducerea taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmează concomitent două specializări
– acorduri şi parteneriate cu entităţi economice şi instituţii publice, în vederea efectuării stagiilor de practică sau acordării unor facilităţi studenţilor, precum şi burse de studiu sau angajarea la finalizarea studiilor;
– studenţii cu deficiențe beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare cu 25%;
– asigurarea serviciilor de cămin-cantină pentru toţi studenţii solicitanţi;
– reducerea substanţială a taxelor de şcolarizare, a celor de achiziţionare a cardului de aptitudini, a permisului ECDL şi a celor pentru susţinerea examinărilor;
– informarea studenţilor, prin intermediul unei componente web, în privinţa datelor din secretariate (planuri de învăţământ, planificare examene, note, credite obţinute, situaţie financiară, etc.);
– dezvoltarea reţelei de transmitere a informaţiilor prin introducerea serviciului internet la toate căminele studenţeşti;
– acordarea de sprijin asociaţiilor studenţeşti (inclusiv sprijin financiar) în desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, culturale, sportive, artistice;
– acordarea unor premii studenţilor cu performanţe deosebite la concursuri şi/sau manifestări ştiinţifice studenţeşti;
– cursuri facultative gratuite:
1. Comunicare / Negociere / Lucru în echipă / Leadership
2. Mentor
3. Manager proiect
4. Manager resurse umane
-program de voluntariat în universitate
– pregătire psihopedagocică

CAZAREA STUDENȚILOR

Cazarea studenţilor se realizează în două cămine:
– Complexul Studenţesc Debarcader, care are în componenţa sa și cantină studenţească;
– Căminul Studenţesc nr.2 (str. Victoriei nr. 132-134).
Odată pătrunşi în comunitatea academică a Universităţii, studenţii beneficiază de cămine şi cantine studenţeşti, iar asistenţa medicală este gratuită.
Cele două cămine funcţionează la capacitate normală, având 120 locuri de cazare şi o cantină pentru studenţi.
Căminul studenţesc din Debarcader dispune de camere dotate corespunzător, pentru realizarea activităţilor de studiu, precum si pentru activităţi extraşcolare realizate la nivelul căminului, studenții folosind terenurile multifuncţionale (fotbal, tenis de câmp, volei, baschet, handbal) și sala de gimnastică

Adresa: Str. Unirii, nr. 36, Tg-Jiu, Gorj, România
Telefon: 40-253-223971 Fax: 40-253-223971
E-mail: cicocs@utgjiu.ro
Web: http://cicocs.utgjiu.ro

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a Studenţilor reprezintă o componentă a Universităţii “Constantin Brâncuşi”, menită să ofere sprijin în alegerea şi dezvoltarea carierei, în dezvoltarea personală şi în rezolvarea problemelor relaţionale, emoţionale, de comunicare prin consiliere şi activităţi educaţionale adecvate. De asemenea, prin programele sale, oferă studenţilor următoarele servicii:
– consiliere educaţională în probleme legate de cunoaşterea/autocunoaşterea studenţilor;
– optimizarea relaţiilor studenţi-studenţi, studenţi-cadre didactice;
– posibilităţi de practică şi perfecţionare în diferite domenii;
– consiliere psihologică;
– evaluare psihologică în selecţia profesională;
– informare asupra locurilor de muncă disponibile;
– recrutare şi plasare prin: baze de date cu studenţi şi absolvenţi care sunt în căutarea unui loc de muncă; organizare de târguri de job-uri; participare la târguri de job-uri naţionale şi internaţionale.

Adresa: Str.Tineretului, Nr. 4,
Targu-Jiu, Gorj, Romania
Telefon : 0253-223197
Fax : 0253-223197
Web: http://www.utgjiu.ro

La Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi” sunt date în folosinţă două săli de lectură cu acces liber la INTERNET, trei depozite de carte cu acces liber la raft.
Constituită în timp, paralel cu dezvoltarea unor facultăţi şi specializări noi, Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi” are un caracter enciclopedic, conţinând lucrări din toate domeniile: inginerie, ştiinţe economice, lingvistică, filosofie, informatică, ştiinţe juridice, matematică, fizică, chimie, medicină, mediu, ştiinţe social-politice, educaţie fizică şi sport, artă şi cultură.
Îndeplineşte condiţiile necesare satisfacerii intereselor de studiu, lectură şi informare, deţinând un fond de carte de 127 000 de volume şi 53 abonamente la periodice româneşti şi străine.

În sprijinul studenţilor Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, alături de Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi” funcţionează şi 4 filiale: Biblioteca Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative, Biblioteca Facultăţii de Inginerie, Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerii, Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale.