Taxe de scolarizare la programele de studii de licenta din UCB

taxele de scolarizare anuale pentru studii universitare de licenta =  2900 lei

taxele de scolarizare anuale pentru studii universitare de licenta =  2500 lei

taxele de scolarizare anuale pentru studii universitare de licenta =  2500 lei

taxele de scolarizare anuale pentru studii universitare de licenta =  2500 lei

taxele de scolarizare anuale pentru studii universitare de licenta:
– Educatie fizica si sportiva = 3000 lei
– Kinetoterapie si motricitate speciala = 3000 lei
– Asistenta medicala generala = 4200 lei

 1. Facultatea de Stiinte Economice

  – Pentru studii universitare de licenta = 2300 lei

 2. Facultatea de Stiinte Juridice

  – Pentru studii universitare de licenta:

  – anul I si anul II de studiu = 2300 lei

  – anul III si anul IV de studiu = 2450 lei

NIVELUL I – FORMARE INITIALA – programul de studii psihopedagogice
Taxa inscriere pentru admitere = 100 lei
Taxa scolarizare studenti = 500 lei
Taxa scolarizare absolventi de invatamant superior – in regim postuniversitar = 1600 lei
Taxa inmatriculare pentru cursuri postuniversitare = 25 lei
Taxa reexaminare / restanta / marire nota/ recontractare = 50 lei
Taxa examen de absolvire pentru studentii UCB in regim cu taxa la DPPD, absolventii de invatamant superior si studentii altor universitati = 300 lei
NIVELUL II – FORMARE INITIALA – programul de studii psihopedagogice
Taxa inscriere pentru admitere = 100 lei
Taxa scolarizare pentru absolventii de invatamant superior, in regim postuniversitar = 1600 lei
Taxa scolarizare pentru masteranzii UCB = 700 lei
Taxa scolarizare pentru masteranzii altor universitati = 800 lei
Taxd reexaminare / restanta / marire nota / recontractare = 50 lei
Taxa inmatriculare pentru cursuri postuniversitare si masteranzii altor universitati = 25 lei
Taxa examen de absolvire pentru masteranzii UCB in regim cu taxa la DPPD, absolventii de invatamant superior si masteranzii altor universitii = 300 lei

Legenda:

F.I.D.D. – Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila
F.S.E. – Facultatea de Stiinte Economice
F.S.E.M.P. – Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Public
F.S.J. – Facultatea de Stiinte Juridice
F.S.M.C. – Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale
D.I.D.F.C. – Departamemntul de Invatamant la Distanta si Formare Continua
D.P.P.D. – Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Precizari privind aprobarea reducerii taxei de școlarizare:
Studenți care urmează simultan cursurile a două specializări din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu beneficiază de:
 • Reducerea cu 25% a taxei de școlarizare la fiecare specializare, în cazul în care urmează simultan două specializări în regim cu taxă
 • Reducerea cu 25% a taxei de școlarizare la specializarea urmată in regim cu taxă, în cazul în care urmează simultan două specializări, din care una în regim cu taxă și cealaltă în regim fără taxă
2900
Taxa de scolarizare la programele de studii de la FIDD
2500
Taxa de scolarizare la programele de studii de la FSE
2500
Taxa de scolarizare la programele de studii de la FSEMP
2500
Taxa de scolarizare la programele de studii de la FSE
3000
Taxa de scolarizare la programul de studii Educatie fizica si sportiva
3000
Taxa de scolarizare la programul de studii Kinetoterapie si motricitate speciala
4200
Taxa de scolarizare la programul de studii Asistenta medicala generala