Anunţ selecţie parteneri POCU

By ianuarie 6, 2017Anunturi, Noutăţi

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, sediul în localitatea Târgu-Jiu, judeţul Gorj, anunţă  organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020,  Axa Prioritară (AP) 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de Investiţii (PI) Obiectiv tematic:  Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării  pe tot parcursul vieţii. OS 6.13 si 6.14. Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potential loc de muncă /cercetare/ inovare,cu accent pe sectoarele economice cu potential complex identificate conform SNC şi domeniile de inteligenţă conform SNCDI.

Titlul proiectului: Creșterea șanselor de angajare prin practică eficientă!

ID proiect: 108724

Descarca REZULTAT

Descarca ANUNT

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, sediul în localitatea Târgu-Jiu, judeţul Gorj, anunţă  organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020,  Axa Prioritară (AP) 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de Investiţii (PI) Obiectiv tematic:  Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării  pe tot parcursul vieţii. OS 6.13. Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potential loc de muncă /cercetare/ inovare,cu accent pe sectoarele economice cu potential complex identificate conform SNC şi domeniile de inteligenţă conform SNCDI

Descarca REZULTAT

Descarca ANUNT