CCOC

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură a Universităţii ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu având rolul de a asigura o cât mai bună informare, orientare profesională şi integrare socială a studenţilor.Ca și structură distinctă a universității, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră se ocupă de  consilierea studenţilor în diverse problem, identificarea de oportunităţi pentru studenţii şi absolvenţii universității, monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii şi prezentarea de statistici în acest sens conducerii universităţii şi facultăţilor, promovarea ofertei educaţionale a UCB atât în ţară cât şi în străinătate, menţinerea legăturii cu mediul societal în sensul intermedierii legăturii între acesta cu studenţii şi universitatea pentru a identifica diverse oportunităţi, dar şi pentru a prezenta oferta de specialişti a UCB şi totodată competenţele acestora, implicarea alături de Biroul de Promovare și Relații Publice în promovarea universității, Innițierea de parteneriate cu centrele de consigliere din liceee.