Centrul de Cercetare “CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI” - Universitatea Constantin Brâncuşi din Tg-Jiu

Design by: Adrian Runceanu

Scopul şi necesitatea constituirii

Scopul constituirii Centrul de Cercetare “CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI” constă înTERMOMETRU DIGITAL CU SONDĂ :

 1. formarea şi perfecţionarea resurselor umane care activează în domeniul Protecţiei Mediului;
 2. dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnologice în domeniul Protecţiei Mediului, orientată în următoarele direcţii, eficienţa metodelor de depoluare aplicate în industrie şi studii experimentale privind impactul proceselor industriale care se desfăşoară în judeţul Gorj asupra mediului;
 3. promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional;
 4. sprijinirea integrării europene a României în ceea ce priveşte învăţământul tehnic superior şi cercetarea ştiinţifică în domeniul Protecţiei Mediului, precum şi asimilarea directivelor şi reglementărilor Uniunii Europene;
 5. sprijinirea sub aspect tehnic, ştiinţific şi a reglementărilor UE a sectoarelor industriale existente în judeţul Gorj în vederea creşterii competitivităţii produselor pe care le fabrică sau a serviciilor pe care le furnizează;
 6. diseminarea rezultatelor cercetării şi a reglementărilor din domeniul Protecţiei Mediului menţionate prin formare continua şi post universitare în conformitate cu cerinţele pieţii muncii.

Necesitatea constituirii Centrului de Cercetare “CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI” este susţinută de:

 1. importanţa mondială a domeniului Protecţiei Mediului care are implicaţii în sectoare de activitate economică, sănătate, învătământ şi calitate a vieţii în special prin reglementări legale
 2. necesitatea valorificării rezultatelor recunoscute ale cercetărilor efectuate de către membrii centrului

Obiect de activitate

Centrul de Cercetare “CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI” poate desfăşura activităţi în următoarele domenii constituite din:

 1. Monitorizarea si controlul poluării mediului;
 2. Recuperarea - reciclarea deşeurilor;
 3. Retehnologizarea şi perfectionarea unor procese în scopul micşorării emisiilor de noxe;
 4. Elaborarea unor tehnologii cu grad redus de poluare;
 5. Elaborarea de studii de fezabilitate, evaluari de impact asupra mediului si bilanţuri de mediu;
 6. Alternative biotehnologice în protecţia mediului;
 7. Dezvoltarea bazei materiale prin achiziţii şi autodotare;
 8. Derularea de teme de cercetare solicitate de societăţi industriale din judeţul Gorj;
 9. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu membrii structurilor de cercetare existente în Universitatea “Constantin Brâncuşi”, în judeţul Gorj, în ţară şi în străinătate prin organizare de simpozioane, seminarii, vizite şi mese rotunde;
 10. Susţinerea şi sprijinirea publicării de articole ştiinţifice elaborate de membrii Centrului de Cercetare;
 11. Participarea la programele de cercetare ştiinţifică iniţiate de UE, precum şi cele iniţiate în ţară