Componenta Centrului de Cercetare “CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI”

Design by: Adrian Runceanu

Personalul de cercetare ştiinţifică este format din:

Activitatea Centrului este coordonată de o echipă de conducere care a fost constituită de directorul centrului.
În conformitate cu statutul de constituire conducerea Centrului de Cercetare “CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI” este asigurată de un consiliu de conducere format din:

Nr.crt. Nume şi prenume Titlul didactic Funcţia în cadrul centrului de cercetare Titlul ştiinţific
1 Gămăneci Gheorghe Prof.univ.dr. Directorul centrului de cercetare Doctor în domeniul Biologie
2 Cîrţînă Daniela Conf.univ.dr. Membru al Centrului de cercetare Doctor în domeniul Chimie
3 Căpăţînă Camelia Conf.univ.dr. Secretar al Centrului de cercetare Doctor în domeniul Inginerie chimică
4 Popa Roxana Sef lucr.dr.ing. Membru al Centrului de cercetare Doctor în domeniul Agrochimie
5 Şchiopu Emil Catalin Asist.dr.ing. Membru al Centrului de cercetare Doctor în domeniul Mine, petrol şi gaze
6 Truică Mădălina Masterand Membru al Centrului de cercetare Masterand la specializarea Managementul Protecţiei Mediului în Industrie
7 Ciobanu Ana Maria Masterand Membru al Centrului de cercetare Masterand la specializarea Managementul Protecţiei Mediului în Industrie