Infrastractura Centrului de Cercetare “CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI”

Design by: Adrian Runceanu

Laboratorul de cercetare – dezvoltare “CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI” se află în incinta Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare, aparţinând specializării Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie din cadrul catedrei de Automatică şi Ştiinţe Aplicate a Facultaţii de Inginerie, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu.

Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10

Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ce sunt folosite în cadrul laboratorului de cercetare se prezintă în tabelul următor:

Nr.crt. Dotare
1 Spectrofotometru de absorbţie UV – VIS
2 Spectrofotometru de absorbţie atomică
3 Aparat pentru determinarea CBO5
4 LUXMETRE
5 BAROMETRE
6 TERMODENSIMETRE
7 TERMOMETRE TEHNICE
8 TERMOMETRU DIGITAL CU SONDĂ