Proiecte realizate în cadrul Centrului de Cercetare “CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI”

Design by: Adrian Runceanu

Colectivul de cadre didactice a realizat următoarele proiecte ştiinţifice:

  1. “Instruire şi Formare pentru Viitor”, modulele 1 şi 3, adresate formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Programul a fost valabil până în anul 2009, iar valoarea sa este estimată la 200.000 Ron, Gămăneci Gheorghe - director de proiect
  2. “Evaluarea efectelor poluării şi a schimbărilor climatice asupra biodiversităţii şi stării socio-economice a populaţiei în bazinul mijlociu al Jiului” CEEX 2006, PARTENERI: Universitatea din Craiova, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, USAMV a Banatului Timişoara, I.N.C. –D.P.P.M. Bucureşti, A.N.M.-Centru de Meteorologie Regional Oltenia, Craiova, Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu, I.C.A.S. Bucureşti, Universitatea Ovidius Constanţa, director de proiect pentru Universitatea „Constantin Brîncuşi” Tg-Jiu - Gămăneci Gheorghe, Valoare: 130.000 Ron
  3. “Studiul florei spontane şi a stadiilor de succesiune a asociaţiilor vegetale din zona haldelor de steril din zona Rovinari, rezultate din exploatarea lignitului la zi”, Contract de cercetare ştiinţifică nr. 1/2006 între Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului-ICPA Bucureşti, director de proiect Gămăneci Gheorghe; Valoare: 11.000 Ron
  4. “External Action of the European Community”, Grant de Cercetare nr. 017-553.01.01.02/GJ/2005, valoare 577.680 euro, Gămăneci Gheorghe - membru
  5. “Studiul privind reducerea impactului asupra mediului prin implementarea sistemului integrat calitate-mediu la S.C. Kraft S.R.L.”, Contract de Cercetare Ştiinţifică nr. 374C/2008, Cîrţînă Daniela - director de proiect
  6. “Implementarea şi dezvoltarea unei reţele de colectare şi gestionare a deşeurilor nemetalice în conformitate cu directivele europene şi legislaţia naţională de mediu”, Contract de Cercetare Ştiinţifică nr. 388C/2008, Cîrţînă Daniela - director de proiect; Valoare 400 Ron.