Bannerul proiectului PNII CAPACITATI

Informatii despre proiectele în care universitatea este coordonatoare

  1. ”UTILIZAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ DREPT SURSE ALTERNATIVE DE MATERII PRIME LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE TERMOIZOLATOARE ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII” ACRONIM: UCBECOTECH, UCBECOTECH
  2. New building materials by eco-sustainable recycling of industrial wastes, LIFE10 ENV/RO/000729, Beneficiar, Responsabil stiintific: prof.univ.dr.ing.Popescu Luminita, buget ce revine universitatii: 1.921.623 lei, perioada de derulare 2011-2014, EcoWastes
  3. Dezvoltarea unui centru de cercetare, expertizare şi coordonare a proceselor din industria energetică – RESENERG, Programul POS-CCE Axa prioritara 2, Beneficiar, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Popescu Luminita, buget ce revine universitatii: 9.100.000 lei, perioada de derulare 2012-2015, Resenerg

Programul POS-DRU 2007-2013:

  1. Formarea continuă a profesorilor de Chimie in societatea cunoașterii ID 62517– Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.3, Profesioniști in educație si formare, Beneficiar, Manager proiect: conf.univ.dr. Tomescu Dumitrescu Cornelia, buget ce revine universității: 7.111.820 lei, perioada de derulare 2010-2014, Prochimie
  2. Instrumente inovative de predare învățare pentru studenții si masteranzii din domeniul financiar bancar, contabilitate si audit, ID 140799, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Beneficiar, Manager proiect: prof.univ.dr. Babucea Gabriela, buget ce revine universității: 1.039.489 lei, perioada de derulare 2014-2015, POSDRU 140799
  3. Îmbunătățirea programelor universitare de studii in domeniile Administrării afacerilor, Contabilității si științelor juridice prin consultarea alumni, ID 140930,   Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Beneficiar, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimiși Stefan, buget ce revine universității: 784.779 lei, perioada de derulare 2014-2015, Comunicare-alumni
  4. Creșterea calității programelor universitare de licență si masterat in energetică, ID 139265, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Beneficiar, Manager proiect: conf.univ.dr.ing. Popescu Cristinel, buget ce revine universității: 1.188.010 lei,Calitate in energie