Editura Academica Brâncuşi din Târgu-Jiu

Editura „Academica Brâncuşi” este un compartiment distinct în cadrul Serviciului Editură, Biblioteci, Multiplicare şi funcţionează ca structură profesională specifică, fără personalitate juridică în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Editura a fost înfiinţată în anul 2002 şi printr-o activitate editorială însemnată, an de an, a fost acreditată de CNCSIS în februarie 2007, an în care a primit codul 255, fiind înscrisă astfel în Lista Editurilor recunoscute CNCSIS.

Scopul nostru este:

 • susţinerea necesităţilor de producţie editorială a Universităţii;
 • crearea de posibilităţi pentru afirmarea cadrelor proprii – din activitatea didactică şi din cercetarea ştiinţifică, a salariaţilor precum şi a cetăţenilor – în calitate de autori din exteriorul Universităţii;
 • consolidarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a tipografiei proprii şi a reţelei de difuzare a producţiei editoriale.

II. Activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor Editurii şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri:

 • carte ştiinţifică
 • carte universitară
 • reviste
 • cursuri universitare, etc.

Activitatea Editurii vizează promovarea calităţii şi a valorii autentice, din toate domeniile ştiinţifice şi literare, prioritare fiind domeniile de interes pe care le reprezintă profilele şi specializările din Universitate, cum ar fi:

 • matematică
 • informatică
 • chimie
 • fizică
 • ingineria sistemelor
 • inginerie mecanică
 • inginerie electrică
 • inginerie industrială
 • ştiinţa materialelor
 • ştiinţa calculatoarelor
 • automatică
 • energetică
 • drept
 • economie
 • litere
 • educaţie fizică şi sport
 • filosofie
 • ştiinţa mediului
 • arte plastice
 • ştiinţe politice şi administrative
 • istorie şi studii culturale

Activitatea editorială are următoarele etape:

 • selecţia şi propunerea lucrărilor pentru apariţie;
 • prepress – totalitatea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea lucrărilor;
 • tipărire – procesul tehnologic de multiplicare a originalului editorial;
 • difuzare – distribuirea producţiei editoriale prin librăria proprie, în Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi” şi pe alte căi.