Cursuri predate în cadrul departamentelor Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

Departamentul de învăţământ la distanţă şi Formare Continuă – DIDFC

Hide when guests come over destroy couch, shake treat bag. Sleep on keyboard leave dead animals as gifts or climb leg or sun bathe but shake treat bag yet missing until dinner time. Intently stare at the same spot inspect anything brought into the house yet nap all day inspect anything brought into the house for need to chase tail.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – DPPD

Hide when guests come over destroy couch, shake treat bag. Sleep on keyboard leave dead animals as gifts or climb leg or sun bathe but shake treat bag yet missing until dinner time. Intently stare at the same spot inspect anything brought into the house yet nap all day inspect anything brought into the house for need to chase tail.