Cursuri predate în cadrul facultăţilor Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

Facultatea de Inginerie – FI

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor – FSEGA

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative – FRIDSA

Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale – FSMC