D.P.P.P.D. este o structură academică distinctă de profesionalizare în cariera didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniu.
În cadrul D.P.P.P.D. se realizează pregătirea studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior cu diplomă de licenţă, care optează pentru profesia de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a profesorilor din învăţământul primar, preprimar, gimnazial, liceal şi postliceal.
D.P.P.P.D. se individualizează ca structură instituţională distinctă a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu prin:
a. misiune, statut, atribuţii si obiective specifice;
b. plan de învăţământ propriu, unitar la nivel naţional, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, potrivit unui curriculum specific, definit pe două niveluri;
c. studenţi proprii, înscrişi la programele de pregătire psihopedagogică, la celelalte programe de studii organizate de către DPPPD, conform cerinţelor nivelelor I si II, necesare obţinerii creditelor pentru certificare în profesia didactică;
d. structuri profesional ştiinţifice si administrative interne, adecvate nevoilor de funcţionare optimă;
e. organizare si conducere proprie, prin biroul Consiliului DPPPD si director;
f. servicii proprii de secretariat, evidenţă informatizată a activităţii si elaborarea distinctă a documentelor finale de certificare pentru profesia didactică.
Misiunea D.P.P.P.D. este profesionalizarea în cariera didactică, formarea iniţială, formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi superior.

Misiunea D.P.P.P.D. vizează trei direcţii:
a. formarea iniţială psihopedagogică, metodică si practică a studenţilor si a absolvenţilor învăţământului universitar care optează pentru profesia de cadru didactic ;
b. formarea continuă si dezvoltarea profesională a personalului didactic prin programe de formare/perfecţionare periodică, prin organizarea cursurilor de pregătire si a examenelor de obţinere a gradelor didactice;
c. cercetarea ştiinţifică, teoretică si aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei. DPPPD are un plan de cercetare științifică propriu, în care temele aparţin domeniilor de formare a personalului didactic si în care sunt antrenate toate cadrele didactice titulare si/sau asociate.
Formarea studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior cu licenţă, pentru practicarea profesiei didactice se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale.
Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior cu licenţă care optează pentru profesia didactică sunt obligaţi să participe la toate activităţile incluse în curricula D.P.P.D. privind formarea pentru profesia didactică.
Absolvenţilor D.P.P.P.D. li se eliberează certificat de absolvire pe baza căruia sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice, în învăţământul gimnazial, liceal, postliceal şi superior, potrivit legii.
Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ, cu condiţia parcurgerii si promovării programelor de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (D.P.P.P.D.) din instituţiile de învăţământ superior acreditate, înfiinţate conform legii.

Certificarea pentru profesia didactică se obţine la două niveluri:
a) nivelul I (iniţial), corespunzător ciclului de licenţă, cu acumularea a minim 30 credite transferabile si cu acordarea dreptului de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu;
b) nivelul II (de aprofundare), după obţinerea a 30 credite din nivelul I, după licenţă, cu condiţia absolvirii masterului în domeniul diplomei de licenţă si a acumulării a 60 de credite finale, având dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal, superior;
În cazul studiilor de licenţă cu dublă specializare (Facultatea de litere), numărul minim de credite este 35 pentru nivelul I, prin adăugarea pregătirii didactice de la cea de-a doua specializare, dar care nu se acumulează şi la nivelul II.

PLANIFICAREA COLOCVIILOR ȘI EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE TOAMNĂ-RESTANȚE – an univ. 2016/2017 04.09.-17.09.2017

PLANIFICAREA COLOCVIILOR ȘI EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ-RESTANȚE PENTRU ANII TERMINALI – an univ. 2016/2017 26.06.2017-28.06.2017-FĂRĂ TAXĂ

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ – an univ. 2016/2017 12.06.2017-25.06.2017

PLANIFICAREA COLOCVIILOR DIN SESIUNEA DE VARĂ – an univ. 2016/2017 29.05.2017-11.06.2017
Planificarea restantelor CU TAXA 15.05-21.05.2017

Planificarea examenelor din sesiunea de IARNĂ  – an univ. 2016/2017  20.02-05.03.2017

Planificarea colocviilor din sesiunea de IARNĂ  – an univ. 2016/2017  06.02-17.02.2017

Cuantumul transelor taxe 2016-2017

Structura anului universitar 2016-2017

Planificarea examenelor din sesiunea de TOAMNĂ  – an univ. 2015/2016 13.09-18.09.2016

Planificarea examenelor din sesiunea de TOAMNĂ  – an univ. 2015/2016 01.09-11.09.2016

Planificarea restantelor pentru studentii din anii terminali, fără taxă – an univ. 2015/2016 21.06.-23.06.2016

Planificarea examenelor din sesiunea de VARĂ  – an univ. 2015/2016 06.06-19.06.2016

Planificarea colocviilor din sesiunea de VARĂ  – an univ. 2015/2016 23.05-03.06.2016

PLANIFICAREA RESTANȚELOR CU TAXĂ – an univ. 2015/2016 (perioada 18.04.-29.04.2016)
ANUNŢ IMPORTANT! – PLANIFICAREA COLOCVIILOR / EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2015/2016
Structura anului universitar 2015-2016
Cuantumul transelor taxe 2015-2016
Planificarea restanţelor din sesiunea de toamnă – an univ. 2014/2015 01.09.2015-20.09.2015-fără taxă
PLANIFICAREA COLOCVIILOR / EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ – an univ. 2014/2015 /25.05.-07.06.2015-COLOCVII /08.06.-21.06.2015-EXAMENE
PLANIFICAREA COLOCVIILOR / EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ – an univ. 2014/2015 /25.05.-07.06.2015-COLOCVII /08.06.-21.06.2015-EXAMENE
PLANIFICAREA COLOCVIILOR / EXAMENELOR ÎN SESIUNEA DE RESTANŢE – an univ. 2014/2015 27.04.2015-10.05.2015
CERERILE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENELOR RESTANTE
PROGRAMARE_CV_EX_SEM_I_IARNA_2014_2015
PLANIFICAREA RESTANŢELOR ÎN SESIUNEA DE TOAMNĂ – an univ. 2013/2014 01.09.-14.09.2014-sesiune fără taxă
PLANIFICAREA RESTANŢELOR PENTRU STUDENŢII DIN ANII TERMINALI- an univ. 2013/201423.06.-25.06.2014-FARA TAXĂ
PLANIFICAREA COLOCVIILOR / EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ – an univ. 2013/2014
GRAFICUL ORELOR DE CONSULTATII ale cadrelor didactice ce deservesc DPPD

REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE NIVELUL I IULIE 2017
REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE NIVELUL II IULIE 2017

PLANIFICARE SUSTINERE EXAMEN ABSOLVIRE IULIE 2017
Acte necesare inscriere examen absolvire 2017
Metodologia de finalizare a studiilor la programul de studii psihopedagogice din cadrul D.P.P.D
Prima pagina PORTOFOLIU DIDACTIC
Tematica Portofoliu – Nivel 1 – Lector univ. dr. Sorin-Avram VIRTOP
Tematica Portofoliu – Nivel 2 – Lector univ. dr. Sorin-Avram VIRTOP
Tematica Portofoliu – LIMBA ROMANA – Lector dr. Ion Popescu BRADICENI
Tematica Portofoliu – LIMBA ENGLEZA – Lector univ. dr. Daniela POPESCU
Tematica Portofoliu – ȘTIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE – Prof. univ. dr. Monica Delia BICA
Tematica Portofoliu – DOMENIUL SĂNĂTATE – Prof. univ. dr. Gheorghe GAMANECI
Tematica Portofoliu – Prof. univ. dr. Boncea Amelia Georgiana

 

 

9 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE ST_EC_DREPT_AP_RISE_ST_ING DPPD 2016
8 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE LLE_LLR_EC DPPD 2016
5 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE DPPD 2016
5 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE INGINERIE SOCIOLOGIE 2016
4 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE NIVELUL_II POSTUNIVERSITAR 2016
4 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE NIVELUL_II MASTER 2016
4 iulie 2016: REZULTATE EXaMEN ABSOLVIRE NIVELUL_I POSTUNIVERSITAR 2016
4-5 si 8-9 iulie 2016:PLANIFICARE SUSTINERE EXAMEN ABSOLVIRE 2016

Acte necesare inscriere examen absolvire 2016
Metodologia de finalizare a studiilor la programul de studii psihopedagogice din cadrul D.P.P.D
Prima pagina PORTOFOLIU DIDACTIC
Tematica Portofoliu – PEDAGOGIE – Lector univ. dr. Sorin-Avram VIRTOP
Tematica Portofoliu – METODOLOGIA CERCETARII EDUCATIONALE & PROIECTAREA SI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCATIONALE – Lector univ. dr. Sorin-Avram VIRTOP
Tematica Portofoliu – DIDACTICA MATEMATICII – Lector univ. dr. Novac CHIRIAC
Tematica Portofoliu – LIMBA ROMANA – Lector dr. Ion Popescu BRADICENI
Tematica Portofoliu – LIMBA ENGLEZA – Lector univ. dr. Daniela POPESCU
Tematica Portofoliu – DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE – Lector univ. dr. Carina STEGAROIU
Tematica Portofoliu – ȘTIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE – Prof. univ. dr. Monica Delia BICA
Tematica Portofoliu – DOMENIUL SĂNĂTATE – Prof. univ. dr. Gheorghe GAMANECI
ACTE NECESARE INSCRIERII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE, PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE NIVELUL I SI II, SESIUNEA FEBRUARIE 2016
11.07.2015Rezultate examen absolvire-portofoliu didactic, sesiunea iulie 2015
10.07.2015 Rezultate examen absolvire-portofoliu didactic, sesiunea iulie 2015
Rezultate examen absolvire-portofoliu didactic, sesiunea iulie 2015
Rezultate examen absolvire, sesiunea iulie 2015
Planificare examen absolvire, sesiunea iulie 2015
Acte necesare inscriere examen absolvire 2015
ANUNT IMPORTANT inscriere sustinere examen absolvire 2015
Tematica Portofoliu – PEDAGOGIE-Lector univ. dr. Virtop Sorin-Avram
Tematica Portofoliu – METODOLOGIA CERCETARII EDUCATIONALE & PROIECTAREA SI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCATIONALE-Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram
Tematica Portofoliu – DIDACTICA DOMENIULUI SI DEZVOLTARI IN DIDACTICA SPECIALITATII (INGINERIE)-Prof. univ. dr. ing. Cirtina Liviu Marius
Tematica Portofoliu – DIDACTICA LIMBII ROMANE-Lector univ. dr. Nebunu Mihai
Tematica Portofoliu – DIDACTICA LIMBII ENGLEZE-Lector univ. dr.Popescu Daniela
Tematica Portofoliu – DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE-Prof. univ. dr. Boncea Amelia-Georgiana
Tematica Portofoliu – DOMENIUL DE IERAHIZARE STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE-Prof. univ. dr. Bica Monica Delia
Tematica Portofoliu – PEDAGOGIE-Lector univ. dr. Nebunu Mihai
Tematica Portofoliu – PSIHOLOGIA EDUCATIEI-Lector univ. dr. Cojocaru Maria
PLANIFICAREA PE ZILE LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE, SESIUNEA IULIE 2014, PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE, NIVELUL I ŞI II
INSCRIEREA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE, PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE NIVELUL I SI II, SESIUNEA IULIE 2014
CONTINUT PORTOFOLIU NIVELUL I
CONTINUT PORTOFOLIU NIVELUL II