Raport director DPPD pentru anul 2017
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a fost înfiinţat prin adresa MEC nr. 33309 din 26 mai 2000 şi O.M. nr. 4796 din 19 octombrie 2001, a fost acreditat, sub aceeaşi denumire, în urma evaluării externe realizate de către comisia ARACIS în luna noiembrie 2008, iar în urma evaluării periodice din aprilie 2014, a obţinut avizul ARACIS de menţinere a calităţii de instituţie furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.

                Misiunea DPPD vizează trei direcții:

a) formarea iniţială psihopedagogică, metodică și practică a studenţilor și a absolvenţilor învăţământului universitar care optează pentru profesia de cadru didactic;

b) formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic prin programe de formare/perfecţionare periodică, prin programe de studii universitare de masterat precum şi prin organizarea cursurilor de pregătire pentru examenele de obţinere a gradelor didactice de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar;

c) cercetarea ştiinţifică, teoretică și aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu necesităţile de perfecţionare a procesului de învăţământ şi cu perspectivele de evoluţie a învăţământului şi a ştiinţelor educaţiei, în spaţiul naţional şi european.

               Atribuţiile și obiectivele DPPD sunt următoarele:

a) coordonarea unitară a activităţilor de formare inițială pentru profesia de cadru didactic, reflectată în Planul de învățământ și în programele curriculare, conform OMEN nr. 3850/02.05.2017;

b) asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de calitate, în acord cu orientările noi din domeniul ştiinţelor educaţiei, ale teoriei şi practicii curriculumului, ale proiectării, organizării şi evaluării activităţii didactice, ale psihologiei învăţării şi comunicării, ale tehnologiei informaţiei;

c) realizarea unui învăţământ modern, pragmatic şi formativ, centrat pe studenţi, în funcţie de specificul şcolii româneşti şi de cerinţele integrării europene;

d) organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, a examenelor de grad didactic II şi grad didactic I, conform Metodologiei şi tematicii MEN, în colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Casele Corpului Didactic;

e) organizarea de programe de formare continuă a personalului didactic, potrivit exigenţelor unui învăţământ modern şi eficient;

f) conectarea directă a învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, prin antrenarea studenţilor şi a altor categorii de cursanţi în elaborarea de studii pe temele actuale ale ştiinţelor educaţiei;

g) organizarea de activităţi de consiliere psihopedagogică şi metodică privind dezvoltarea profesională şi evoluţia în cariera didactică;

h) coordonarea activităţii de mentorat din şcolile de aplicaţie, în vederea asigurării calităţii practicii pedagogice;

i) promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în ştiinţele educaţiei, prin programe, proiecte şi contracte de cercetare, prin publicaţii, sesiuni ştiinţifice, consultanţă, editarea unor cursuri, manuale, îndrumare etc.

Planificarea  RESTANȚELOR FĂRĂ TAXĂ, SESIUNE TOAMNĂ, an univ. 2018/2019, 02.09.2019-13.09.2019

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2018/2019 18.02.2019-03.03.2019 – NIVELUL I- AN I, II, III

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2018/2019 18.02.2019-03.03.2019 – NIVELUL II – AN I, II

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2018/2019 18.02.2019-03.03.2019 – NIVELUL I – REGIM POSTUNIVERSITAR

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2018/2019 18.02.2019-03.03.2019 – NIVELUL II – REGIM POSTUNIVERSITAR

PLANIFICAREA COLOCVIILOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2018/2019 28.01.2019-08.02.2019 – NIVELUL I – AN III

PPLANIFICAREA COLOCVIILOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2018/2019 28.01.2019-08.02.2019 – NIVELUL I-POSTUNIVERSITAR, GRUPA 511 A

Structura an universitar 2018/2019

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ – an univ. 2017/2018 11.06.2018-24.06.2018

PLANIFICAREA COLOCVIILOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2017/2018 05.02.2018-16.02.2018
PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2017/2018 19.02.2018-04.03.2018

PLANIFICAREA COLOCVIILOR ȘI EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE TOAMNĂ-RESTANȚE – an univ. 2016/2017 04.09.-17.09.2017

PLANIFICAREA COLOCVIILOR ȘI EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ-RESTANȚE PENTRU ANII TERMINALI – an univ. 2016/2017 26.06.2017-28.06.2017-FĂRĂ TAXĂ

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ – an univ. 2016/2017 12.06.2017-25.06.2017

PLANIFICAREA COLOCVIILOR DIN SESIUNEA DE VARĂ – an univ. 2016/2017 29.05.2017-11.06.2017
Planificarea restantelor CU TAXA 15.05-21.05.2017

Planificarea examenelor din sesiunea de IARNĂ  – an univ. 2016/2017  20.02-05.03.2017

Planificarea colocviilor din sesiunea de IARNĂ  – an univ. 2016/2017  06.02-17.02.2017

Cuantumul transelor taxe 2016-2017

Structura anului universitar 2016-2017

Planificarea examenelor din sesiunea de TOAMNĂ  – an univ. 2015/2016 13.09-18.09.2016

Planificarea examenelor din sesiunea de TOAMNĂ  – an univ. 2015/2016 01.09-11.09.2016

Planificarea restantelor pentru studentii din anii terminali, fără taxă – an univ. 2015/2016 21.06.-23.06.2016

Planificarea examenelor din sesiunea de VARĂ  – an univ. 2015/2016 06.06-19.06.2016

Planificarea colocviilor din sesiunea de VARĂ  – an univ. 2015/2016 23.05-03.06.2016

PLANIFICAREA RESTANȚELOR CU TAXĂ – an univ. 2015/2016 (perioada 18.04.-29.04.2016)
ANUNŢ IMPORTANT! – PLANIFICAREA COLOCVIILOR / EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2015/2016
Structura anului universitar 2015-2016
Cuantumul transelor taxe 2015-2016
Planificarea restanţelor din sesiunea de toamnă – an univ. 2014/2015 01.09.2015-20.09.2015-fără taxă
PLANIFICAREA COLOCVIILOR / EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ – an univ. 2014/2015 /25.05.-07.06.2015-COLOCVII /08.06.-21.06.2015-EXAMENE
PLANIFICAREA COLOCVIILOR / EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ – an univ. 2014/2015 /25.05.-07.06.2015-COLOCVII /08.06.-21.06.2015-EXAMENE
PLANIFICAREA COLOCVIILOR / EXAMENELOR ÎN SESIUNEA DE RESTANŢE – an univ. 2014/2015 27.04.2015-10.05.2015
CERERILE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENELOR RESTANTE
PROGRAMARE_CV_EX_SEM_I_IARNA_2014_2015
PLANIFICAREA RESTANŢELOR ÎN SESIUNEA DE TOAMNĂ – an univ. 2013/2014 01.09.-14.09.2014-sesiune fără taxă
PLANIFICAREA RESTANŢELOR PENTRU STUDENŢII DIN ANII TERMINALI- an univ. 2013/201423.06.-25.06.2014-FARA TAXĂ
PLANIFICAREA COLOCVIILOR / EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ – an univ. 2013/2014
GRAFICUL ORELOR DE CONSULTATII ale cadrelor didactice ce deservesc DPPD

ORAR NIVELUL I ANUL I
ORAR NIVELUL I ANUL II
ORAR NIVELUL I ANUL III
ORAR NIVELUL II ANUL I
ORAR NIVELUL II ANUL II
ORAR NIVELUL I REGIM POSTUNIVERSITAR
ORAR NIVELUL II REGIM POSTUNIVERSITAR

PROGRAMARE EXAMENE SEM I 2019-2020 NIVELUL I – ANII I, II, III
PROGRAMARE EXAMENE SEM I 2019-2020 NIVELUL II MASTERANZI – ANII I, II
PROGRAMARE EXAMENE SEM I 2019-2020 NIVELUL I REGIM POSTUNIVERSITAR
PROGRAMARE EXAMENE SEM I 2019-2020 NIVELUL II REGIM POSTUNIVERSITAR

PLANIFICARE COLOCVII NIVELUL I
PLANIFICARE COLOCVII NIVELUL I REGIM POSTUNIVERSITAR

ORAR AN I 2019-2020
ORAR AN II 2019-2020
ORAR AN III 2019-2020
ORAR AN I MASTER 2019-2020
ORAR AN II MASTER 2019-2020
ORAR NIVELUL I REGIM POSTUNIV 2019-2020
ORAR NIVELUL II REGIM POSTUNIV 2019-2020

GRUPE NIVELUL I STUDENTI ANUL I 2019-2020
GRUPE NIVELUL I STUDENTI ANUL II 2019-2020
GRUPE NIVELUL I STUDENTI ANUL III 2019-2020
GRUPE NIVELUL II MASTERANZI ANUL I 2019-2020
GRUPE NIVELUL II MASTERANZI ANUL II 2019-2020
GRUPA NIVELUL I REGIM POSTUNIVERSITAR 2019-2020
GRUPA NIVELUL II REGIM POSTUNIVERSITAR 2019-2020

PROGRAMARE VARA RESTANTE FARA TAXA NIVELUL I ANUL III STUDENTI
PROGRAMARE VARA RESTANTE FARA TAXA NIVELUL II ANUL II MASTER
PROGRAMARE VARA RESTANTE FARA TAXA NIVELUL I REGIM POSTUNIVERSITAR
PROGRAMARE VARA RESTANTE FARA TAXA NIVELUL II REGIM POSTUNIVERSITAR

PROGRAMARE EXAMENE SEM II VARA 2018-2019 NIVELUL I STUDENTI ANUL I, II, III
PROGRAMARE EXAMENE SEM II VARA 2018-2019 NIVELUL II MASTERANZI ANUL I, II
PROGRAMARE EXAMENE SEM II VARA 2018-2019 NIVELUL I REGIM POSTUNIVERSITAR
PROGRAMARE EXAMENE SEM II VARA 2018-2019 NIVELUL II REGIM POSTUNIVERSITAR

PROGRAMARE COLOCVII SEM II VARA 2018-2019 NIVELUL I STUDENTI ANUL III
PROGRAMARE COLOCVII SEM II VARA 2018-2019 NIVELUL II MASTER
PROGRAMARE COLOCVII SEM II VARA 2018-2019 NIVELUL I REGIM POSTUNIVERSITAR
PROGRAMARE COLOCVII SEM II VARA 2018-2019 NIVELUL II REGIM POSTUNIVERSITAR

         2018-2019 SEMESTRUL II

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2018/2019 18.02.2019-03.03.2019 – NIVELUL I- AN I, II, III

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2018/2019 18.02.2019-03.03.2019 – NIVELUL II – AN I, II

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2018/2019 18.02.2019-03.03.2019 – NIVELUL I – REGIM POSTUNIVERSITAR

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE IARNĂ – an univ. 2018/2019 18.02.2019-03.03.2019 – NIVELUL II – REGIM POSTUNIVERSITAR

         2018-2019

         2017-2018

PLANIFICARE SPECIALIZARI SUSTINERE PORTOFOLIU DIDACTIC EXAMEN ABSOLVIRE IULIE 2019/a>
CALENDARUL INSCRIERII SUSTINERII EXAMENULUI DE ABSOLVIRE
ACTE NECESARE INSCRIERII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE IULIE 2019 NIVEL I
ACTE NECESARE INSCRIERII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE IULIE 2019 NIVEL II
CONTINUTUL PORTOFOLIULUI DE EVALUARE FINALA NIVELUL I
CONTINUTUL PORTOFOLIULUI DE EVALUARE FINALA NIVELUL II
Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la programul de formare psihopedagogică din cadrul DPPD pentru anul universitar 2018-2019

PLANIFICARE SUSTINERE EXAMEN ABSOLVIRE IULIE 2018
Acte necesare inscriere examen absolvire 2018
Cerere tema DPPD
Continut portofoliu didactic de evaluare finala nivelul I si II 2017/2018
Prima pagina portofoliu didactic

REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE NIVELUL I IULIE 2017
REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE NIVELUL II IULIE 2017

PLANIFICARE SUSTINERE EXAMEN ABSOLVIRE IULIE 2017
Acte necesare inscriere examen absolvire 2017
Metodologia de finalizare a studiilor la programul de studii psihopedagogice din cadrul D.P.P.D
Prima pagina PORTOFOLIU DIDACTIC
Tematica Portofoliu – Nivel 1 – Lector univ. dr. Sorin-Avram VIRTOP
Tematica Portofoliu – Nivel 2 – Lector univ. dr. Sorin-Avram VIRTOP
Tematica Portofoliu – LIMBA ROMANA – Lector dr. Ion Popescu BRADICENI
Tematica Portofoliu – LIMBA ENGLEZA – Lector univ. dr. Daniela POPESCU
Tematica Portofoliu – ȘTIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE – Prof. univ. dr. Monica Delia BICA
Tematica Portofoliu – DOMENIUL SĂNĂTATE – Prof. univ. dr. Gheorghe GAMANECI
Tematica Portofoliu – Prof. univ. dr. Boncea Amelia Georgiana

9 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE ST_EC_DREPT_AP_RISE_ST_ING DPPD 2016
8 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE LLE_LLR_EC DPPD 2016
5 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE DPPD 2016
5 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE INGINERIE SOCIOLOGIE 2016
4 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE NIVELUL_II POSTUNIVERSITAR 2016
4 iulie 2016: REZULTATE EXAMEN ABSOLVIRE NIVELUL_II MASTER 2016
4 iulie 2016: REZULTATE EXaMEN ABSOLVIRE NIVELUL_I POSTUNIVERSITAR 2016
4-5 si 8-9 iulie 2016:PLANIFICARE SUSTINERE EXAMEN ABSOLVIRE 2016

Acte necesare inscriere examen absolvire 2016
Metodologia de finalizare a studiilor la programul de studii psihopedagogice din cadrul D.P.P.D
Prima pagina PORTOFOLIU DIDACTIC
Tematica Portofoliu – PEDAGOGIE – Lector univ. dr. Sorin-Avram VIRTOP
Tematica Portofoliu – METODOLOGIA CERCETARII EDUCATIONALE & PROIECTAREA SI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCATIONALE – Lector univ. dr. Sorin-Avram VIRTOP
Tematica Portofoliu – DIDACTICA MATEMATICII – Lector univ. dr. Novac CHIRIAC
Tematica Portofoliu – LIMBA ROMANA – Lector dr. Ion Popescu BRADICENI
Tematica Portofoliu – LIMBA ENGLEZA – Lector univ. dr. Daniela POPESCU
Tematica Portofoliu – DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE – Lector univ. dr. Carina STEGAROIU
Tematica Portofoliu – ȘTIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE – Prof. univ. dr. Monica Delia BICA
Tematica Portofoliu – DOMENIUL SĂNĂTATE – Prof. univ. dr. Gheorghe GAMANECI
ACTE NECESARE INSCRIERII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE, PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE NIVELUL I SI II, SESIUNEA FEBRUARIE 2016
11.07.2015Rezultate examen absolvire-portofoliu didactic, sesiunea iulie 2015
10.07.2015 Rezultate examen absolvire-portofoliu didactic, sesiunea iulie 2015
Rezultate examen absolvire-portofoliu didactic, sesiunea iulie 2015
Rezultate examen absolvire, sesiunea iulie 2015
Planificare examen absolvire, sesiunea iulie 2015
Acte necesare inscriere examen absolvire 2015
ANUNT IMPORTANT inscriere sustinere examen absolvire 2015
Tematica Portofoliu – PEDAGOGIE-Lector univ. dr. Virtop Sorin-Avram
Tematica Portofoliu – METODOLOGIA CERCETARII EDUCATIONALE & PROIECTAREA SI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCATIONALE-Lector univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram
Tematica Portofoliu – DIDACTICA DOMENIULUI SI DEZVOLTARI IN DIDACTICA SPECIALITATII (INGINERIE)-Prof. univ. dr. ing. Cirtina Liviu Marius
Tematica Portofoliu – DIDACTICA LIMBII ROMANE-Lector univ. dr. Nebunu Mihai
Tematica Portofoliu – DIDACTICA LIMBII ENGLEZE-Lector univ. dr.Popescu Daniela
Tematica Portofoliu – DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE-Prof. univ. dr. Boncea Amelia-Georgiana
Tematica Portofoliu – DOMENIUL DE IERAHIZARE STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE-Prof. univ. dr. Bica Monica Delia
Tematica Portofoliu – PEDAGOGIE-Lector univ. dr. Nebunu Mihai
Tematica Portofoliu – PSIHOLOGIA EDUCATIEI-Lector univ. dr. Cojocaru Maria
PLANIFICAREA PE ZILE LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE, SESIUNEA IULIE 2014, PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE, NIVELUL I ŞI II
INSCRIEREA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE, PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE NIVELUL I SI II, SESIUNEA IULIE 2014
CONTINUT PORTOFOLIU NIVELUL I
CONTINUT PORTOFOLIU NIVELUL II