Consiliul de Administraţie al Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

R.O.F. A  CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL U.C.B. Targu Jiu

Componenţă Consiliul de Administraţie

Numele şi prenumele
Funcţia
Prof. univ. dr. Toader Nicoară Rector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă Prorector U.C.B.
Conf. univ. dr. Liviu Neamțu Prorector U.C.B.
Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu Decan Facultatea de Științe Economice
Prof. univ. dr. Horațiu Tiberiu Gorun Decan Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă Decan Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru Decan Facultatea de Inginerie
Ec. Marian Vintilescu Director General Administrativ
Elena-Iulia Grigorie Prefectul studentilor
Prof. univ. dr. Adrian Gorun Preşedinte Senat invitat permanent
Lect. univ. dr. Roxana Elena Dobrițoiu Cancelar General Senat U.C.B. invitat permanent
Prof. univ. dr. Paliu-Popa Lucia Vicepreședinte Senat U.C.B. invitat permanent
Prof. univ. dr. Todoruț Amalia Venera Vicepreședinte Senat U.C.B. invitat permanent
Conf. univ. dr. ing.Cristinel Popescu reprezentant sindicat invitat permanent
Ș.l. dr. Tătar Adina Milena Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic invitat
Prof. univ. dr. George Niculescu Director DMP invitat
Ec. Claudia Minodora Neacșu Secretar sef UCB invitat
Prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu Director DCD invitat
Prof. univ. dr. Liliana Luca Director DAC invitat
Jr. Ileana Stănculescu Resurse Umane invitat
Jr. Maria Cocolea Compartiment Juridic invitat

[ Top ]

Secretariat

  1. tel:
  2. e-mail:
  3. alte informatii

[ Top ]