Consiliul de Administraţie al Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

R.O.F. U.C.B. Targu Jiu

Componenţă Consiliul de Administraţie

Numele şi prenumele
Funcţia
Prof. univ. dr. ing. Luminiţa Georgeta POPESCU Rector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Stefan-Sorinel GHIMIŞI
Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Ana-Gabriela BABUCEA Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius CÎRŢÎNĂ Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Cristinel RACOCEANU Decan Facultatea de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă
Prof. univ. dr. Cecilia Irina RABONŢU Decan Facultatea de Ştiinţe Economice
Prof. univ. dr. Sorin Vasile PUREC Decan Facultatea de Științe ale Educației și Management Public
Prof. univ. dr. Monica BÎCĂ Decan Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale
Conf. univ. dr. Laura TROCAN Decan Facultatea de Ştiinţe Juridice
Jr. Virgil POPOVICI Director General Administrativ
Prof. univ. dr. Adrian GORUN Preşedinte Senat invitat permanent
Prof. univ. dr. Amelia Georgiana BONCEA Director DPPD invitat
Prof. univ. dr. George NICULESCU Director IPPASE invitat
Conf. univ. dr. ing.Cristinel POPESCU reprezentant sindicat invitat
Conf. univ. dr. Roxana Gabriela POPA Director DIDFC invitat
Ş.l. dr. ing. Emil ŞCHIOPU Director DAC invitat
Ş.l. dr. Cristina IONICI Director Colegiu UCB invitat
Ec. Claudia Minodora NEACŞU Secretar sef UCB invitat
Ş.l. dr. ing. Ilie BORCOŞI Director DCD invitat
Ec. Mihaela NOVAC Contabil sef invitat
Ec. Adina RUJAN Resurse Umane invitat
Jr. Ileana STĂNCULESCU Resurse Umane invitat
Andreea CILIBIU Referent invitat
Student-……. prefectul studentilor invitat

[ Top ]

Secretariat

  1. tel:
  2. e-mail:
  3. alte informatii

[ Top ]