Consiliul de Administraţie al Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

R.O.F. U.C.B. Targu Jiu

Componenţă Consiliul de Administraţie

Numele şi prenumele
Funcţia
Prof. univ. dr. Toader Nicoară Rector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă Prorector U.C.B.
Conf. univ. dr. Liviu Neamțu Prorector U.C.B.
Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu Decan Facultatea de Științe Economice
Prof. univ. dr. Sorin Vasile Purec Decan Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă Decan Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comprtamentale
Jr. Virgil Ion Popovici Director General Administrativ
Ștefania Haidău Prefectul studentilor
Prof. univ. dr. Adrian Gorun Preşedinte Senat invitat permanent
Lect. univ. dr. Roxana Elena Dobrițoiu Cancelar General Senat U.C.B. invitat permanent
Prof. univ. dr. Paliu-Popa Lucia Vicepreședinte Senat U.C.B. invitat permanent
Prof. univ. dr. Todoruț Amalia Venera Vicepreședinte Senat U.C.B. invitat permanent
Conf. univ. dr. ing.Cristinel Popescu reprezentant sindicat invitat permanent
Ș.l. dr. ing. Tătar Adina Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic invitat
Prof. univ. dr. Gheorghe Holt Director Colegiul Universității „Constantin Brâncuși” invitat
Ec. Claudia Minodora Neacșu Secretar sef UCB invitat
Prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu Director DCD invitat
Prof. univ. dr. Liliana Luca Director DAC invitat
Ec. Carmen Ileana Puiu Contabil sef invitat
Ec. Adina Rujan Resurse Umane invitat
Jr. Ileana Stănculescu Resurse Umane invitat

[ Top ]

Secretariat

  1. tel:
  2. e-mail:
  3. alte informatii

[ Top ]