Consiliul de Administraţie al Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

R.O.F. U.C.B. Targu Jiu

Componenţă Consiliul de Administraţie

Numele şi prenumele
Funcţia
Prof. univ. dr. Toader Nicoară Rector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă Prorector U.C.B.
Conf. univ. dr. Liviu Neamțu Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Gabriel-Cătălin Iancu Decan Facultatea de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă
Prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu Decan Facultatea de Ştiinţe Economice
Prof. univ. dr. Sorin Vasile Purec Decan Facultatea de Științe ale Educației și Management Public
Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă Decan Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale
Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu Decan Facultatea de Ştiinţe Juridice
Jr. Virgil Ion Popovici Director General Administrativ
Prof. univ. dr. Adrian Gorun Preşedinte Senat invitat permanent
Lect. univ. dr. Roxana Elena Dobrițoiu Cancelar General Senat U.C.B. invitat permanent
Prof. univ. dr. Paliu-Popa Lucia Vicepreședinte Senat U.C.B. invitat permanent
Prof. univ. dr. Todoruț Amalia Venera Vicepreședinte Senat U.C.B. invitat permanent
Conf. univ. dr. ing.Cristinel Popescu reprezentant sindicat invitat permanent
Ș.l. dr. ing. Tătar Adina Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic invitat
Prof. univ. dr. Gheorghe Holt Director Colegiul Universității „Constantin Brâncuși” invitat
Ş.l. dr. Cristina Ionici Director Colegiu UCB invitat
Ec. Claudia Minodora Neacșu Secretar sef UCB invitat
Ş.l. dr. ing. Ilie Borcoș Director DCD invitat
Ec. Carmen Ileana Puiu Contabil sef invitat
Ec. Adina Rujan Resurse Umane invitat
Jr. Ileana Stănculescu Resurse Umane invitat
Andreea Cilibiu Referent invitat
Moșoi Ștefan Cristian Prefectul studentilor invitat

[ Top ]

Secretariat

  1. tel:
  2. e-mail:
  3. alte informatii

[ Top ]