Informatii

Rector

Domenii de interes :
– Istorie,
– Învățământ,
– Cercetare,
– Dezvoltare instituțională,
– Management

Cuvântul Rectorului:

”Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – instituție intelectuală și culturală, cu un profil științific și intelectual bine conturat în peisajul academic al României contemporane – reprezintă un element de dezvoltare economico-socială și culturală, atât în cadrul comunităților locale, cât și a celor regionale, ca principal ofertant de servicii academice și intelectuale, contribuitor prin programele de studiu la nivel licență și masterat la dezvoltarea profesională și intelectuală a generațiilor tinere, din comunitățile locale și din întreaga regiune de sud-vest a României, cu vocație și deschidere națională și europeană.”

Gânduri pentru noul an academic la Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu:

Domnule președinte al Senatului, doamnelor și domnilor senatori, stimate cadre didactice și invitați, dragi studenți.

Vă rog să-mi permiteți să exprim cu această fericită ocazie, câteva gânduri despre universități și sistemul de învățământ superior din România, în general, și despre Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în mod special.
Așa cum se cunoaște de către cei interesați, învățământul universitar reprezintă astăzi peste tot în lume structura instituțională ce constituie o puternică forță de dezvoltare socială și de progres în toate domeniile. Lumea de azi, ca și cea de mâine este de neconceput fără universități puternice, dinamice, fără aceste instrumente de profesionalizare superioară și de educare și culturalizare a maselor imense de oameni.
Din nefericire însă, universitățile din întreaga lume sunt într-o criză generală, criză datorată în parte spaimelor globalizării, în parte masificării și provocărilor datorate noii revoluții tehnologice, greu, dacă nu imposibil de digerat de către lumea universitară contemporană.
Dar nu despre criza globală vreau să vorbesc. Mai gravă și mai aproape de noi, mi se pare a fi criza universităților românești, care se datorează doar în parte crizei globale, și care se traduce prin alte aspecte decât cele de la nivel mondial. Astfel, între markerii care traduc sindromul crizei aș aminti: subfinanțarea cronică a învățământului superior românesc, puținătatea resurselor pentru învățământ și cercetare, incoerența politicilor în domeniul învățământului superior, slaba sau mediocra pregătire a personalului didactic și de cercetare (ca și a decidenților), și nu în ultimul rând, bagajul intelectual precar în multe cazuri cu care vin la universitate un tot mai mare număr de absolvenți cu bacalaureat și acest fapt nu li se datorează acestora.
La primul punct aș acuza nivelul alocațiilor per student, iar la incoerența politicilor în domeniu, aș acuza greșita, total greșita aplicare a sistemului de credite transferabile (așa zisul sistem Bologna), pe care responsabilii domeniului nu l-au înțeles deloc atunci când au hotărât să păstreze pentru specializările care pregătesc cadre didactice monospecializarea și au refuzat și refuză cu obstinație dubla specializare în sistem major-minor, realizată prin acumularea de credite, precum și o pregătire psihopedagogică solidă, realizată printr-o licență, urmată la zi și nu prin sisteme modulare care se dovedesc ineficiente.
Din fenomenul globalizării și al integrării europene noi nu am fructificat decât în mică măsură posibilitatea studiului și pregătirii studenților noștri în universități de prestigiu, cu burse românești și cu opțiunea/obligativitatea revenirii lor în țară și organizăm, ca într-o întrecere stahanovistă, târguri academice în care dăm pe gratis la export pe cei mai buni absolvenți de liceu și pe câștigătorii olimpiadelor școlare. Așadar, oferim materie primă de excelentă calitate pentru universitățile lumii, aflate ele însele în criză de studenți buni și nu căutăm deloc soluții profitabile pentru propria noastră dezvoltare prin cunoaștere și cercetare. La fel cum oferim lumii mână de lucru înalt calificată, formată pe banii contribuabilului român în anumite sectoare precum medicina, I.T.-ul și altele.
Pe acest fundal de criză sunt tot mai multe voci care clamează că pentru rezolvarea acesteia este nevoie să închidem sau să desființăm universitățile ”mici”, ca să poată supraviețui, chipurile, marile universități. Or, nimic mai fals și mai contraproductiv ca o asemenea idee.
Înainte de toate, nu există universități mari sau mici. Există universități performante, mediocre sau slabe. Iar o universitate, oricare ar fi ea, valorează atât și numai atât cât valorează înnoirile, invențiile, teoriile, și ipotezele verificate prin cercetări și prin producție științifică recunoscută, ca și calitatea absolvenților și performanțele acestora în viața reală și productivă. Așadar, nu numărul și dimensiunile contează, ci rezultatele și performanțele cadrelor didactice și ale studenților. A urmări o asemenea soluție pentru ieșirea din criză înseamnă a ne îmbăta cu apă rece, înseamnă, de fapt, a adânci criza. De cu totul altceva are nevoie cu adevărat învățământul superior românesc din zilele noastre.
*
Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu se găsește la acest început de an universitar într-un moment important al existenței sale. Se împlinesc acum, în această toamnă, 25 de ani de învățământ universitar la Târgu Jiu, ceea ce nu-i puțin lucru pentru oraș, județ și pentru regiunea de sud-vest a României. Convingerea mea este că o universitate nu numai că reprezintă o instituție care ridică nivelul cultural al zonei, o universitate devine un instrument de dezvoltare economică și socială a orașului și a zonei în care se află.
Ca și în cazul tinerilor și adolescenților, pentru care primii 25 de ani reprezintă perioada copilăriei și adolescenței – vârste dificile și problematice – în care se construiește profilul și caracterul oricărui individ, și universitatea a cunoscut, în acești ani, crizele sale de creștere. Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre începuturi și despre evoluția universității din această perioadă. Există în această sală oameni care știu mult mai bine și ar face-o cu mai mult temei decât mine. Eu voi constata doar că în cei 25 de ani trecuți, universitatea a trecut prin momente mai faste sau mai puțin faste, a urmat suișuri și, uneori, coborâșuri, a traversat ca și adolescenții crizele acestei vârste, dar a reușit să conserve și să-și maturizeze trăsăturile esențiale ale ideii de universitate. Trebuie să constatăm împreună baza materială deosebită de care dispune universitatea (bază care se cuvine dezvoltată și întreținută), dotări tehnice, biblioteci, cabinete și laboratoare în care se pot desfășura activități de înalt nivel științific. Dar Universitatea a acumulat în acest timp și dispune, înainte de toate, de un capital uman deosebit, cadre didactice și studenți, elemente fără de care nu putem vorbi de o universitate în adevăratul sens al cuvântului. Aceasta este zestrea cea mai de preț care a dat conținut și a profilat universitatea în peisajul academic românesc.
Cum constatam înainte, universitatea tocmai ce a ieșit (sau este pe cale să depășească) din crizele de creștere adolescentine și am convingerea că odată cu intrarea sa în cel de-l 26-lea an de existență (care este de asemenea anul Centenarului României moderne – pe care trebuie să-l celebrăm cum se cuvine) a intrat, intră în etapa maturității creatoare, devine o instituție solidă, bine așezată instituțional și deschisă spre provocările cunoașterii din timpului prezent.
In viziunea noii echipe de la rectorat, pe termen scurt și mediu, Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu trebuie să-și consolideze poziția și să aspire la un loc în primul pluton al universităților românești, cel puțin între primele 10, performanță pe care a mai atins-o, de altfel, în anii precedenți. Avem nevoie apoi de o structură suplă și dinamică care să propună specializări atractive, specializări cerute pe piața muncii, specializări care să vină în întâmpinarea nevoilor de profesionalizare înalt calificată a regiunii în care existăm.
Se cuvine, înainte de toate, să urmărim creșterea nivelului de pregătire și perfecționare a cadrelor didactice și asigurarea unui înalt nivel științific și psihopedagogic. Din acest punct de vedere Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu dispune de resurse umane care să-i permită să aspire la modelul de universitate cu profil humboldt-ian, în care prioritatea zero este organizarea cercetării științifice de înalt nivel, deoarece cercetarea și rezultatele sale duc universitatea în ierarhiile de top și-i sporesc prestigiul și atractivitatea.
Dar mână în mână cu cercetarea se cuvine perfecționată pregătirea didactică. Discursul didactic modern nu poate fi făcut decât de oameni care au propriile lor performanțe în cercetare. Nu-i poți învăța pe alții să cerceteze dacă nu ai făcut tu însuți propriile cercetări performante.
Cercetarea științifică performantă merge mână în mână cu activitățile didactice, deoarece interacțiunea dintre profesori și studenți oferă cele mai bune idei pentru cunoaștere autentică și pentru cercetarea performantă. Aceste două însușiri (predispoziția spre cercetare și o solidă pregătire psihopedagogică) sunt elementele sine-qua-non ale oricărei condiții universitare autentice. Si este, fără îndoială, un adevăr că ele pot fi atribuite corpului profesoral de la Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Echipei manageriale actuale nu-i rămâne decât de a umbla puțin la reglajul fin, la eliminarea ambițiilor mărunte și la identificarea unor motivații mai înalte, pentru a susține o performanță academică de top.
Dar o universitate fără studenți n-ar fi deloc o universitate. Vechea expresie medievală – Universitas magistrorum et scolarorum (profesori și studenți împreună) – este cea care a dat numele modern de Universitate ca structură corporatistă autonomă. Așadar, fără studenți poate exista orice confrerie academică, dar aceasta nu poate aspira la titlul de universitate. Studenții reprezintă a doua condiție sine-qua-non pentru o universitate și preocuparea pentru numărul și calitatea lor este a doua prioritate zero a universității.
Pentru a face din Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu o universitate regională, cu aspirație și vocație națională și europeană, trebuie să ne extindem aria de recrutare a studenților noștri, înainte de toate, în întreaga regiune de sud-vest, de la Severin la Slatina și de la Vâlcea la Craiova, trecând, evident, prin Târgu Jiu. Sunt atâtea licee bune în orașele acestui spațiu la care trebuie să ajungă mesajul nostru și programele noastre științifice și de pregătire și ar fi o risipă imensă dacă nu am aduce, cel puțin pe o bună parte a acestor tineri, la universitatea noastră.
Condiții bune de viață oferite studenților, evident, dar mai ales, prestație didactică de înalt nivel vor atrage an de an mai mulți studenți la Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Cele două condiții nu sunt facultative, ele sunt obligatorii pentru toate cadrele didactice, iar studenții nu trebuie să aștepte onorarea lor benevolă, studenții trebuie să pretindă din partea noastră a tuturor, o prestație didactică de calitate.
Nu în ultimul rând, mă adresez comunităților locale, responsabililor politici și culturali, invitându-i să acorde încrederea și sprijinul lor universității, care este înainte de toate, bunul lor cultural. Universitatea este dispusă să ofere totul, dar are nevoie de puținul suport și de o atitudine optimistă din partea comunităților locale, regionale. Fiți suporterii Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și toată lumea va ieși câștigată din această aventură!
Dincolo de ideile și convingerile fiecăruia dintre noi, un învățământ de înalt nivel, o universitate animată de un spirit academic, deasupra ambițiilor mărunte este, poate fi, un proiect comun al tuturor. Pentru aceasta este necesar un spirit nou, care să ne anime pe toți deopotrivă, cadre didactice, studenți, responsabili politici, comunitatea locală și regională.
Personal, sunt convins că putem face din Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu o universitate despre care să se vorbească de bine și numai de bine, care să reprezinte un pol de atracție și de dezvoltare culturală, economică și socială, pentru generațiile de azi și de mâine și vă îndemn și pe domniile voastre să credeți acest lucru.
Felicitându-vă pe toți deopotrivă, dar în mod deosebit pe studenții anului I care pășesc întâia oară la universitate, declar deschis anul universitar 2017-2018 la Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Vivat, crescat, floreat !

Târgu Jiu, 29. 09. 2017 Rector,
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ