Astăzi, în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu există 5 facultăţi:

 1. Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă
 2. Facultatea de Ştiinţe Economice
 3. Facultatea de Ştiinţe Juridice
 4. Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administratie Publica
 5. Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale
 6. Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic
 7. Departament pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă
 8. Directia Generala Administrativa
 9. Colegiul Universitar
 10. Departamentul pentru Asigurarea Calităţii
 11. Departamentul de Cercetare Dezvoltare
 12. Departamentul de Relatii Internationale si Programe Comunitare

Încă de la înfiinţarea universităţii, oferta educaţională a cunoscut o diversificare accentuată, pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor, precum şi cerinţelor identificate în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este structurată, conform organigramei, în facultăţi, departamente, servicii şi birouri.