Anul 2007

[ Revenire la Catalogul Editurii ]

Cărţi apărute în Editura Academica Brâncuşi în 2007

Nr.crt. Titlu Autor(i) An ISBN Domeniu de aplicare
1. Drept internaţional public. Note de curs.

TROCAN LAURA

2007

973-7637-64-X
978-973-7637-64-2

Drept

2. Dreptul mediului. Note de curs. TROCAN LAURA

2007

973-7637-65-8
978-973-7637-65-9

Drept

3. Drept internaţional public. Manualul studentului. TROCAN LAURA

2007

973-7637-66-6
978-973-7637-66-6

Drept

4. Teoria generală a dreptului.

BOJINCA MOISE
ENEA CONSTANTIN

2007

978-973-7637-67-3

Drept

5. Teoria generală a dreptului civil.

PEPTAN  RODICA

2007

978-973-7637-68-0

Drept

6.

Contabilitate financiară

POPA PALIU LUCIA

2007

978-973-7637-69-7

Economice

7. Contabilitate financiară I

POPA PALIU LUCIA

2007

978-973-7637-70-3

Economice

8. Gestiunea financiară a întreprinderii

DOBROTA GABRIELA

2007

978-973-7637-71-0

Economice

9. Statistică

BABUCEA ANA GABRIELA

2007

978-973-7637-72-7

Economice

10.

Managementul IMM

BONCEA AMELIA GEORGIANA

2007

978-973-7637-73-4

Economice

11. Management organizaţional

BONCEA AMELIA GEORGIANA

2007

978-973-7637-74-1

Economice

12. Doctrine economice contemporane CHIRITESCU DUMITRU DOREL

POCIOVĂLIŞTEANU DIANA

2007

978-973-7637-75-8

Economice

13. Managementul serviciilor ENEA CONSTANTA

2007

978-973-7637-76-5

Economice

14. Management financiar

CARUNTU GENU
TANASOIU GEORGIANA
ROMANESCU MARCEL

2007

978-973-7637-77-2

Economice

15.

Concurenţă şi preţuri

VADUVA MARIANA
VADUVA CECILIA

2007

978-973-7637-78-9

Economice

16.

Eficienţa investiţiilor

VADUVA CECILIA

2007

978-973-7637-79-6

Economice

17. Matematică aplicată în economie

Lupulescu Vasile

2007

978-973-7637-80-2

Matematică

18. Managementul  afacerilor

Romanescu Marcel
Tănăsoiu Georgiana

2007

978-973-7637-81-9

Economice

19.

Managementul producţiei

Todoruţ  Amalia

2007

978-973-7637-82-6

Economice

20. Finanţe publice

Popeangă Vasile

2007

978-973-7637-83-3

Economice

21. Marketing internaţional Neamţu Liviu

2007

978-973-7637-84-0

Economice

22. Marketing Neamţu Adina

2007

978-973-7637-85-7

Economice

23. Turism internaţional

Niculescu George

2007

978-973-7637-86-4

Economice

24. Sistemul documentelor contabile

Buşan Gabriela

2007

978-973-7637-87-1

Economice

25.

Management comercial

Romanescu Marcel

2007

978-973-7637-88-8

Economice

26.

Programare orientată pe obiecte

Runceanu Adrian

2007

978-973-7637-89-5

Informatică

27. Echipamente hidropneumatice pentru sisteme automate.

Vilan Constantin Cristinel

2007

978-973-7637-90-1

Inginerie

28. Sozolorija riskovi antropopeni i faktori.

Hristov Emil
Ştefan Dimovschi
Biljana Petrova

2007

978-973-7637-91-8

Inginerie

29. Drept civil. Teoria generală.

Moise Bojincă

2007

978-973-7637-92-5

Drept

30.

Economie monetară financiară

Duduială Popescu Lorena

2007

978-973-7637-93-2

 

31. Drept constituţional şi instituţii politice. Manualul studentului

Bobaru Ana Daniela

2007

978-973-7637-94-9

Drept

32. Drept roman. Manualul studentului. Bobaru Ana Daniela

2007

978-973-7637-95-6

Drept

33. Drept civil. Drepturi reale. Note de curs. Pentru uzul studenţilor ID. Diaconu Ana Maria

Peptan Rodica

2007

978-973-7637-96-3

Drept

34. Drept civil. Persoanele. Curs pentru uzul studenţilor

Peptan Rodica

2007

978-973-7637-97-0

Drept

35. Limba franceză. Curs pentru studenţii ID. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Turceanu Rodica

2007

978-973-7637-98-7

-

36. Limba franceză. Curs pentru studenţii ID. Facultatea de Ştiinţe Economice

Turceanu Rodica

2007

978-973-7637-99-4

-

37. Tehnologia presării la rece. Îndrumar de laborator. Stăncioiu Alin

Gîrniceanu Gheorghe

2007

978-973-144-000-2

Inginerie

38.

Epurarea apelor uzate.

Cîrţînă Daniela

2007

978-973-144-001-9

Inginerie

39.

Sinteze teoretice şi conceptele privind educaţia fizică în învăţământul superior

Bâcă Monica Delia

2007

978-973-144-002-6

Educaţie fizică şi sport

40.

Drept constituţional şi instituţii politice. Curs pentru studenţii ID.

Zamfirescu Zoica

Bobaru Ana-Daniela

2007

978-973-144-003-3

Drept

41. Drept internaţional privat.Note de curs ID.

Trocan Laura.

2007

978-973-144-004-0

Drept

42. Drept internaţional privat. Manualul studentului.

Trocan Laura.

2007

978-973-144-005-7

Drept

43. Sisteme flexibile de fabricaţie. Popescu Gheorghe

2007

978-973-144-006-4

Inginerie

44. Drept civil. Persoanele. Manual pentru uzul studenţilor.

Peptan Rodica

2007

978-973-144-007-1

Drept

45. Baze de date – visual FOX-PRO 6.0. Îndrumar de laborator.

Popescu Marian
Runceanu Adrian

2007

978-973-144-008-8

Informatică

46.

Circuite electronice numerice. Îndrumar de laborator.

Borcoşi Ilie, Mihăilescu Adrian, Vilan Cristinel

2007

978-973-144-009-5

Informatică

47. Managementul instituţiilor publice. Note de curs pentru uzul studenţilor ID.

Brânzan Nicolae
Tomescu Ina-Raluca

2007

978-973-144-010-1

Economice

48. Drept fiscal comunitar. Manualul studentului

Cilibiu Maria-Octavia

2007

978-973-144-011-8

Drept

49. Cristalografie. Teorie şi aplicaţii Căpăţână Camelia

2007

978-973-144-012-5

Inginerie

50.

Programe informatice contabile pentru uzul studenţilor ID

Ecobici Nicolae

2007

978-973-144-013-2

Economice

51. Modularea proceselor şi deciziilor financiare  pentru uzul studenţilor ID

Căruntu Genu Alexandru
Bălăceascu Aniela

2007

978-973-144-014-9

Economice

52. Management turistic  pentru uzul studenţilor ID Niculescu George

Giorigi Ionela, Diculescu Elena

2007

978-973-144-016-3

Economice

53. Contabilitatea instituţiilor publice  pentru uzul studenţilor ID Ecobici Nicolae

2007

978-973-144-015-6

Economice

54. Management turistic II  pentru uzul studenţilor ID Niculescu George

Giorigi Ionela, Diculescu Elena

2007

978-973-144-017-0

Economice

55. Managementul calităţii serviciilor  pentru uzul studenţilor ID

Todoruţ Amalia

2007

978-973-144-018-7

Economice

56.

Sisteme informaţionale de gestiune  pentru uzul studenţilor ID

Babucea Ana-Gabriela

2007

978-973-144-019-4

Economice

57. Contabilitate financiară  II  pentru uzul studenţilor ID

Popa Paliu Lucia

2007

978-973-144-020-0

Economice

58. Finanţele instituţiilor publice  pentru uzul studenţilor ID

Popeangă Vasile Nicolae

2007

978-973-144-021-7

Economice

59. Management în servicii II  pentru uzul studenţilor ID

Enea Constanţa

2007

978-973-144-022-4

Economice

60.

Economia comerţului II  pentru uzul studenţilor ID

Răbonţu Cecilia Irina

2007

978-973-144-023-1

Economice

61. Comunicare şi relaţii publice  pentru uzul studenţilor ID

Neamţu Adina Claudia
Neamţu Liviu

2007

978-973-144-024-8

Economice

62. Economia turismului - pentru uzul studenţilor ID

Enea Constanţa

2007

978-973-144-025-5

Economice

63. Contabilitate în comerţ, turism şi servicii- pentru uzul studenţilor ID Holt Gheorghe

Buşan Gabriela

2007

978-973-144-026-2

Economice

64. Managementul asigurării -  pentru uzul studenţilor ID

Buşan Gabriela

2007

978-973-144-027-9

Economice

65.

Economia serviciilor -  pentru uzul studenţilor ID

Răbonţu Cecilia Irina

2007

978-973-144-028-6

Economice

66.

Limba engleză - pentru uzul studenţilor ID

Dicu Camelia

2007

978-973-144-029-3

-

67. Management  - pentru uzul studenţilor ID

Romanescu Marcel,
Tănăsoiu Georgiana Lavinia

2007

978-973-144-030-9

Economice

68. Gestiunea financiară a întreprinderii II

Dobrotă Gabriela

2007

978-973-144-031-6

Economice

69.

Contabilitate bancară II  pentru uzul studenţilor ID

Medar Ion Lucian

2007

978-973-144-032-3

Economice

70. Drept administrativ. Note de curs ID

Gherghe Elena Roxana

2007

978-973-144-033-0

Drept

71. ECO-STUDENT 2007. Sesiune de comunicări ştiinţifice Facultatea de Ştiinţe Economice  

2007

978-973-144-034-7

-

72. Drept financiar comunitar. Curs pt. studenţii ID Enea Constantin

2007

978-973-144-035-4

Drept

73. Monedă şi credit II pentru uzul studenţilor ID

Chiriţescu Dumitru Dorel
Duduială Popescu Lorena

2007

978-973-144-036-1

Economice

74. Produse şi servicii bancare – ID

Medar Lucian Ion

2007

978-973-144-037-8

Economice

75.

Analiză economico-financiară II

Căruntu Constantin, Lăpăduşi Loredana, Căruntu Genu Alexandru

2007

978-973-144-038-5

Economice

76.

Economia comerţului ID

Răbonţu Cecilia Irina

2007

978-973-144-039-2

Economice

77. Managementul în comerţ, turism şi servicii – ID

Niculescu george, Mungiu Claudia, Bîjea Iuliana

2007

978-973-144-040-8

Economice

78. Criminologie. Note de curs studenţi ID

Rujan Ion Cristinel

2007

978-973-144-041-5

Drept

79. Dreptul proprietăţii intelectuale – ID

Peptan Rodica

2007

978-973-144-042-2

Drept

80.

Birotică  - curs pentru uzul studenţilor ID

Toader Carina

2007

978-973-144-043-9

Informatică

81.

Managementul relaţiilor cu clienţii. ID

Romanescu Marcel
Tănăsoiu Giorgiana

2007

978-973-144-044-6

Economice

82. Studiu privind optimizarea tehnologiillor şi mijloacelor de pregătire în luptele libere – înaltă performanţă. Andrei Liviu

2007

978-973-144-045-3

Educaţie fizică şi sport

83. Evoluţie şi cercetare ştiinţifică în sporturile de luptă.

Andrei  Liviu

2007

978-973-144-046-0

Educaţie fizică şi sport

84. Proiectarea sistemelor informatice II – pentru uzul studenţilor ID.

Vătuiu Teodora

2007

978-973-144-047-7

Informatic

85. Fizică – lucrări de laborator

Popescu George Aurel

2007

978-973-144-048-4

Fizică

86. ABC- educaţiei fizice. Teorie şi metodică.

Andrei Liviu

2007

978-973-144-049-1

Educaţie fizică şi sport

87.

Drept diplomatic și consular I- note de curs

Trocan Laura-Magdalena

2007

978-973-144-050-7

Drept

88.

Drept diplomatic și consular II - note de curs

Trocan Laura-Magdalena

2007

978-973-144-051-4

Drept

88.

Istoria dreptului: manualul studentului

Bobaru Ana-Daniela

2007

978-973-144-052-1

Drept

90.

Schimbări de paradigmă în educația românească a mileniului III. Sesiune de referate și comunicări științifice. Tg-Jiu, 5 mai 2007

Ministerul Educației, Cercetării și tineretului, Inspectoratul Șc. Jud. Gorj, casa Corpului didactic,
Școala Gen. Nr. 1 Tg-Jiu, Colegiul tehnic ”Henri Coandă” Tg-Jiu

2007

978-973-144-053-8

-

91. Legile entropiei și antientropiei în sistemele naturii

Vasile Codrescu , Mihai Codrescu

2007

978-973-144-054-5

Inginerie

92. Politologie

Mocioi Ion

2007

978-973-144-055-2

Politologie

93. Filosofia și istoria religiei Mocioi Ion

2007

978-973-144-056-9

Filosofie

94. Necesitatea reglementării instituției juridice a negocierii învinuirii în Codul de procedură penală a României

Magherescu Delia

2007

978-973-144-057-6

Drept

95. Dreptul comerțului internațional

Trocan Laura-Magdalena

2007

978-973-144-058-3

Drept

96.

Drept diplomatic și consular - note de curs

Trocan Laura-Magdalena

2007

978-973-144-059-0

Drept

97. Study English I

Simion Otilia

2007

978-973-144-060-6

-

98. An English course for law students I

Simion Otilia

2007

978-973-144-061-3

-

99. Economie europeană- curs pentru studenții ID Duduială Popescu Lorena

2007

978-973-144-062-0

Economice

100.

Drept – curs -  pentru studenții ID

Enea Constantin

2007

978-973-144-063-7

Economice

101. Optimal control for linear stochastic systems

Ungureanu Viorica Mariela

2007

978-973-144-064-4

Matematică

102. Teoria generală a dreptului civil

Peptan Rodica

2007

978-973-144-065-1

Drept

103. Drept penal general : curs Simionescu Elena-Giorgiana

2007

978-973-144-066-8

Drept

104. Criminalistică: curs

Simionescu Elena-Giorgiana

2007

978-973-144-067-5

Drept

105. Sociologie juridică: curs ID

Mocioi Ion

2007

978-973-144-068-2

Sociologie

106.

Logică juridică : curs ID

Mocioi Ion

2007

978-973-144-069-9

Logică

107. Îndrumător de sănătate și securitate în muncă pentru școli

Popescu Violeta, Ciortan marinela, Nițu Mircea

2007

978-973-144-070-5

Inginerie

108. Îndrumător de practică pedagogică

Plăstoi Camelia, Bîcă Monica-Delia, Georgian Badea -Miss

2007

978-973-144-071-2

Educaţie fizică şi sport

109. Analiza economico-financiară I- pt. uzul studenților ID

Căruntu Constantin, Genu-Alexandru Căruntu, Lăpăduși Mihaela-Loredana

2007

978-973-144-072-9

Economice

110.

Drept roman – pt. uzul studenților ID

Zmafirescu Zoica, Georgiana Semenescu

2007

978-973-144-073-6

Drept

111. Teorie și practică notarială – pt. uzul studenților ID

Ionașcu Titu

2007

978-973-144-074-3

Drept

112. Dreptul transporturilor – pt. uzul studenților ID

Ionașcu Titu

2007

978-973-144-075-0

Drept

113. Drept penal general – pt. uzul studenților ID

Șomăcescu Simona

2007

978-973-144-076-7

Drept

114. Drept constituțional și instituții politice: pt. uzul stud. ID

Zamfirescu Zoica, Bubaru Ana-Daniela

2007

978-973-144-077-4

Drept

115.

Managementul resurselor umane – pt. uzul stud. ID

Cîrnu Doru, Dănăcică Daniela

2007

978-973-144-078-1

Economice

116. Drept constituțional și instituții politice I: pt. uzul stud. ID

Zamfirescu Zoica, Bubaru Ana-Daniela

2007

978-973-144-079-8

Drept

117.

Managementul resurselor umane I – pt. uzul stud. ID

Cîrnu Doru, Dănăcică Daniela

2007

978-973-144-080-4

 

118. Dreptul proprietății consumatorului : pt. uzul stud. ID

Simionescu Elena-Giorgiana

2007

978-973-144-081-1

Drept

119.

Drept excepțional penal: pentru uzul studenţilor ID

Simionescu Elena-Giorgiana

2007

978-973-144-082-8

Drept

120. Drept penal general I – pt. uzul studenților ID

Șomăcescu Simona

2007

978-973-144-083-5

Drept

121. Management financiar bancar : pt. uzul stud. ID Căruntu Genu-Alexandru, Tănăsoiu Georgiana-Lavinia

2007

978-973-144-084-2

Economice

122. Drept procesual penal : pt. uzul stud. ID Șomăcescu Simona

2007

978-973-144-085-9

Drept

123. Drept procesual penal I : pt. uzul stud. ID Șomăcescu Simona

2007

978-973-144-086-6

Drept

124. Drept administrativ: pt. uzul stud. ID

Cilibiu Maria-Octavia

2007

978-973-144-087-3

Drept

125.

Drept financiar și fiscal : pt. uzul stud. ID

Cilibiu Maria-Octavia

2007

978-973-144-088-0

Drept

126.

Drept financiar și fiscal I : pt. uzul stud. ID

Cilibiu Maria-Octavia

2007

978-973-144-089-7

Drept

127. Analiza economico-financiară.

Căruntu C-tin, Lăpăduși Mihaela-Loredana
Căruntu Genu-Alexandru

2007

978-973-144-090-3

Economice

128. Asigurări și reasigurări – pt. uzul stud. ID

Văduva Maria

2007

978-973-144-091-0

Economice

129. Asigurări și reasigurări I – pt. uzul stud. ID

Văduva Maria

2007

978-973-144-092-7

Economice

130.

Drept civil. Contracte speciale : curs ID

Peptan Rodica

2007

978-973-144-093-4

Drept

131.

Modelarea proceselor și deciziilor financiare –pt. uzul stud. ID

Bălăcescu Aniela

2007

978-973-144-094-1

Economice

132. Marketing în comerț, turism și servicii Răbonțu Irina-Cecilia

2007

978-973-144-095-8

Economice

133. Managementul calității în afaceri

Todoruț Amalia-venera

2007

978-973-144-096-5

Economice

134. Acționări pneumatice și hidraulice în mecatronică

Popescu Violeta, Nițu Mircea

2007

978-973-144-097-2

Inginerie

135. Analiză matematică – curs

Chiriac Ion

2007

978-973-144-098-9

Matematică

136. Analiză matematică și ecuații diferențiale. Culegere de probleme

Chiriac Ion.

2007

978-973-144-099-6

Matematică


Design by Assistant Professor Dragoş-Pătru Covei, PhD