Anul 2008

[ Revenire la Catalogul Editurii ]

Cărţi apărute în Editura Academica Brâncuşi în 2008

Nr. crt. Titlu Autor(i) An ISBN Domeniu de aplicare
1.

Control financiar şi expertiză contabilă

Popeangă Gabriel

2008

978-973-144-100-9

Economice

2.

Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorilor - Pentru uzul studenţilor ID

Todoruţ Amalia

2008

978-973-144-101-6

Economice

3.

Inflaţia. Concepte, teorii şi politici economice

Chiriţescu D.Dorel

2008

978-973-144-102-3

Economice

4.

Implicaţiile comerţului electronic asupra tranzacţiilor internaţionale

Popescu Lorena

2008

978-973-144-103-0

Economice

5.

Microeconomie

Pociovălişteanu Diana Mihaela

2008

978-973-144-104-7

Economice

6.

Solie şi aplomb

Oproiu Vasile

2008

978-973-144-105-4

-

7.

Întoarcerea la Dumnezeu. Constelaţii şi destine

Oproiu Vasile

2008

978-973-144-106-1

-

8.

Organe de maşini. Transmisii mecanice

Ghimişi Ştefan

2008

978-973-144-107-8

Inginerie

9.

Sisteme cu microprocesoare

Grofu Florin

2008

978-973-144-108-5

Inginerie

10.

Programare orientată pe obiecte – limbajul C++

Runceanu Adrian

2008

978-973-144-109-2

Informatică

11.

Procedee, scule, dispozitive şi utilaje de prelucrare

Cîrţînă Liviu, Răducan C.

2008

978-973-144-110-8

Inginerie

12.

Memento de programare – C++

Dogaru Octavian

2008

978-973-144-111-5

Informatică

13.

Tehnologia construcţiilor sudate

Stăncioiu A., Gîrniceanu Gh., Ionici Nicoleta

2008

978-973-144-112-2

Inginerie

14.

Mişcarea literară Columna

Popescu Ion

2008

978-973-144-113-9

-

15.

Metode active în predare – învăţare - evaluare

Florescu Cristian

2008

978-973-144-114-6

-

16.

Tratat de drept administrativ

Manta Pantelimon

2008

978-973-144-115-3

Drept

17.

Management strategic

Neamţu Liviu

2008

978-973-144-116-0

Economice

18.

Antreprenoriat

Neamţu Liviu, Neamţu Adina

2008

978-973-144-117-7

Economice

19.

Comunicare şi negocieri în afaceri

Neamţu Adina, Neamţu Liviu

2008

978-973-144-118-4

Economice

20.

Electrotehnică. Îndrumar de laborator

Ţîrcă Aurelian

2008

978-973-144-119-1

Inginerie

21.

Study english II

Simion Otilia

2008

978-973-144-120-7

-

22.

An english course for law students II

Simion Otilia

2008

978-973-144-121-4

-

23.

Drept civil român. Subiectele dreptului civil

Peptan Rodica

2008

978-973-144-122-1

Drept

24.

Dreptul proprietăţii intelectuale – curs pentru uzul studenţilor ID

Peptan Rodica

2008

978-973-144-123-8

Drept

25.

Drept penal. Partea specială II – curs pentru uzul studenţilor ID

Rujan Ion Cristinel

2008

978-973-144-124-5

Drept

26.

Economia întreprinderii – curs pentru uzul studenţilor ID

Boncea Amelia

2008

978-973-144-125-2

Economice

27.

Drept execuţional civil – curs pentru uzul studenţilor ID

Magherescu Delia

2008

978-973-144-126-9

Drept

28.

Previziuni şi strategii macroeconomice

Căruntu Alexandru G….

2008

978-973-144-127-6

Economice

29.

Etica în afaceri – curs pentru uzul studenţilor ID

Romanescu Marcel

2008

978-973-144-128-3

Economice

30.

Buget şi trezorerie publică – curs pentru uzul studenţilor ID

Popeangă Vasile Nicolae

2008

978-973-144-129-0

Economice

31.

Proiectarea sistemelor informatice – curs pentru uzul studenţilor ID

Vătuiu Teodora

2008

978-973-144-130-6

Informatică

32.

Programarea calculatoarelor – curs pentru uzul studenţilor ID

Vătuiu Teodora

2008

978-973-144-131-3

Informatică

33.

Monedă şi credit – curs pentru uzul studenţilor ID

Popescu Duduială Lorena, Chiriţescu D. Dorel

2008

978-973-144-132-0

Economice

34.

Personalitatea, comunicarea, altruismul şi atracţia interpersonală în psihologie

Luca Stelian, Taşcău M.

2008

978-973-144-133-7

-

35.

Management operaţional – curs pentru uzul studenţilor ID

Todoruţ Amalia

2008

978-973-144-134-4

Economice

36.

Formarea educatorilor – repere normative şi teoretice

Şerbănoiu Laura Emilia

2008

978-973-144-135-1

-

37.

Analiză economică financiară II

Căruntu Constantin, Lăpăduşi Loredana, Căruntu Genu Alexandru

2008

978-973-144-136-8

Economice

38.

Sisteme de achiziţia datelor

Grofu Florin

2008

978-973-144-137-5

Economice

39.

Contabilitate naţională

Babucea Ana Gabriela, Bălăcescu Aniela

2008

978-973-144-138-2

Economice

40.

Contabilitate bancară

Medar Ion-Lucian

2008

978-973-144-139-9

Economice

41.

Control de gestiune

Popeangă Gabriel

2008

978-973-144-140-5

Economice

42.

Management comparat-pentru uzul studenţilor ID

Todoruţ Amalia

2008

978-973-144-141-2

Economice

43.

Monografia satului Rasoviţa

Popescu Ion

2008

978-973-144-142-9

Istorie și studii culturale

44.

Managementul producţiei

Todoruţ Amalia

2008

978-973-144-143-6

Economice

45.

Managementul operaţional-pentru uzul studenţilor ID

Todoruţ Amalia

2008

978-973-144-144-3

Economice

46.

Istoria dreptului - pentru uzul sudenţilor ID

Zamfirescu Zoica

2008

ISBN 978-973-144-145-0

Drept

47.

Finanţe internaţionale – pentru uzul studenţilor ID

Popeangă Vasile Nicolae

2008

ISBN 978-973-144-146-7

Economice

48.

Caiet de practică pedagogică

Lupulescu Dumitru

2008

978-973-144-147-4

-

49.

Managementul calităţii

Todoruţ Amalia

2008

978-973-144-148-1

Economice

50.

Managementul calităţii – pentru uzul studenţilor ID

Todoruţ Amalia

2008

978-973-144-149-8

Economice

51.

Macroeconomie - pentru uzul studenţilor ID

Pociovălişteanu Diana

2008

978-973-144-150-4

Economice

52.

Caiet de lucrări practice – Managementul producţiei

Todoruţ Amalia

2008

978-973-144-151-1

Economice

53.

Rolul educaţiei plastice şi tehnologice în păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale: studii de specialitate

*****

2008

978-973-144-152-8

Artele Spectacolului

54.

Bazele contabilităţii - pentru uzul studenţilor ID

Buşan Gabriela

2008

978-973-144-153-5

Economice

55.

Contabilitate de gestiune - pentru uzul studenţilor ID

Buşan Gabriela

2008

978-973-144-154-2

Economice

56.

Contabilitate în sectorul terţiar - pentru uzul studenţilor ID

Holt Gheorghe, Buşan Gabriela

2008

978-973-144-155-9

Economice

57.

Marketing turistic - pentru uzul studenţilor ID

Niculescu George,
Caragea Alexandru Marcel, Jinaru Aron

2008

978-973-144-156-6

Economice

58.

Administrarea întreprinderilor din comerţ, turism şi servicii - pentru uzul studenţilor ID

Niculescu George, Dumitrescu Delia, Salomia Florin Silviu, Petrişan Mimi

2008

978-973-144-157-3

Economice

59.

Desen Tehnic – Îndrumar de laborator

Florin Ciofu, Liliana Luca

2008

978-973-144-158-0

Desen tehnic

60.

Ghid pentru elaborarea şi susţinerea portofoliului de evaluare finală a studenţilor

Vîrtop Sorin, Avram

2008

978-973-144-159-7

-

61.

Drept procesual penal II - pentru uzul studenţilor ID

Şomăcescu Simona

2008

978-973-144-160-3

Drept

62.

Drept financiar şi fiscal II - pentru uzul studenţilor ID

Cilibiu Octavia Maria

2008

978-973-144-161-0

Drept

63.

Asigurări şi Reasigurări II - pentru uzul studenţilor ID

Văduva Mariana

2008

978-973-144-162-7

Economice

64.

Cercetări de marketing - pentru uzul studenţilor ID

Neamţu Adina, Neamţu Liviu

2008

978-973-144-163-4

Economice

65.

Proiectzarea dispozitivelor – Îndrumar de laborator

Rădulescu Constanţa, Cîrţînă Liviu Marius

2008

978-973-144-164-1

Inginerie

66.

Fundamentarea ştiinţei mărfurilor - pentru uzul studenţilor ID

Răbonţu Cecilia Irina

2008

978-973-144-165-8

Economice

67.

Burse de valori - pentru uzul studenţilor ID

Chiriţescu Dumitru Dorel

2008

978-973-144-166-5

Economice

68.

Legislaţia construcţiilor şi amenajării teritoriului. Acte normative actualizate până la 1 mai 2008

Rodica Peptan

2008

978-973-144-167-2

Drept

69.

Drept civil. Succesiuni – note de curs

Rodica Peptan

2008

978-973-144-168-9

Drept

70.

Contabilitatea instituţiilor de credit - pentru uzul studenţilor ID

Ion Lucian Medar

2008

978-973-144-169-6

Economice

71.

Tehnici promoţionale - pentru uzul studenţilor ID

Răbonţu Cecilia, Dimulescu Elena

2008

978-973-144-170-2

Economice

72.

Econometrie - pentru uzul studenţilor ID

Tomescu Cornelia

2008

978-973-144-171-9

Economice

73.

Evaluarea şi finanţarea investiţiilor - pentru uzul studenţilor ID

Văduva Cecilia Elena

2008

978-973-144-172-6

Economice

74.

Contabilitatea aprofundată - pentru uzul studenţilor ID

Popa Paliu Lucia, Ecobici Nicolae

2008

978-973-144-173-3

Economice

75.

Fiscalitate - pentru uzul studenţilor ID

Dobrotă Gabriela

2008

978-973-144-174-0

Economice

76.

Analiza diagnostic şi evaluarea firmei – pentru uzul studenţilor ID

Căruntu Constantin, Căruntu Genu, Lăpăduşi Loredana

2008

978-973-144-175-7

Economice

77.

Contabilitate consolidată - pentru uzul studenţilor ID

Holt Gheorghe, Buşan Gabriela

2008

978-973-144-176-4

Economice

78.

Simulări şi proiecte de management - pentru uzul studenţilor ID

Niculescu George, Marcel Alexandru, Aron Jinaru

2008

978-973-144-177-1

Economice

79.

Strategii de tranziţie la economia de piaţă în România – pentru uzul studenţilor ID

Amelia Georgiana Boncea

2008

978-973-144-178-8

Economice

80.

Asigurări şi protecţie socială – pentru uzul studenţilor ID

Văduva Maria

2008

978-973-144-179-5

Economice

81.

Durabilitatea şi fiabilitatea sistemelor mecanice–Simpozion ştiinţific, ediţia I-a

Ghimişi Ştefan Sorinel

2008

978-973-144-180-1

Inginerie

82.

Managementul resurselor  umane II – pentru uzul studenţilor ID

Cîrnu Doru

2008

978-973-144-181-8

Economice

83.

Inginerie financiară.note de curs  – pentru uzul studenţilor ID

Tomescu Cornelia

2008

978-973-144-182-5

Economice

84.

Ecologie şi protecţia mediului

Gămăneci Gheorghe, Emil Hristov, Biliana Petrova, Emil Cătălin Şchiopu, Alina Lorena Moc

2008

978-973-144-183-2

Ştiinţa mediului

85.

Microeconomie – pentru uzul studenţilor ID

Boncea Amelia

2008

978-973-144-184-9

Economice

86.

Strategii de protecţie a animalelor în diferite ţări din Europa şi din România

Şerbănoiu Carmena

2008

978-973-144-185-6

-

87.

Managementul mediului

Gămăneci Gheorghe, Emil Cătălin Şchiopu

2008

978-973-144-186-3

Economice

88.

Optimizări

Buneci Mădălina

2008

978-973-144-187-0

Matematică

89.

Studii de dreptul familiei

Gavrilescu Alin

2008

978-973-144-188-7

Drept

90.

Mişcarea muzicală în Târgu-Jiu de la primele atestări şi până în prezent

Crăciun Lucia

2008

978-973-144-189-4

Muzică

91.

Nulitatea căsătoriei în dreptul românesc

Gavrilescu Alin

2008

978-973-144-190-0

Drept

92.

Stasiologie şi sisteme electorale

Gorun Adrian

2008

978-973-144-191-7

Ştiinţe politice

93.

Partidele politicepost 1989 –Culegere de texte fundamentale, informaţii şi date

Coordonator Gorun Adrian

2008

978-973-144-192-4

Ştiinţe politice

94.

Matematici speciale – Culegere de probleme

Pecingină Olimpia, Iovanov Miodrag

2008

978-973-144-193-1

Matematică

95.

Matematici speciale – Curs

Iovanov Miodrag

2008

978-973-144-194-8

Matematică

96.

Ghid metodologic privind proiectarea, realizarea si evaluarea activitatilor instructiv-educative la aria curriculara Arte: educatie muzicala

Crăciun Lucia

2008

978-973-144-195-5

Artele Spectacolului

97.

Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ

Neamţu Adina Claudia

2008

978-973-144-196-2

Economice

98.

Marketing

Neamţu Adina Claudia

2008

978-973-144-197-9

Economice

99.

The law of entropy and anti-entropy in the systems of nature

Codrescu Vasile, Codrescu Mihail

2008

978-973-144-198-6

Inginerie

100.

Brâncuşi – cioplitor în duh

Stăiculescu Ştefan

2008

978-973-144-199-3

-

101.

Teoria şi practica activităţii notariale - pentru uzul studenţilor ID

Titu Ionaşcu

2008

978-973-144-200-6

Drept

102.

 Strategii de performanţă în managementul educaţional

Roxana Munteanu

2008

978-973-144-201-3

Economice

103.

Nataţia

Plăstoi Camelia

2008

978-973-144-202-0

Educaţie fizică şi sport

104.

Studii de drept internaţional public

Trocan Laura

2008

978-973-144-203-7

Drept

105.

Teoria şi practica stabilirii, rezolvării şi optimizării lanţurilor de dimensiuni în construcţia de maşini

Cîrţână Liviu Marius

2008

978-973-144-204-4

Inginerie

106.

PROCEEDINGS, International Conference ECO-TREND 2008, European Developments and Globaliyation, V-th edition

-

2008

978-973-144-205-1

-

107.

Proverbe şi ghicitori pentru cei mici

Bucălae Florica, Popescu Cornelia Lidia

2008

978-973-144-206-8

Artele Spectacolului

108.

Elemente de chimia conservării, restaurării operelor de artă

Nica Badea Delia

2008

 978-973-144-207-5

-

109.

Contribuţii la tehnologia de prelucrare a pieselor cu alezaje adânci

Lupulescu Dorel

2008

 978-973-144-208-2

Inginerie

110.

Dreptul muncii- pentru uzul studenţilor ID

Manta Pantelimon, Cristina Duvlea

2008

978-973-144-209-9

Drept

111.

Microeconomie

Mungiu-Pupăzan Claudia, Băbăiţă Ilie

2008

978-973-144-210-5

Economice

112.

Politici economice

Mungiu-Pupăzan Claudia

2008

978-973-144-211-2

Economice

113.

Control financiar şi expertiză contabilă- pentru uzul studenţilor ID

Ciurlău Loredana

2008

978-973-144-212-9

Economice

114.

Managementul afacerilor - pentru uzul studenţilor ID

Tănăsoiu Georgiana,
Enea Constanţa

2008

978-973-144-213-6

Economice

115.

Tehnica operaţiunilor în turism - pentru uzul studenţilor ID

Niculescu George, Dumitrescu Delia, Jinaru Aron

2008

978-973-144-214-3

Economice

116.

Apa, aerul, focul şi pământul: teme frecvente ale picturii între figuraţie şi abstract – note de curs

Fuiorea Vasile

2008

978-973-144-215-0

Arte plastice

117.

Preţuri şi concurenţă

Cecilia Elena Văduva

2008

 978-973-144-216-7

Economice

118.

Investiţii

Cecilia Elena Văduva

2008

978-973-144-217-4

Economice

119.

Instituţiile Uniunii Europene

Chiriţescu Dumitru – coordonator,
Lorena Popescu Duduială, Maria Vasilescu

2008

 978-973-144-218-1

Economice

120.

Apofatismul şi gândirea postmodernă

Sorin Purec

2008

978-973-144-219-8

-

121.

Curs fotbal: optimizarea pregătirii fizice şi tehnice la juniori

Motroc Florin

2008

978-973-144-220-4

Educaţie fizică şi sport

122.

Curs fotbal: tehnica şi tactica jocului de fotbal

Motroc Florin

2008

978-973-144-221-1

Educaţie fizică şi sport

123.

Drept civil român – Teoria generală - Ediţia a VI-a

Bojincă Moise

2008

978-973-144-222-8

Drept

124.

Drept civil. Succesiuni

Ionaşcu Titu

2008

978-973-144-223-5

Drept

125.

Noi tehnologii de valorificare a deşeurilor de materiale compozite

Dan Dobrotă

2008

978-973-144-224-2

Inginerie


Design by Assistant Professor Dragoş-Pătru Covei, PhD