Anul 2010

[ Revenire la Catalogul Editurii ]

Cărţi apărute în Editura Academica Brâncuşi în 2010

Nr. crt. Titlu Autor(i) An ISBN Domeniu de aplicare
1.

Focuri, Fumuri . .

Cornel Munteanu

2010

978-973-144-321-8

Filologie

2.

Semnificaţia particularităţilor vârstei a pubertare în lecţia de educaţie fizică

Plăstoi Camelia Daniela

2010

978-973-144-322-5

-

3.

A treia Romă.

Chiriţescu Dorel

2010

978-973-144-323-2

-

4.

Caiet de practică pedagogică:pentru Nivelul I al programului de studii psihopedagigice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentzru pregătirea personalului didactic

-

2010

978-973-144-326-3

-

5.

Biochimie

Cîrţînă Daniela

2010

978-973-144-325-6

-

6.

Creativity and Efficiency in Education – Proceedings: Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, desfăşurată cu prilejul Zilelor Universităţii, 27-30 Mai 2009 - Volum de lucrări

Cîrţînă Daniela

2010

978-973-144-325-6

-

7.

Implicarea chimiei în educaţia ecologică

Popescu Mihaela, Popescu Gabriel Cristian

2010

978-973-144-327-0

-

7.

Elemente de epistemologie juridică: administraţia publică şi mediul ei. Actele administrative

Gorun Adrian, Gorun Horaţiu Tiberiu

2010

978-973-144-328-7

-

8.

Educaţia încotro? Modele de administrare a sistemului educaţional + APLICATIA

Gorun Adrian

2010

978-973-144-329-4

-

9.

A practical course of English for upper – intermediate students

Simion Otilia Minodora

2010

978-973-144-330-0

Filologie

10.

Medierea conflictelor –curs pentru uzul studenţilor ID

Moţăţăianu Ştefan, Bobaru Ana-Daniela

2010

978-973-144-331-7

-

11.

Combustibili generatoare de abur. Îndrumar de proiectare

Paliţă Valentin, Foanene Adriana

2010

978-973-144-332-4

-

12.

Părţi din mine

Gali Ana

2010

978-973-144-333-1

Artele Spectacolului

13.

Probleme de chimie rezolvate

Popescu Mihaela

2010

978-973-144-334-8

-

14.

A short history of English literature. Vol. I

Simion Otilia Minodora

2010

978-973-144-335-5
978-973-144-336-2

Filologie

15.

A short history of English literature. Vol. II

Simion Otilia Minodora

2010

978-973-144-337-9

Filologie

16.

Povestiri de pe Tismana

Mocioi Ion

2010

978-973-144-338-6

Filologie

17.

Metode şi aparate de măsură şi control a mediului înconjurător. Îndrumar de lucrări practice

Şchiopu Emil-Cătălin, Cîrţînă Daniela

2010

978-973-144-339-3

-

18.

Instrumente de plată. Ghid

Arjoca Veronica, Ciungu Cristina, Richiter Adriana

2010

978-973-144-340-9

-

19.

Mulţimi. Suprafeţe

Diaconu Constantin

2010

978-973-144-341-6

-

20.

Turismul în regiunile de dezvoltare ale României

Niculescu George, Rus Felicia

2010

978-973-144-342-3

-

21.

MDS montane

Plăstoi Camelia Daniela

2010

978-973-144-343-0

-

22.

Expresie corporală şi comunicare motrică

Plăstoi Camelia Daniela, Chera-Ferrario Bianca

2010

978-973-144-344-7

-

23.

Valul energetic

Handra Alina Daniela

2010

978-973-144-345-4

-

24.

Tehnologii de protecţie şi depoluare a aerului

Racoceanu Cristinel, Şchiopu Emil Cătălin

2010

978-973-144-346-1

-

25.

Organizarea şi conducerea structurilor sportive

Andrei Liviu Vasile

2010

978-973-144-347-8

-

26.

Biochimie. Îndrumar de laborator

Cîrţînă Daniela, Mitran Ramona Violeta

2010

978-973-144-348-5

-

27.

Limbile moderne în context European – Simpozion Naţional cu participare internaţională, Târgu-Jiu, 15 Mai 2010

Spahiu Viorica Floarea

2010

978-973-144-349-2

Filologie

28.

Măsurări electrice şi electronice. Îndrumar pentru lucrări practice de laborator

Popescu Georgeta Luminiţa

2010

978-973-144-303-4

-

29.

Volum de lucrări – Simpozion „Durabilitate şi Fiabilitate”

Dobrotă Dan - Fac.de Inginerie

2010

978-973-144-350-8

-

30.

Psihosociologie judiciară. Note de curs

Mocioi Ion

2010

978-973-144-351-5

-

31.

Filosofie şi artă

Gorun Adrian, Vasile Fuiorea, Gheorghe Ecovescu

2010

978-973-144-352-2

Filosofie

32.

Teste pentru concursul de admitere la Fac. de Ed. Fizică şi Sport, Specializarea: Asistent medical generalist

Mălăescu Dan, Mălăescu Ion, Plăstoi Camelia, Dumitriu Simona

2010

978-973-144-353-9

-

33.

Teste pentru concursul de admitere la Fac. de Ed. Fizică şi Sport, Specializarea: Ed. Fizică şi sportivă, kinetoterapie şi motricitate specială

Mălăescu Dan, Bîcă Monica-Delia, Plăstoi Camelia Daniela

2010

978-973-144-354-6

-

34.

Potenţialul turistic în zona montană şi subcarpatică gorjeană

Dumitrescu Aurora

2010

978-973-144-355-3

-

35.

Resurse şi destinaţii turistice. Curs pentru uzul studenţilor ID

Enea Constanţa

2010

978-973-144-356-0

-

36.

Analiza riscurilor. Curs pentru uzul studenţilor ID

Lăpăduşi Mihaela Loredana

2010

978-973-144-357-7

-

37.

Analiza riscurilor. Curs pentru uzul studenţilor ID

Căruntu Genu Alexandru

2010

978-973-144-358-4

-

38.

Geopolitică, geostrategie, globalizare (cu fundamentări în P.Claval şi S.P. Huntington)

Gorun Adrian

2010

978-973-144-359-1

-

39.

Tehnologii de protecţie şi de poluare a aerului: Îndrumar de lucrări practice şi proiectare

Racoceanu Cristinel, Şchiopu Emil Cătălin

2010

978-973-144-360-7

-

40.

Gorjul: repere strategice. Orizont 2030

Gorun Adrian -coordonator

2010

978-973-144-361-4

-

41.

Şcolile şi dascălii din zona Târgu-Cărbuneşti: studiu bilingv

Rădoescu Livian, Gorun Horaţiu Tiberiu, Jianu Maria-Magdalena...

2010

978-973-144-362-1

Istorie și Studii Culturale

42.

Gimnastică

Durbăcea-Bolovan Marian

2010

978-973-144-363-8

-

43.

Musculaţie

Durbăcea-Bolovan Marian

2010

978-973-144-364-5

-

44.

Proiectarea sculelor aşchietoare

Nioaţă Alin

2010

978-973-144-365-2

-

45.

Tehnologii şi echipamente pentru gestionarea deşeurilor

Căpăţînă Camelia

2010

978-973-144-366-9

-

46.

Orientări în psihanaliză

Mocioi Ion

2010

978-973-144-367-6

Filosofie

47.

Literatură universală. Note de curs

Curelar Mirabela Relly Odette

2010

978-973-144-368-3

Filologie


48.

Istoria literaturii şi civilizaţiei române. Note de curs

Curelar Mirabela Relly Odette

2010

978-973-144-369-0

Filologie


49.

Literatură comparată. Note de curs

Curelar Mirabela Relly Odette

2010

978-973-144-370-6

Filologie

51.

România şi aliaţii: (1915-1918)

Gorun Hadrian

2010

978-973-144-371-3

Istorie și studii culturale

52.

Monografia resursei umane în autorităţile şi instituţiile publice din Gorj

Gorun Adrian - coodonator

2010

978-973-144-372-0

-

53.

Alegeri generale şi locale după 1990 în judeţul Gorj

Gorun Adrian - coodonator

2010

978-973-144-373-7

-

54.

Ghid pentru activitatea în administraţia publică centrală şi locală

Gorun Adrian, Gorun Horaţiu Tiberiu

2010

978-973-144-374-4

-

55.

Tratat privind conceptele de bază, procesele şi tendinţele în relaţiile internaţionale

Gorun Adrian, Gorun Horaţiu Tiberiu

2010

978-973-144-375-1

-

56.

Trecerea. (Roman)

Smeu Grigore

2010

978-973-144-376-8

Filologie

57.

Schimbătoare de căldură

Cruceru Mihai

2010

978-973-144-377-5

-

58.

Educaţie plastică: ciclul primar. Reproduceri după lucrări ale elevilor: promoţia 1996-2000

Bonoiu Nadia

2010

978-973-144-378-2

Arte vizuale

59.

Educaţie plastică: ciclul primar. Reproduceri după lucrări ale elevilor: promoţia 2000- 2004

Bonoiu Nadia

2010

978-973-144-379-9

Arte vizuale

60.

Educaţie plastică: ciclul primar. Reproduceri după lucrări ale elevilor: promoţia 2004- 2008

Bonoiu Nadia

2010

978-973-144-380-5

Arte vizuale

61.

Abilităţi practice şi educaţie tehnologică: ciclul primar. Reproduceri după lucrări de abilităţi practice şi educaţie tehnologică

Bonoiu Nadia

2010

978-973-144-381-2

Artele Spectacolului

62.

Managementul resurselor umane în organizaţiile europene

Cîrnu Doru

2010

978-973-144-382-9

-

63.

Produse alimentare: necesitate, siguranţă şi calitate

Răbonţu Cecilia Irina, Todoruţ Amalia Venera

2010

978-973-144-383-6

-

64.

Stability and optimal control for linear stochastic differential equations

Ungureanu Viorica

2010

978-973-144-384-3

-

65.

Tehnici automate de prelucrarea datelor în domeniul economic

Stegăroiu Carina Elena

2010

978-973-144-385-0

-

66.

Pregătirea şi evaluarea proiectelor

Boncea Amelia Georgiana

2010

978-973-144-386-7

-

67.

Metodologia cercetării ştiinţifice în economie

Boncea Amelia Georgiana

2010

978-973-144-387-4

-

68.

Recadrări transdisciplinare. Un demers focalizat pe cercetarea antreprenorială în turismul cultural

Gorun Adrian – coodonator, autori: Niculescu George, Caragea Alexandru, Jinaru Aron, Caragea Smaranda

2010

978-973-144-388-1

-

69.

Macroeconomie: fundamente macroeconomice, Vol. I

Mungiu–Pupăzan Claudia, Băbăiţă Ilie

2010

General: 978-973-144-389-8 Vol.1 – 978-973-144-392-8

-

70.

Fiscalitate. Teorie şi aplicaţii

Chirculescu Maria Felicia

2010

978-973-144-390-4

-

71.

Elemente de finanţe publice

Popeangă Vasile, Popeangă Vasile Nicolae

2010

978-973-144-391-1

-

72.

Limba franceză. Note de curs

Paliţă Elena

2010

978-973-144-393-5

Filologie

73.

Limba engleză. Note de curs

Paliţă Elena

2010

978-973-144-394-2

Filologie

74.

Afaceri internaţionale. Management şi marketing internaţional

Neamţu Liviu, Neamţu Adina

2010

978-973-144-395-9

-

75.

Educaţia interculturală în era globalizării

Gorun Gheorghe, Popa Valentin

2010

978-973-144-396-6

Istorie și studii culturale

76.

Publicistică

Popa Valentin

2010

978-973-144-397-3

Istorie și studii culturale

77.

Managementul afacerilor

Tănăsoiu Georgiana Lavinia

2010

978-973-144-398-0

-

78.

Teaching pronunciation for beginner and intermediate levels

Popescu Daniela

2010

978-973-144-399-7

Filologie

79.

Proceedings-Volum de lucrări. Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „PROGRESS, INNOVATION AND DEMOCRACY”, Târgu-Jiu, 4-6 iunie 2012

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

2010

978-973-144-400-0

-

80.

Istoria relaţiilor internaţionale. Note de curs

Rădoescu Livian

2010

978-973-144-401-7

Istorie și studii culturale

81.

Introducere în relaţii internaţionale. Note de curs

Gorun Hadrian

2010

978-973-144-402-4

-

82.

Teoria relaţiilor internaţionale. Note de curs

Gorun Hadrian

2010

978-973-144-403-1

-

83.

Introducere în studii europene. Note de curs

Gorun Hadrian

2010

978-973-144-404-8

-

84.

Studii de drept internaţional privat

Trocan Laura Magdalena

2010

978-973-144-405-5

-

85.

Separaţia puterilor în Regulamentele Organice şi în proiecte de constituţie din prima jumatate a secolului al XIX-lea în principatele Române

Gherghe Elena Roxana

2010

978-973-144-406-2

Istorie și Studii Culturale

86.

Manual de consiliere. Note de curs

Luca Stelian, Scafeş Loredana, Criveti Didona, …etc.

2010

978-973-144-407-9

-

87.

Poetul Nicolae Burlănescu-Alin. Monografie

Mocioi Ion

2010

978-973-144-408-6

Filologie

88.

Proceedings of the International Scientific Conference ECO-TREND 2010

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

2010

978-973-144-409-3 Electronic

-

89.

SENTENŢIA – Volum de lucrări: Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti , Ediţia I-a, 19-21 noiembrie 2010

Facultatea de Litere şi Ştinţe Sociale

2010

978-973-144-410-9

-

90.

MENS SANA IN CORPORE SANO – Volum de lucrări: Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti , Ediţia I-a, 19-21 noiembrie 2010

Facultatea de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică

2010

978-973-144-411-6

-

91.

Culegere de matematică pentru clasa a IV-a

Pipirigă Mihaela Loredana

2010

978-973-144-412-3

-

92.

Curs de psihologia educaţiei. Sinteze

Cojocaru Maria

2010

978-973-144-413-0

-

93.

Optimizarea condiţiei umane – studii psihosemiotice

Cojocaru Maria

2010

978-973-144-414-7

Filosofie

94.

Codul de procedură civilă, actualizat 26 octombrie 2010

Bojincă Moise, Bojincă Gheorghe Marian

2010

978-973-144-415-4

-

95.

Istoricul învăţământului din Comuna Stăneşti, judeţul Gorj

Rădoescu Livian, Jianu Maria-Magdalena, Gorun Horaţiu, ...etc.

2010

978-973-144-416-1

Istorie și Studii Culturale

96.

Consilierea – artă şi ştiinţă

Picioruşi Vasile, Luca Stelian

2010

978-973-144-417-8

-

97.

Poetul Ion Gheorghe Angliţoiu. Monografie

Mocioi Ion

2010

978-973-144-418-5

Filologie

98.

Rezistenţa materialelor. Îndrumar de laborator

Pasăre Minodora Maria

2010

978-973-144-419-2

-

99.

Logistică industrială. Curs

Popescu Gheorghe

2010

978-973-144-420-8

-

100.

Drept procesual civil, Vol. I

Bojincă Moise

2010

978-973-144-421-5 ISBN general 978-973-144-422-2 Vol.1

-


Design by Assistant Professor Dragoş-Pătru Covei, PhD