Preşedinte editură:
Asistent universitar dr. Dragoş-Pătru COVEI


Informaţii despre preşedinte pe pagina sa web.


[ Revenire la colectiv editură ]


Design by Assistant Professor Dragoş-Pătru Covei, PhD