Profesori care predau în Facultatea de Ştiinţe Economice

Nr.crt. Grad ştiinţific Nume şi prenume Funcţia CV*listă de lucrări
1. Prof.univ.dr. Cecilia Irina RĂBONŢU Decan F.S.E.G.A.
2. Lector univ. dr. Aniela BĂLĂCESCU Prodecan F.S.E.G.A.
3. Prof.univ.dr. Gabriela Ana BABUCEA Prorector U.C.B.
4. Prof.univ.dr. Lucia Popa PALIU
5. Prof.univ.dr. Lucian Ion MEDAR
6. Prof.univ.dr. Doru CÎRNU
7. Conf.univ.dr.
Vasile LUPULESCU
8. Conf.univ.dr. Nicolae ECOBICI  Director departament Finante si contabilitate
9. Conf.univ.dr. Diana POCIOVĂLIŞTEANU
10. Conf.univ.dr. Liviu NEAMŢU
11. Lector univ. dr. Claudia Pupazan Mungiu Director Departament Management, Marketing si Administrarea Afacerilor
12. Prof. univ. dr. Adina Neamţu
13. Prof. univ. dr. Dorel Dumitru Chiriţescu
14. Conf. univ. dr. Marcel Romanescu
15. Conf. univ. dr. Cecilia Elena Văduva
16. Conf. univ. dr. Diana-Mihaela Pociovălişteanu
17. Conf. univ. dr. Constanta Enea
18. Lect. univ. dr. Lorena Popescu Duduială
19. Lect. univ. dr. Simion Otilia
20. Asist. univ. dr. Bogdan Zamfir
21. Prep. univ. dr. Ionuţ Ceauşescu
22. Prep. univ. drd. Maria Vasilescu

[ Top ]