Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
Facultatea de Științe JuridiceMisiunea Facultatii

În deplina concordanţă cu Carta Universității ,,Constantin Brâncuși,, din Târgu-Jiu, misiunea Facultăţii de Ştiinţe Juridice se defineşte pe trei paliere:

    pe plan academic,

Facultatea de Ştiinţe Juridice se prezintă ca o structură universitară de educație şi cercetare științifică. Asumarea acestei duble misiuni de educație şi cercetare științifică implică atât desfășurarea unui proces educațional menit să asigure pregătirea studenților pentru îndeplinirea, cu profesionalism, a exigențelor specifice profesiilor juridice, cât și organizarea și desfășurarea activității de cercetare științifică, ale cărei finalități vizează îmbunătățirea contribuției la analiza fenomenului juridic – legislativ în scopul identificării atât de concluzii privind funcţiile şi finalitatea principiilor şi instituţiilor juridice, cât şi concluzii aplicative menite să faciliteze aplicarea concretă a normelor juridice și fundamentarea soluţiilor juridice.

    pe plan social,

misiunea Facultăţii de Ştiinţe Juridice constă în crearea condițiilor favorabile de evoluție în plan educațional, în condiții similare cu cele oferite de alte facultăți de profil din țară, pentru tinerii din județul Gorj, în special, dar și din alte județe.

    din perspectivă civică şi culturală,

misiunea Facultății de Științe Juridice presupune asumarea responsabilității sociale, ce implică contribuție la configurarea și dezvoltarea unei societăți democratice, la cultivarea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, la furnizarea de soluții la probleme majore ale vieții sociale, politice și economice, precum și la formarea unor elite şi a unor lideri de opinie responsabili, în scopul dobândirii atributelor unui veritabil centru de educaţie, civilizaţie şi cultură.
Structura Facultăţii - detalii...

Baza Materiala - detalii...

Biblioteca - detalii...

Documente interne - detalii...


NoutăţiPlanificare examene restante IF 2016-2017

-Descarca-


Rezultatele examen finalizare studii

-Drept ID iulie 2017-


GRILE DREPT PENAL

-Descarca-


GRILE DREPT CIVIL

-Descarca-


Rezultatele examen finalizare studii

-Drept IF iulie 2017-


Rezultatele obtinute la proba

-Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate-


Rezultate Licenta iulie 2017

-Descarca-


Lista finala cu studentii ce vor beneficia de bilete in taberele studentesti pe perioada de vara 2017

-Descarca-


Lista studentilor ce vor beneficia de bilete in taberele studentesti pe perioada de vara 2017

-Descarca-


Proces verbal incheiat azi, 07.06.2017, cu ocazia intrunirii Comisiei de selectie a studentilor ce vor beneficia de bilete in taberele studente􀀅ti pe perioada de vara 2017

-Descarca-


Anunt Comisie tabere FSJ 2017

-Descarca-


Tabel cu studentii care au solicita bilete de tabara 2017

-Descarca-


Planificare examene IF 2016-2017 SEM II anii I-III

-Descarca-


ANUNȚ privind PRELUNGIREA TERMENELOR Conferinţei ştiinţifice anuale cu tema ,,Legislaţia românească între tradiţie şi reformă”, din perioada 20-21 mai 2017

-Descarca-


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DREPT SESIUNILE IULIE 2017 - FEBRUARIE 2018

-Descarca-


Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea Programului national Tabere studentesti 2017

-Descarca-


Fisa Inscriere TIP 2017

-Descarca-


Ghidul de elaborare a lucrarilor de licenta si disertatie 2017

-Descarca-


Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu organizează la Târgu-Jiu, în perioada 20-21 mai 2017, Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională ,,LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ - ÎNTRE TRADIȚIE ȘI REFORMĂ,,.

Lucrările conferinţei se vor publica în volum electronic, cu ISBN, sub egida Editurii Universul Juridic, editură de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice, recunoscută CNCS. Informaţii suplimentare se regăsesc în pliantul conferinţei.


Rezultate disertație martie 2017

Carieră Judiciară


Situatia privind rezultatele la examenul de licenta

Februarie 2017


Planificare examene Drept IF

2016-2017


Planificare colocvii Drept IF

2016-2017


PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE RESTANȚE 29.09.2016 - 11.09.2016

-Descarca-


09.07.2016 Anunt: Rezultate FINALE - Drept ID

-Descarca-


09.07.2016 Anunt: Rezultate proba 2 Drept ID

-Descarca-


08.07.2016 Anunt: Rezultate proba 1 Drept ID

-Descarca-


07.07.2016 Anunt: Rezultate proba 2 Drept IF

-Descarca-


05.07.2016 Anunt: Rezultate proba 1 Drept IF

-Descarca-


16.06.2016 Anunt: Lista finala beneficiari tabere studentesti 2016

-Descarca-


09.06.2016 Anunt: Lista cu studentii beneficiari de bilete tabere

-Descarca-


Anunt intrunire comisie tabere

-Descarca-


Lista studentilor privind depunerea cererilor pentru acordarea biletelor in taberele studentesti 2016

-Descarca-


PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE VARĂ 23.05.2016 - 12.06.2016

-Descarca-


Metodologia privind organizarea si desfasurarea Programului National „Tabere Studentesti” 2016

-Descarca-


Planificare colocvii Drept IF sesiune vara 2015-2016

anii I-III


HOTĂRÂREA NR. 23

Avizarea candidaturilor pentru funcția de DECAN


GHID DE ELABORARE A LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ/A DISERTAŢIEI

Sesiunile IULIE 2016 – FEBRUARIE 2017


Tematica pentru examenul de finalizare a studiilor pentru programul de studii universitare de licență DREPT

Sesiunile IULIE 2016 – FEBRUARIE 2017


Rezultatele examenului de disertatie

Rezultatele examenului de disertatie desfasurat astazi 2.03.2015


Sesiune de restante

Programarea examenelor din sesiunea de restanţe 01-15.09.2015


Rezultate LICENTA

-Rezultate Drept Proba 1-
-Rezultate AP finale-


Sesiunea de vara 2015

15-21.06.2015-PLANIFICAREA EXAMENELOR ÎN SESIUNEA DE RESTANŢE
Planificare examene sesiune vara 2015
Planificare colocvii sesiune vara 2015


Anunt

Presesiune 2014-2015
Planificare colocvii sesiune vara 2014-2015
Restante anul IV 2014-2015


Tabere studentesti 2015

Tabel nominal cu studentii beneficiari de bilete in cadrul Programului TABERE STUDENTESTI 2015
Proces verbal cu studentii beneficiari de locuri in taberele studentesti 2015 incheiat in urma suplimentarii cu doua locuri
Proces-verbal cu studentii beneficiari TABERE 2015
ANUNT TABERE 2015
Cereri bilete tabere 2015
Metodologie


Ghid de elaborare a lucrarilor de licenta si disertatie

-Descarca-


Procesul comunismului

-detalii-
-Solutia pe scurt-


SIMPRACT - Tranzitia de la scoala la viata activa prin practica si crearea de intreprinderi simulate

acces site ...

© Copyright 2005-2016 UCB. All Rights Reserved.