Informaţii utile

Comisia de etică

Comisia de etică

- Componenta comisiei de etica (pdf, 80.05 Kb)

- Codul de etică si deontologie profesionala universitara (pdf, 669.11 Kb)
- Raport comisia de etică - 2013 (pdf, 74.91 Kb)
- Raport comisia de etică - 2012 (pdf, 675.61 Kb)
- Raport comisia de etică - 2011 (pdf, 606.21 Kb)
- Raport comisia de etică - 2010 (pdf, 933.59 Kb)

Plan operaţional

Plan operaţional
- Planul operaţional - 2015 (pdf, 3.01 Mb)
- Planul operaţional - 2014 (PDF, 2.07 Mb)
- Planul operaţional - 2013 (pdf, 607.47 Kb)
- Planul operaţional - 2012 (pdf, 855.29 Kb)
- Planul operaţional - 2010 (pdf, 2.26 Mb)

Informaţii publice

Informaţii publice
- Buletin informativ privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, in anul 2015 (pdf, 1.44 Mb)
- Raport privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, in anul 2015 (pdf, 338.23 Kb)
- Raport privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, in anul 2014 (pdf, 545.06 Kb)
- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public (pdf, 65.92 Kb)
- Hotararea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (pdf, 65.92 Kb)
- Hotararea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocraţiei in activitatea de relaţii cu publicul (pdf, 76.69 Kb)
- Metodologie de aplicare a legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public (pdf, 1.57 Mb)

Documente emise de Universitate - Hotarari, Decizii, Regulamente

1. Documente emise de Universitate (Hotarari, Decizii) detalii...
2. Regulamente detalii...

Programul EURO 200

Programul EURO 200
- HG 1294 cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 269_2004_cu modificarile si completarile ulterioare
- anunt 2015 PROGRAM EURO 200
- calendar 2015 Euro 200
- Cerere EURO 200

BURSE 2015/2016

- Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material si a facilitatilor acordate studentilor UCB
- Anunt burse sociale sem I
- Grila punctaj burse sociale sem I
- UCB - numar burse acordate in sem I
- Anunt burse sociale sem II
- Grila punctaj burse sociale sem II

Alte documente

Formulare interne 2015

- REFERAT DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE
- REFERAT DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE-Proiecte