Informaţii utile

Comisia de etică

Comisia de etică
- Codul de etică si deontologie profesionala universitara (pdf, 669.11 Kb)
- Raport comisia de etică - 2013 (pdf, 74.91 Kb)
- Raport comisia de etică - 2012 (pdf, 675.61 Kb)
- Raport comisia de etică - 2011 (pdf, 606.21 Kb)
- Raport comisia de etică - 2010 (pdf, 933.59 Kb)

Informaţii publice

Informaţii publice
- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public (pdf, 65.92 Kb)
- Hotararea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (pdf, 65.92 Kb)
- Hotararea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocraţiei in activitatea de relaţii cu publicul (pdf, 76.69 Kb)
- Metodologie de aplicare a legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public (pdf, 1.57 Mb)

Achiziţii publice

 1. 22.04.2015 Achiziţii publice: POSDRU/160/2.1/S/137280
 2. - Invitatie de participare si caiet de sarcini - Servicii transport rutier si cazare
  - Raspuns la solicitari de clarificari - Servicii transport rutier si cazare
 3. 10.04.2015 Achiziţii publice: POSDRU/160/2.1/S/137280
 4. - Invitatie de participare si caiet de sarcini - Mobilier
  - Schite mobilier pentru sala de conferinte
 5. 08.04.2015 Achiziţii publice: POSDRU/160/2.1/S/137280
 6. - Invitatie de participare si caiet de sarcini - Servicii mentenanta
 7. Achiziţii publice: POSDRU/135/5.2/S/125473
  - Invitatie de participare
  - Documentatie de atribuire
  - Caiet de sarcini
  - Formulare
  - Proiect contract de servicii
 8. Achiziţii publice: POSDRU/176/3.1/S/150369
  * Servicii de asigurare hrana pentru participantii la activitatile de formare
  - Invitatie de participare
  - Caiet de sarcini
  - Formulare
  * Achizitie mobilier de birou
  - Invitatie de participare
  - Caiet de sarcini
  - Formulare
 9. Achiziţii publice: ID PROIECT 140930
 10. - 31.03.2015 Invitatie de participare si caiet de sarcini -Materiale consumabile
 11. Achiziţii publice: ID PROIECT 140799
 12. - Invitatie de participare si caiet de sarcini
 13. 04.03.2015 Achiziţii publice: Servicii de transport persoane
 14. - Invitatie de participare si caiet de sarcini
 15. Achiziţii publice: Mobilier
 16. - Invitatie de participare si caiet de sarcini
 17. Achiziţii publice: Lucrari de constructii si reparatii
 18. - Invitatie de participare
 19. Achiziţii publice: POSDRU/156/1.2/G/139265
  - 25.02.2015 Achizitie materiale consumabile
  - Achizitie produse de promovare
  - Achizitie "Servicii de audit financiar" - reluare procedura
  - Achizitie "Servicii de audit financiar"
 20. Achiziţii publice: Proiect POSDRU/161/2.1/G/138515
  AUDIT FINANCIAR
  - Adresa potentiali ofertanti Audit Financiar
  - Caiet de sarcini Audit Financiar
  PLATFORMA ONLINE
  - Adresa potentiali ofertanti Platforma Online
  - Documentatie de atribuire Platforma Online
  ECHIPAMENTE IT
  - Adresa potentiali ofertanti Echipamente IT
  - Documentatie de atribuire Echipamente IT
  SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE
  - Adresa potentiali ofertanti Servicii organizare evenimente
  - Documentatie de atribuire Servicii organizare evenimente
  MOBILIER LABORATOR SI BIROU
  - Adresa potentiali ofertanti mobilier
  - Documentatie de atribuire mobilier
  MASS-MEDIA
  - Documentatie de atribuire mass-media
  MASS-MEDIA 2
  - Invitatie de participare achizitie directa Mass-Media
  - Documentatie de atribuire mass-media 2
 21. Achiziţii publice: Proiect POSDRU/156/2.1/G/140930
  - Adresa potentiali ofertanti Audit Financiar
  - Achizitie de echipamente IT si programe informatice
  - Achizitie de servicii pentru informare si publicitate
 22. Achiziţii publice: Proiect POSDRU/156/1.2/G/140799
  - Adresa potentiali ofertanti Audit Financiar
  - Adresa potentiali ofertanti mentenanta IT-Reluare procedura
  - Adresa potentiali ofertanti mentenanta IT
 23. Achiziţii publice: Proiect POSDRU/160/2.1/S/137280
  - 16.04.2015 Adresa potentiali ofertanti "Echipamente foto-video"
  - 02.04.2015 Adresa potentiali ofertanti "Echipamente foto-video"
  - 11.03.2015 Adresa potentiali ofertanti "Servicii de hrana"
  - Adresa potentiali ofertanti "Pachet turistic cuprinzand servicii de transport si cazare"
  - Adresa potentiali ofertanti Echipamente IT
  - Adresa potentiali ofertanti servicii organizare
 24. Achiziţii publice: Sistem supraveghere video
  - Caiet de sarcini supraveghere video
  - Documentație de atribuire sisteme de supraveghere
 25. Achiziţii publice: Publicitate media (Cod CPV: 79341000-6)
  - invitaţie de participare
  - cerere de ofertă
 26. Licitaţie publica 2010 - ... download PDF ...
 27. FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE CHIMIE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII
  - CAIET DE SARCINI
  - Achiziţie servicii expert contabil
  - Achiziţie servicii de cazare
  - Achiziţie consumabile (Flipchart-uri)
  - Achiziţie de brosuri si afise
  - Achiziţie servicii scriere-multiplicare
  - Achiziţie servicii caffee break
  - Achiziţie roll-up-uri
 28. Situaţie privind atribuirea contractelor de achiziţie publica in anul 2009 - ... download PDF ...
 29. Perioada 01.01.2008 - 15.04.2009 - ... download PDF ...

Documente emise de Universitate - Hotarari, Decizii, Regulamente

1. Documente emise de Universitate (Hotarari, Decizii) detalii...
2. Regulamente detalii...

Programul EURO 200

Programul EURO 200
- HG 1294 cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 269_2004_cu modificarile si completarile ulterioare
- anunt 2015 PROGRAM EURO 200
- calendar 2015 Euro 200
- Cerere EURO 200

BURSE 2014/2015

- Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material si a facilitatilor acordate studentilor UCB
- Anunt burse sociale sem I
- Grila punctaj burse sociale sem I
- UCB - numar burse acordate in sem I
- Anunt burse sociale sem II
- Grila punctaj burse sociale sem II

Alte documente

Formulare interne 2015

- REFERAT DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE
- REFERAT DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE-Proiecte