ISSN 1842-6298 (electronic), 1843-7265 (print)

Surveys in Mathematics and its Applications (ISSN 1842-6298) este un jurnal electronic deschis tuturor subdomeniilor matematicii (inclusiv statistică, informatică, aplicaţii ale matematicii în economie, fizică sau inginerie). Începând cu 2007 jurnalul are şi o variantă tipărită (ISSN 1843 - 7265).

Sunt acceptate pentru publicare în acest jurnal atât articole de tip surveys cât şi articolele ce prezintă rezultate noi. Lucrările de tip surveys trebuie să prezinte într-o manieră accesibilă, matură şi clară cele mai recente rezultate asociate unei anumite teme. Articolele ce prezintă rezultate noi, însoţite de o prezentare bine construită a temei abordate, vor fi călduros încurajate.

Articolele nu sunt destinate doar tinerilor cercetători. Aşteptăm expuneri accesibile pe teme destul de tehnice şi greu de înteles pentru cei care nu lucrează în domeniul strict al temelor respective. Sperăm ca jurnalul să ajute cititorii să poată să reinterpreteze într-o nouă perspectivă rezultate din afara domeniului lor de competenţă ştiinţifică şi să găsească conexiuni neaşteptate. Credem că un astfel de jurnal va uşura cercetarea inter şi multi disciplinară.

Pentru a păstra standardul la un nivel ridicat, toate articolele vor fi recenzate.

Înfiinţarea acestui jurnal s-a realizat în cadrul proiectului Promovarea cercetării ştiinţifice pe tema : modele operatoriale şi aplicaţii (MODOP), finanţat prin grant CEEX (modulul: Promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare; tipul: Creşterea vizibilităţii instituţiilor şi programelor de cercetare), cod PR-D11-PT00-48/2005, contract nr. 69/2006.

Indexare în baze de date: Jurnalul este indexat de: MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt MATH, Directory of Open Access Journals, EMIS ELibM, AMS Digital Mathematics Registry, Genamics JournalSeek şi EBSCO.

Toate volumele Creative Commons License: 1(2006), 2(2007), 3(2008), 4(2009), 5(2010), 6(2011),
7(2012), 8(2013), 9(2014), 10(2015), 11(2016), 12(2017), 13(2018) (curent)

Organizaţia emitentă: Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu,
Strada Eroilor, Nr.30, 210135 Târgu-Jiu, Gorj, România.

Contact: math@utgjiu.ro; ada[at]utgjiu.ro sau mbuneci[at]yahoo.com (Madalina Buneci); danutza[at]utgjiu.ro sau danadde[at]yahoo.com (Daniela Danacica)
Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu (Editura Academica Brâncuşi),
Strada Eroilor, Nr.30, 210135 Târgu-Jiu, Gorj, România.

google
WWW www.utgjiu.ro/math/sma

http://www.utgjiu.ro/math/sma