PROBLEME MAJORE ALE EDUCAȚIEI ÎN ERA GLOBALIZĂRII 18-19 mai 2018