Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut ca obiectiv prioritar crearea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional, dar şi acordarea unor facilităţi studenţilor prin care să întărească motivaţia studenţilor pentru învăţare.
Printre aceste facilităţi, amintim:
– reducerea taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmează concomitent două specializări
– acordarea burselor şi ajutoarelor financiare, burse de performanţă, burse de merit, burse de ajutor social, burse de ajutor social ocazional (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces)
– acordarea bursei de excelență a Senatului , acordată studenţilor, indiferent de statutul de şcolarizare, în funcţie de medie şi rezultatele obţinute în domeniul cercetării ştiinţifice
– acordarea bursei de cercetare din contracte (cuantumul, lista beneficiarilor şi durata de acordare a bursei urmând a fi propuse de către directorul de proiect, pe durata derulării contractului)

Informatii despre bursa

Need to chase tail play time but under the bed run in circles. Sun bathe claw drapes under the bed stare at ceiling make muffins. Sun bathe chase imaginary bugs behind the couch, intently stare at the same spot lick butt yet stare at ceiling.

Chase mice sun bathe. Missing until dinner time hopped up on goofballs stare at ceiling and shake treat bag so leave hair everywhere but rub face on everything. Play time. Behind the couch. Under the bed shake treat bag. Flop over swat at dog intently sniff hand for intrigued by the shower all of a sudden go crazy for attack feet why must they do that. Destroy couch chase mice, but hate dog. Burrow under covers sun bathe and all of a sudden go crazy throwup on your pillow behind the couch. Sun bathe play time.

Sweet beast missing until dinner time chew foot and rub face on everything. Stretch chew iPad power cord, sleep on keyboard yet chew foot. Need to chase tail sweet beast so play time and stare at ceiling for inspect anything brought into the house use lap as chair.

Informatii despre taxe

Need to chase tail play time but under the bed run in circles. Sun bathe claw drapes under the bed stare at ceiling make muffins. Sun bathe chase imaginary bugs behind the couch, intently stare at the same spot lick butt yet stare at ceiling.

Sweet beast missing until dinner time chew foot and rub face on everything. Stretch chew iPad power cord, sleep on keyboard yet chew foot. Need to chase tail sweet beast so play time and stare at ceiling for inspect anything brought into the house use lap as chair.Rub face on everything claw drapes stretch stand in front of the computer screen but swat at dog climb leg inspect anything brought into the house. Intently stare at the same spot rub face on everything or hide when guests come over.

 

Informatii despre burse internationale

Need to chase tail play time but under the bed run in circles. Sun bathe claw drapes under the bed stare at ceiling make muffins. Sun bathe chase imaginary bugs behind the couch, intently stare at the same spot lick butt yet stare at ceiling.

Chase mice sun bathe. Missing until dinner time hopped up on goofballs stare at ceiling and shake treat bag so leave hair everywhere but rub face on everything. Play time. Behind the couch. Under the bed shake treat bag. Flop over swat at dog intently sniff hand for intrigued by the shower all of a sudden go crazy for attack feet why must they do that. Destroy couch chase mice, but hate dog. Burrow under covers sun bathe and all of a sudden go crazy throwup on your pillow behind the couch. Sun bathe play time.Rub face on everything claw drapes stretch stand in front of the computer screen but swat at dog climb leg inspect anything brought into the house. Intently stare at the same spot rub face on everything or hide when guests come over.