Noutati

Va oferim informatii complete despre burse studentesti, mobilitati in cadrul programului ERASMUS+ accesand urmatorul link

Departamentul de relatii internationale si programe comunitare


Contact

Adresa: Strada Eroilor, nr. 30
Targu-Jiu, Romania
Phone: +40 253 211 202
E-mail 1: erasmus@utgjiu.ro
E-mail 2: andreeamihaela.vaduva@yahoo.com
E-mail 3: ri@utgjiu.ro

sigla2

News

We offer complete information about the students’ scholarships, ERASMUS+ mobility in the following link

International Relations and European Programmes Departament

ERASMUSInformatii despre burse internationale
erasmus+

Recunoaşterea internaţională a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu este dovedită de contractele şi convenţiile de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din străinătate. Astfel, universitatea noastră a încheiat contracte de cooperare bilaterale cu universităţi din Europa, Statele Unite ale Americii, Asia, statele din spaţiul ex-sovietic, etc, în vederea asigurării cadrului legal necesar desfăşurării activităţii comune de cercetare ştiinţifică, schimbului de profesori invitaţi, organizării de simpozioane şi de conferinţe pe teme de interes comun. Protocoalele internaţionale de cooperare intern-universitare şi parteneriate ERASMUS+ semnate în ultimii ani sunt cu peste 35 universităţi, printre care: Universite Du Maine, Le Mans, Franţa, University of Piraeus, Grecia. Hamburg University of Applied Sciences, Universitatea Abant Izzet Baysal, Bolu, Turcia, Universidade da Coruña, Spain, Universitatea Tehnica din Krivoi Rog, Ucraina, Universitatea de Stat din Harkov, Ucraina, Fatih University, Istanbul, Turcia, University of Wroclaw, Poland, Universitatea Masaryk, Cehia, Universitatea din Porto, Portugalia, Jagiellonian University, Krakow, Poland, Universitatea „Sf. Ivan Rilski”, Sofia, Bulgaria. Începând cu anul 2008, Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu i-a fost acordată Carta Universitară Erasmus. Astfel, prin intermediul programului de mobilităţi Erasmus – din cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP), studenţii sau masteranzii pot studia în cadrul altor universităţi europene, în condiţii de recunoaştere reciprocă a competenţelor. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a încheiat acorduri bilaterale Erasmus cu importante universităţi din ţări europene precum: Germania, Franţa, Portugalia, Italia, Cehia, Polonia, Grecia, Slovenia, Spania, Ungaria, Slovacia, Cipru sau Turcia.
Tipuri de mobilităţi Erasmus organizate:

  • mobilităţi studenţeşti
  • mobilităţi de predare ale cadrelor didactice
  • mobilităţi de formare a personalului didactic, nedidactic sau didactic auxiliar

ERASMUS+ este parte a programului comunitar în educaţie LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) şi cuprinde acţiuni destinate cooperării europene în domeniul învăţământului superior. Prin ERASMUS este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele şi domeniile de studiu.
ERASMUS+ a fost lansat în anul 1987, sub forma unui program destinat sprijinirii studenţilor în scopul efectuării unei perioade de studiu într-o altă ţară europeană, cu recunoaşterea formală a perioadei petrecute la instituţia parteneră. Începând cu anul 1995, ERASMUS a devenit o subcomponentă a programului SOCRATES al Uniunii Europene. Concepţia generală şi obiectivele noului program au evoluat, astfel încât mobilitatea reprezintă în prezent doar unul dintre aspectele vizate la nivelul studenţilor şi al personalului didactic. Noul program ERASMUS urmăreşte extinderea formelor de cooperare la nivelul învăţământului superior, oferind unui număr cât mai mare de instituţii partenere posibilitatea de a participa în proiecte transnaţionale şi de a valorifica în interes comun tehnologia informaţională.
În prezent, ERASMUS furnizează burse de mobilitate pentru mii de studenţi, punându-se accent pe asigurarea recunoaşterii academice a studiilor efectuate. În acest sens este demn de remarcat faptul că în octombrie 2002 Comisia Europeană a celebrat atingerea numărului de 1.000.000 de studenţi ERASMUS la nivel european.

Parteneriate internationale
Parteneriate nationale
Burse ERASMUS+