De ce UCB?

Studenţii care urmează învăţământul la distanţă înregistrează un sentiment pozitiv, generat de propria experienţă de învăţare. Devenind unul dintre studenţii Universităţii Constantin Brâncuşi din Tg-Jiu, studiind la programe de studii în forma învăţământului la distanţă, veţi avea următoarele avantaje:

 1. Posibilitatea de a opta asupra locului, ritmului şi timpului în care să vă instruiţi
 2. Posibilitatea de a studia individual şi independent
 3. Asigurarea materialelor didactice în format tipărit (suporturi de curs, culegeri de probleme, teste de evaluare – autoevaluare, etc.), pentru întreg procesul didactic, în contul taxei de şcolarizare
 4. Acces la platforma e-learning şi la biblioteca virtuală
 5. Concentrarea activităţilor didactice în week-end-uri, la facultăţile care oferă programe de studii în forma învăţământului la distanţă, beneficiind astfel de costuri reduse de timp şi bani
 6. Planuri de învăţământ şi diplome identice cu cele pentru învăţământul de zi
 7. Utilizarea unei game largi de tehnologii educaţionale: materiale didactice tipărite, video, multimedia, cursuri on-line pe Internet, pagină Web, tehnologii de învăţare mediate de calculator, metodologii interactive de predare – învăţare – evaluare, sisteme integrate de asigurare a calităţii învăţării
 8. Promovarea anilor de studiu în funcţie de numărul de credite obţinute pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS)
 9. Asigurarea logisticii procesului de învăţământ, prin intermediul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă
 10. Sprijin instrucţional din partea sistemului tutorial cu cadre de specialitate pregătite în tehnologia I.D.
 11. Sprijin non-instrucţional şi consiliere din partea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă (Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Stiinte Juridice)
 12. Acces la săli de seminarii, săli de curs, amfiteatre, biblioteca universităţii, bibliotecile facultăţilor, secretariatul virtual
 13. Posibilitatea de înscriere la Departamenul pentru Pregătirea Personalului Didactic, pentru pregătire psiho-pedagogică şi metodică
 14. Posibilitatea participării la simpozioane ştiinţifice studenţeşti

În concluzie, Învăţământul la Distanţă este o formă de educaţie:

 • mai modernă
 • mai atractivă
 • mai interesantă
 • mai flexibilă