[heading subtitle=”Moodle”]Platforma elearning[/heading]

Misiunea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă este să realizeze coordonarea tuturor activităţilor de Învăţământ la Distanţă (I.D.) din universitate, pentru asigurarea unui standard pedagogic de calitate şi să sprijine furnizarea programelor de instruire valoroase din punct de vedere ştiintific şi metodologic. In acest sens, D.I.D. colaborează cu facultăţile, departamentele şi compartimentele Universităţii „Constantin Brancuşi” din Târgu-Jiu.
platforma_elearningCadru organizatoric
Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă și Formare Continuă(D.I.DF.C.) ca structură instituţională specializată este subordonată direct Rectorului şi respectiv Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Rectorul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, coordonează şi controlează activitatea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă. Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă din cadrul U.C.B. Tg-Jiu este condus de un consiliu prezidat de un director şi se organizează şi funcţionează pe baza Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea D.I.D., aprobat de Senatul U.C.B.
În cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu sunt înfiinţate Centre de Studii, care oferă studenţilor de la mai multe specializări, asistenţă şi consiliere educaţională specifică învăţământulului la distanţă.

Consiliul Departamentului pentru Învăţămînt la Distanţă este format din:

  1. Directorul Departamentului pentru Învăţămînt la Distanţă și Formare Continuă, ales de Senatul U.C.B. şi numit prin decizie de către Rector
  2. Directorii Centrelor de Studii pentru Învăţămînt la Distanţă din cadrul facultăţilor, care se propun şi se aleg în cadrul consiliilor acestora
  3. Un responsabil al unui program de studiu din sistemul învăţămîntului la distanţă, desemnat de Biroul de Senat al U.C.B.
  4. Un coordonator de disciplină numit de Biroul de Senat al U.C.B., care va îndeplini funcţia de secretar al Consiliului.