Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu, ofera studii universitare de licenta prin cele 5 facultati, pe o perioada de 4 ani in cazul stiintelor ingineresti, respectiv 3 ani la Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Public si la Facultatea de Stiinte Juridice.

Studiile se incheie cu un examen de licenta, constand dintr-un proiect de diploma si probe generale si de specialitate, care le dau dreptul absolventilor sa primeasca titlul de inginer licentiat, respectiv licentiat in profilul si specializarea urmate.
Diploma conferita dupa promovarea unui program de studii universitare de licenta se numeste diploma de inginer sau, dupa caz, diploma de licenta. Pe diploma de licenta se mentioneaza toate informatiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de invatamant urmata si titlul obtinut. Diploma de licenta este insotita de suplimentul la diploma si se elibereaza, gratuit, in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala. Studiile universitare de licenta corespund unui numar cuprins intre minimum 180 si maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile). Studiile universitare de licenta se pot organiza in regim de finantare de la bugetul de stat sau in regim cu taxa. Absolventii cu diploma de licenta isi pot continua specializarea sau perfectionarea pregatirii in cadrul studiilor masterale, organizate la toate facultatile.

De ce UCB?

ucb_nouUniversitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate care oferă tinerilor, şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele specifice pieţei forţei de muncă din regiunea sud-vest Oltenia.

Identitatea instituţională a universităţii este construită prin însemne vizuale materiale şi simbolice (denumire, sediu – Calea Eroilor, nr. 30, Târgu-Jiu, Gorj, România –, emblemă, sigiliu, drapel, imn, ziua Universităţii) şi printr-o cultură organizaţională de tip academic, susţinută şi dezvoltată de către Comunitatea universitară – constituită din studenţi, personal didactic şi de cercetare, personal didactic şi de cercetare auxiliar şi alte personalităţi cărora li s-a conferit calitatea de membru al comunității universitare, prin hotărâre a Senatului.
În contextul noilor reglementări din învăţământ, cuprinzând, implicit, şi segmentul de învăţământ superior, universităţile din România se plasează pe alte coordonate, raportate la standardele europene, motiv pentru care, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi asumă, în prezent, misiunea de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul generării şi transferării de cunoaştere către societate, prin:

  • crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei
  • formarea iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale şi de satisfacere a nevoii de competenţă a mediului socio-economic, administrativ, cultural şi educaţional
  • cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor tehnice, economice, juridice, social – politice şi artelor, prin asigurarea performanţelor, valorificarea şi diseminarea rezultatelor

[button open_new_tab=”true” color=”extra-color-1″ hover_text_color_override=”#fff” size=”medium” url=”https://www.utgjiu.ro/admitere/admitere-licenta/de-ce-ucb-licenta/” text=”Mai multe detalii” color_override=””]

Programe de studiu

In cadrul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu sunt 24 programe de studii la nivel de licenta coordonate in cadrul celor 5 facultati, astfel:

  1. Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila pregăteşte specialişti în 9 domenii de licenţă (Tehnologia construcţiilor de maşini, Termoenergetică, Managementul energiei, Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Automatică şi informatică aplicată,  Ingineria designului de produs, Inginerie medicala, Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism, Managementul calitatii si fabricatiei)
  2. Facultatea de Stiinte Economice pregăteşte specialişti în 5 domenii de licenţă (Administrarea Afacerilor, Finanţe, Contabilitate, Management, Informatică economică)
  3. Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Mangement Public pregăteşte specialişti în 6 domenii de licenţă (Administraţie publică, Relaţii internaţionale şi studii europene, Sociologie, Istorie, Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar)
  4. Facultatea de Stiinte Juridice pregăteşte specialişti în domeniul de licenţă Drept
  5. Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale pregăteşte specialişti în 3 domenii de licenţă (Educaţie fizică şi sportivă, Kinetoterapie şi motricitate specială, Asistență medicală generală)
[button open_new_tab=”true” color=”extra-color-1″ hover_text_color_override=”#fff” size=”medium” url=”https://www.utgjiu.ro/admitere/admitere-licenta/programe-de-studiu/” text=”Mai multe detalii” color_override=””]

Cum aplic?

Principale informatii legate de admiterea la programele de studii de licenta din cadrul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu le puteti afla accesand portalul dedicat admiterii: http://admitere.utgjiu.ro

Informatii suplimentare privind conditiile de admitere puteti afla de la secretarietele fiecarei facultati din Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu sau de pe site-uri:

Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila
inginerieAdresa: Calea Eroilor,nr. 30, 210135,Tg-Jiu
Telefon: 40-253-215848
Fax: 40-253-214462
E-mail: ing@utgjiu.ro
Web: http://ing.utgjiu.ro
Facultatea de Stiinte Economice
fseAdresa: Str. Victoriei,`nr.24, Tg-Jiu
Telefon: 40-253-211062
Fax: 40-253-213012
E-mail: fse@utgjiu.ro
Web: https://www.utgjiu.ro/fsega
Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Public
cladire_litereAdresa: Strada Grivitei, nr. 1, Tg-Jiu
Telefon: +40/253 214452
Fax: +40/253 214452
E-mail: edu.ucb@utgjiu.ro
Web: https://www.utgjiu.ro/fsemp
Facultatea de Stiinte Juridice
fsjAdresa: Strada Victoriei, nr. 24, Tg-Jiu
Telefon: +40/253 219241
Fax: +40/253 219241
E-mail: fridsa@utgjiu.ro
Web: https://www.utgjiu.ro/fsj
Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale
ucb_nouClădirea DEBARCADER, Str. Tineretului, nr.4, Târgu-Jiu, Gorj, România
Tel. / Fax.: +4-0253-223197
E-mail:fsmc.ucb@gmail.com
Web: https://www.utgjiu.ro/fefs

Ghidul studentului la programele de studii de licenta

Scurt istoric
Conducerea Universităţii

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Programe de studii de licenţă
Programe de studii de master
Formarea continuă
Programe complementare de formare
Programe internaţionale de mobilitate
Pregătirea practică

FACULTĂŢILE UNIVERSITĂŢII CONSTANTIN BRANCUSI DIN TARGU JIU
BIBLIOTECA
GHID STUDENT

[button open_new_tab=”true” color=”extra-color-1″ hover_text_color_override=”#fff” size=”medium” url=”https://www.utgjiu.ro/admitere/admitere-licenta/ghid-student-licenta/” text=”Mai multe detalii” color_override=””]

Taxe admitere la programele de studii de licenta

Documente de referinta

  • Legea Educatiei Nationale nr.1/12011, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

Precizari privind aprobarea reducerii taxei de școlarizare:
Studenți care urmează simultan cursurile a două specializări din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu beneficiază de:
Reducerea cu 25% a taxei de școlarizare la fiecare specializare, în cazul în care urmează simultan două specializări în regim cu taxă
Reducerea cu 25% a taxei de școlarizare la specializarea urmată in regim cu taxă, în cazul în care urmează simultan două specializări, din care una în regim cu taxă și cealaltă în regim fără taxă

In conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, actualizata si a Legii finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul universitar 2015-2016, se aproba urmatoarele taxe, precum si cuantumul acestora, dupa cum urmeaza:

[button open_new_tab=”true” color=”extra-color-1″ hover_text_color_override=”#fff” size=”medium” url=”https://www.utgjiu.ro/admitere/admitere-licenta/taxe-admitere-licenta/” text=”Mai multe detalii” color_override=””]