Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu, ofera studii universitare de licenta prin cele 4 facultati, pe o perioada de 4 ani in cazul stiintelor ingineresti, respectiv 3 ani la Facultatea de Stiinte Economice.

Studiile se incheie cu un examen de licenta, constand dintr-un proiect de diploma si probe generale si de specialitate, care le dau dreptul absolventilor sa primeasca titlul de inginer licentiat, respectiv licentiat in profilul si specializarea urmate.
Diploma conferita dupa promovarea unui program de studii universitare de licenta se numeste diploma de inginer sau, dupa caz, diploma de licenta. Pe diploma de licenta se mentioneaza toate informatiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de invatamant urmata si titlul obtinut. Diploma de licenta este insotita de suplimentul la diploma si se elibereaza, gratuit, in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala. Studiile universitare de licenta corespund unui numar cuprins intre minimum 180 si maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile). Studiile universitare de licenta se pot organiza in regim de finantare de la bugetul de stat sau in regim cu taxa. Absolventii cu diploma de licenta isi pot continua specializarea sau perfectionarea pregatirii in cadrul studiilor masterale, organizate la toate facultatile.

De ce UCB?

ucb_nouUniversitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate care oferă tinerilor, şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele specifice pieţei forţei de muncă din regiunea sud-vest Oltenia.

Identitatea instituţională a universităţii este construită prin însemne vizuale materiale şi simbolice (denumire, sediu – Str. Tineretului, nr. 4, Târgu-Jiu, Gorj, România –, emblemă, sigiliu, drapel, imn, ziua Universităţii) şi printr-o cultură organizaţională de tip academic, susţinută şi dezvoltată de către Comunitatea universitară – constituită din studenţi, personal didactic şi de cercetare, personal didactic şi de cercetare auxiliar şi alte personalităţi cărora li s-a conferit calitatea de membru al comunității universitare, prin hotărâre a Senatului.
În contextul noilor reglementări din învăţământ, cuprinzând, implicit, şi segmentul de învăţământ superior, universităţile din România se plasează pe alte coordonate, raportate la standardele europene, motiv pentru care, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi asumă, în prezent, misiunea de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul generării şi transferării de cunoaştere către societate, prin:

  • crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei
  • formarea iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale şi de satisfacere a nevoii de competenţă a mediului socio-economic, administrativ, cultural şi educaţional
  • cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor tehnice, economice, juridice, social – politice şi artelor, prin asigurarea performanţelor, valorificarea şi diseminarea rezultatelor

Cum aplic?

Principale informatii legate de admiterea la programele de studii de licenta din cadrul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu le puteti afla accesand portalul dedicat admiterii: http://admitere.utgjiu.ro

Informatii suplimentare privind conditiile de admitere puteti afla de la secretarietele fiecarei facultati din Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu.