Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu, ofera studii universitare de master prin cele 5 facultati

Studiile universitare de master reprezinta al II-lea ciclu de studii universitare, o continuare a studiilor de licenta si se finalizeaza prin examen de disertatie. Acestea au o durata de 2 ani si corespund unui numar minim de credite de studii transferabile, cuprins intre 60 si 120. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
Programele de studii universitare de master pot fi:

  • masterat profesional, orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale
  • masterat didactic, organizat exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă

Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de masterat şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie se numeşte diplomă de masterat şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ. Aceasta este însoţită de suplimentul la diplomă care se eliberează gratuit, în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională.

De ce UCB?

Astăzi, în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu există 5 facultăţi ( Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila, Facultatea de Stiinte, Economice, Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Mangement Public , Facultatea de Stiinte Juridice, Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale), un Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic, un Departament pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă, alte departamente funcţionale, structuri care funcţionează în baza şi cu respectarea legii.
Încă de la înfiinţarea universităţii, oferta educaţională a cunoscut o diversificare accentuată, pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor, precum şi cerinţelor identificate în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor. Astfel, Universitatea „Constantin Brâncuşi” numără astăzi 24 programe de studii pentru ciclul de studii universitare de licenţă, 21 programe de master universitar. În contextul noilor reglementări din învăţământ, cuprinzând, implicit, şi segmentul de învăţământ superior, universităţile din România se plasează pe alte coordonate, raportate la standardele europene, motiv pentru care, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi asumă, în prezent, misiunea de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul generării şi transferării de cunoaştere către societate, prin:

  • crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei
  • formarea iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale şi de satisfacere a nevoii de competenţă a mediului socio-economic, administrativ, cultural şi educaţional
  • cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor tehnice, economice, juridice, social – politice şi artelor, prin asigurarea performanţelor, valorificarea şi diseminarea rezultatelor

[button open_new_tab=”true” color=”extra-color-2″ hover_text_color_override=”#fff” size=”medium” url=”https://www.utgjiu.ro/admitere/admitere-master/de-ce-ucb-master/” text=”Mai multe detalii” color_override=””]

Despre orasul Targu-Jiu

Târgu Jiu (în maghiară Zsilvásárhely, în germană Tergoschwyl) este un municipiu, reședința și cel mai mare oraș al județului Gorj, din regiunea istorică Oltenia, sud-vestul României.parc

Municipiul Târgu Jiu și-a luat numele de la vijeliosul râu Jiu de care este străbătut de la nord la sud și care, în decursul
timpului, și-a mutat albia de la Dealul Prejbei înspre apus, formând trei terase care constituie teritoriul de azi al localității. Înainte de cucerirea Daciei de către romani, localitatea era un sat aflat pe un teritoriu cu insule și păduri, situate între cursurile Jiului, Hodinăului, Voivodiciului, Putnei și Paschiei. El oferea astfel un bun adăpost locuitorilor, pe care îi apăra împotriva năvălirilor din afară.
Orașul Târgu-Jiu este reședința județului Gorj și este cunoscut în special datorită Ansamblului Monumental al sculptorului Constantin Brâncuși. Ansamblu monumental de aici este format din trei sculpturi dispuse de la est la vest. Acest ansamblu a fost ridicat între anii 1937 şi 1938, operele fiind restaurate în perioada 2000-2003.
Poarta sărutului”, sculptată în piatră, are o înălțime de 5 metri și este așezată la intrarea în Parcul Central.
Poarta sărutului” este unită cu “Masa tăcerii” prin Aleea scaunelor, alee alcătuită din 30 de blocuri de piatră în formă de clepsidră care se află pe o parte și pe alta a aleii. În celălalt capăt al axei se află “Coloana fără sfârșit”, cunoscută și drept “Coloana infinită” sau “Coloana infinitului”. A fost inițial numită “Coloana recunoștinței fără sfârșit”, fiind un omagiu adus soldaților care și-au dat viața pentru țară în urma luptelor de pe malul Jiului.

[button open_new_tab=”true” color=”extra-color-2″ hover_text_color_override=”#fff” size=”medium” url=”https://www.utgjiu.ro/admitere/admitere-master/despre-tgjiu/” text=”Mai multe detalii” color_override=””]

 

Cum aplic la studii de master?

Need to chase tail play time but under the bed run in circles. Sun bathe claw drapes under the bed stare at ceiling make muffins. Sun bathe chase imaginary bugs behind the couch, intently stare at the same spot lick butt yet stare at ceiling.

Chase mice sun bathe. Missing until dinner time hopped up on goofballs stare at ceiling and shake treat bag so leave hair everywhere but rub face on everything. Play time. Behind the couch. Under the bed shake treat bag. Flop over swat at dog intently sniff hand for intrigued by the shower all of a sudden go crazy for attack feet why must they do that. Destroy couch chase mice, but hate dog. Burrow under covers sun bathe and all of a sudden go crazy throwup on your pillow behind the couch. Sun bathe play time.Rub face on everything claw drapes stretch stand in front of the computer screen but swat at dog climb leg inspect anything brought into the house. Intently stare at the same spot rub face on everything or hide when guests come over.

 

Ghid de admitere la studii de master

Need to chase tail play time but under the bed run in circles. Sun bathe claw drapes under the bed stare at ceiling make muffins. Sun bathe chase imaginary bugs behind the couch, intently stare at the same spot lick butt yet stare at ceiling.

Chase mice sun bathe. Missing until dinner time hopped up on goofballs stare at ceiling and shake treat bag so leave hair everywhere but rub face on everything. Play time. Behind the couch. Under the bed shake treat bag. Flop over swat at dog intently sniff hand for intrigued by the shower all of a sudden go crazy for attack feet why must they do that. Destroy couch chase mice, but hate dog. Burrow under covers sun bathe and all of a sudden go crazy throwup on your pillow behind the couch. Sun bathe play time.Rub face on everything claw drapes stretch stand in front of the computer screen but swat at dog climb leg inspect anything brought into the house. Intently stare at the same spot rub face on everything or hide when guests come over.

 

Taxe de admitere la programele de studii de master

Documente de referinta:
1. Legea Educatiei Nationale nr.1/12011, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
Beneficiaza de reducere cu 20% a taxei de scolarizare la toate programele de studii universitare de masterat
urmatoarele categorii de studenti din anul I de studii:
a) Absolventi ai programelor de studii universitare de licenta ale UCB
b) Cadrele didactice si copiii cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
c) Absolventii altor universitati ce au obtinut media la examenul de licenta peste 9,75.
In conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, actualizata si a Legii finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul universitar 2015-2016, se aproba urmatoarele taxe, precum si cuantumul acestora, dupa cum urmeaza: