Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este o instituție de învățământ superior de interes public, de stat, acreditată, cu personalitate juridică și caracter nonprofit, înființată în conformitate cu prevederile legale, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288/01.06.1992, și funcționează pe baza principiilor autonomiei universitare și libertății academice, în coordonarea Ministerului Educației Naționale – autoritate centrală de specialitate. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor, șansa de a alege programe de studii variate, în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă superior calificată.

Misiunea Departamentului de Cercetare – Dezvoltare este de a planifica, proiecta și pune în practică strategii menite a asigura un nivel ridicat de performanță al cercetării științifice în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în context național și internațional, fiind organizat în trei birouri de specialitate: Biroul Programe Naționale, Biroul Programe Internaționale, Biroul Scientometrie.

Începând cu anul 2008, Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu i-a fost acordată Carta Universitară Erasmus. Astfel, prin intermediul programului de mobilități Erasmus – din cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții (LLP), studenții sau masteranzii au putut studia în cadrul altor universități europene, în condiții de recunoaștere reciprocă a competențelor. Din anul universitar 2014-2015, UCB Târgu-Jiu organizează mobilități în cadrul noului program Erasmus+.

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a încheiat acorduri bilaterale Erasmus cu importante  universități din țări europene precum: Germania, Franța, Portugalia, Italia, Cehia, Polonia, Grecia, Slovenia, Spania,Turcia.

Tipuri de mobilități Erasmus organizate: mobilități studențești, mobilități de predare ale cadrelor didactice și mobilități de formare a personalului didactic, nedidactic sau didactic auxiliar.

In componenta UCB se regasesc 4 facultati: