Taxe de scolarizare la programele de studii de master din UCB

In conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, actualizata si a Legii finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul universitar 2015-2016, se aproba urmatoarele taxe, precum si cuantumul acestora, dupa cum urmeaza:

[tabbed_section style=”default” alignment=”left”][tab title=”F.I.D.D” tab_id=”1458393562432-5″ id=”1476174853247-0″]

Pentru studii universitare de master:

  • anul I de studiu = 3000 lei

  • anul II de studiu = 1500 lei

[/tab][tab title=”F.S.E.” tab_id=”1458393562671-3″]

Pentru studii universitare de master = 2900 lei

[/tab][tab title=”F.S.E.M.P.” tab_id=”1458393734383-8″]

Pentru studii universitare de master =2750 lei

Pentru anul I si II de studiu, cadre didactice, la programul Administrarea si conducerea unitatilor de invatamant = 1700 lei

[/tab][tab title=”F.S.J.” tab_id=”1458393745568-8″]

Pentru studii universitare de masterat = 2750 lei
Pentru anul II de studiu la programul Cariera judiciara = 1400 lei

[/tab][tab title=”F.S.M.C.” tab_id=”1458393757354-10″]

Pentru studii universitare de masterat – Stiinta motricitatii in activitati didactice si de timp liber = 3000 lei

[/tab][/tabbed_section]

Legenda:

F.I.D.D. – Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila
F.S.E. – Facultatea de Stiinte Economice
F.S.E.M.P. – Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Public
F.S.J. – Facultatea de Stiinte Juridice
F.S.M.C. – Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale

Documente de referinta:
1. Legea Educatiei Nationale nr.1/12011, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea finantelor publice nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
Beneficiaza de reducere cu 20% a taxei de scolarizare la toate programele de studii universitare de masterat  urmatoarele categorii de studenti din anul I de studii:
a) Absolventi ai programelor de studii universitare de licenta ale UCB
b) Cadrele didactice si copiii cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
c) Absolventii altor universitati ce au obtinut media la examenul de licenta peste 9,75.

 

.