Cum aplic?

Principalele informatii legate de admiterea la programele de studii de licenta si masterat din cadrul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu le puteti afla accesand portalul dedicat admiterii:

http://admitere.utgjiu.ro

Informatii suplimentare privind conditiile de admitere puteti afla de la secretarietele fiecarei facultati din Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu :

Facultatea de Inginerie

Adresa: Calea Eroilor,nr. 30, 210135,Tg-Jiu
Telefon: 40-253-215848
Fax: 40-253-214462
E-mail: ing@utgjiu.ro
Web: http://ing.utgjiu.ro

Facultatea de Stiinte Economice

Adresa: Str. Victoriei,`nr.24, Tg-Jiu
Telefon: 40-253-211062
Fax: 40-253-213012
E-mail: fse@utgjiu.ro
Web: http://ec.utgjiu.ro/

Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale

Clădirea DEBARCADER, Str. Tineretului, nr.4, Târgu-Jiu, Gorj, România
Tel. / Fax.: +4-0253-223197
E-mail:fsmc.ucb@gmail.com
Web: https://www.utgjiu.ro/fefs

Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Drept si Administratie Publica

Adresa: Strada Victoriei, nr. 24, Tg-Jiu
Telefon: +40/253 219241
Fax: +40/253 219241
E-mail: edu.ucb@utgjiu.ro
Web: http://edu.utgjiu.ro/

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Adresa: Strada Grivitei, nr. 1, cod 210126, Tg-Jiu, Gorj
Telefon / Fax: 0253223188
Email: dppd@utgjiu.ro

În cadrul D.P.P.D. se realizează pregătirea studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior cu diplomă de licenţă, care optează pentru profesia de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a profesorilor din învăţământul primar, preprimar, gimnazial, liceal şi postliceal.

D.P.P.D. se individualizează ca structură instituţională distinctă a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu prin:

  • misiune, statut, atribuţii si obiective specifice;

  • plan de învăţământ propriu, unitar la nivel naţional, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, potrivit unui curriculum specific, definit pe două niveluri;

  • studenţi proprii, înscrişi la programele de pregătire psihopedagogică, la celelalte programe de studii organizate de către D.P.P.D., conform cerinţelor nivelelor I si II, necesare obţinerii creditelor pentru certificare în profesia didactică;

  • structuri profesional ştiinţifice si administrative interne, adecvate nevoilor de funcţionare optimă;

  • organizare si conducere proprie, prin biroul Consiliului D.P.P.D si director;

  • servicii proprii de secretariat, evidenţă informatizată a activităţii si elaborarea distinctă a documentelor finale de certificare pentru profesia didactică