Cum aplic?

Principalele informatii legate de admiterea la programele de studii de licenta si masterat din cadrul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu le puteti afla accesand portalul dedicat admiterii:

http://admitere.utgjiu.ro

Informatii suplimentare privind conditiile de admitere puteti afla de la secretarietele fiecarei facultati din Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu :

Facultatea de Inginerie

Adresa: Calea Eroilor,nr. 30, 210135,Tg-Jiu
Telefon: 40-253-215848
Fax: 40-253-214462
E-mail: ing@utgjiu.ro
Web: http://ing.utgjiu.ro

Facultatea de Stiinte Economice

Adresa: Str. Victoriei,`nr.24, Tg-Jiu
Telefon: 40-253-211062
Fax: 40-253-213012
E-mail: fse@utgjiu.ro
Web: http://ec.utgjiu.ro/

Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale

Clădirea DEBARCADER, Str. Tineretului, nr.4, Târgu-Jiu, Gorj, România
Tel. / Fax.: +4-0253-223197
E-mail:fsmc.ucb@gmail.com
Web: https://www.utgjiu.ro/fefs

Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Drept si Administratie Publica

Adresa: Strada Victoriei, nr. 24, Tg-Jiu
Telefon: +40/253 219241
Fax: +40/253 219241
E-mail: edu.ucb@utgjiu.ro
Web: http://edu.utgjiu.ro/

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Adresa: Strada Grivitei, nr. 1, cod 210126, Tg-Jiu, Gorj
Telefon / Fax: 0253223188
Email: dppd@utgjiu.ro

În cadrul D.P.P.D. se realizează pregătirea studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior cu diplomă de licenţă, care optează pentru profesia de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a profesorilor din învăţământul primar, preprimar, gimnazial, liceal şi postliceal.

D.P.P.D. se individualizează ca structură instituţională distinctă a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu prin:

 • misiune, statut, atribuţii si obiective specifice;

 • plan de învăţământ propriu, unitar la nivel naţional, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, potrivit unui curriculum specific, definit pe două niveluri;

 • studenţi proprii, înscrişi la programele de pregătire psihopedagogică, la celelalte programe de studii organizate de către D.P.P.D., conform cerinţelor nivelelor I si II, necesare obţinerii creditelor pentru certificare în profesia didactică;

 • structuri profesional ştiinţifice si administrative interne, adecvate nevoilor de funcţionare optimă;

 • organizare si conducere proprie, prin biroul Consiliului D.P.P.D si director;

 • servicii proprii de secretariat, evidenţă informatizată a activităţii si elaborarea distinctă a documentelor finale de certificare pentru profesia didactică

Colegiul Universitatii "Constantin Brancusi"

Organigrama colegiului preuniversitar

Plan operational pentru anul 2015

Regulament de organizare si functionare a Colegiului pentru invatamant preuniversitar „Constantin Radulescu-Motru”

Pornind de la viziunea enuntaţa, scoala isi va asuma misiunea de a desfasura n contextul parteneriatului educaţional, procesul educativ orientat catre pregatirea unor profesionisti competenţi si bine motivaţi.
Colegiul Universitatii „Constantin Brancusi” va promova educaţia si in acord cu cerinţele de integrare n societatea cunoasterii, care presupune consolidarea si dezvoltarea Spaţiului European al Educaţiei si Cercetarii Stiinţifice prin promovarea excelenţei la nivelul tuturor activitaţilor si proceselor desfasurate ţinand seama de conceptele enunţate.
Misiunea şcolii impune asigurarea unei educaţii de calitate, pentru dezvoltarea intelectuala, sociala si profesionala a tinerilor in vederea adaptarii socio-economice a tinerilor de azi ca cetaţeni activi, deplin constienţi de propria valoare si competitivi pe piata naţionala, europeana si mondiala a muncii.
Colegiul Universitatii „Constantin Brancusi” realizeaza aceasta misiune prin urmatoarele puncte:

 • promovează învăţământul în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie continuă integrate in circuitul european şi mondial
 • Scoala – ca instituţie promovează şi susţine comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională prin dezvoltarea unei culturi bazată pe cunoaşterea sistematică şi inovatoare
 • cultură a atitudinii proactive, o cultură a dezvoltării personale, a integrării in diversitate
 • dezvoltarea la profesori şi elevi a iniţiativei şi creativităţii , a capacităţilor de comunicare şi lucrul în echipă
 • testarea periodică a aptitudinilor şi motivaţiei elevilor pentru insuşirea profesiei alese
 • dezvoltarea spiritului de competiţie profesională şi a sentimentului de mndrie pentru apartenenţă la o şcoală de prestigiu
 • evaluarea elevilor, cu accent pe cunoştintele durabilitatii şi capacitatii de a folosi informaţia pentru obţinerea performanţelor în pregatirea teoretica şi practica
 • realizarea dimensiunii europene in educarea şi formarea profesională a elevilor la nivelul standardelor oferite de aceasta
 • dezvoltarea individuala a elevului
 • crearea unui climat de muncă de învăţare stimulativ
 • garantarea pregătirii specializate şi a posibilităţilor de aprofundare a pregătirii
 • decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi
 • calificarea forţei de muncă în funcţie de specificul medical