FACILITĂȚI ACORDATE STUDENȚILOR

Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut ca obiectiv prioritar crearea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional, dar şi acordarea unor facilităţi studenţilor prin care să întărească motivaţia studenţilor pentru învăţare.
Printre aceste facilităţi, amintim:
– reducerea taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmează concomitent două specializări
– acorduri şi parteneriate cu entităţi economice şi instituţii publice, în vederea efectuării stagiilor de practică sau acordării unor facilităţi studenţilor, precum şi burse de studiu sau angajarea la finalizarea studiilor;
– studenţii cu deficiențe beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare cu 25%;
– asigurarea serviciilor de cămin-cantină pentru toţi studenţii solicitanţi;
– reducerea substanţială a taxelor de şcolarizare, a celor de achiziţionare a cardului de aptitudini, a permisului ECDL şi a celor pentru susţinerea examinărilor;
– informarea studenţilor, prin intermediul unei componente web, în privinţa datelor din secretariate (planuri de învăţământ, planificare examene, note, credite obţinute, situaţie financiară, etc.);
– dezvoltarea reţelei de transmitere a informaţiilor prin introducerea serviciului internet la toate căminele studenţeşti;
– acordarea de sprijin asociaţiilor studenţeşti (inclusiv sprijin financiar) în desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, culturale, sportive, artistice;
– acordarea unor premii studenţilor cu performanţe deosebite la concursuri şi/sau manifestări ştiinţifice studenţeşti;
– cursuri facultative gratuite:
1. Comunicare / Negociere / Lucru în echipă / Leadership
2. Mentor
3. Manager proiect
4. Manager resurse umane
-program de voluntariat în universitate
– pregătire psihopedagocică

CAZAREA STUDENȚILOR

Cazarea studenţilor se realizează în două cămine:
– Complexul Studenţesc Debarcader, care are în componenţa sa și cantină studenţească;
– Căminul Studenţesc nr.2 (str. Victoriei nr. 132-134).
Odată pătrunşi în comunitatea academică a Universităţii, studenţii beneficiază de cămine şi cantine studenţeşti, iar asistenţa medicală este gratuită.
Cele două cămine funcţionează la capacitate normală, având 120 locuri de cazare şi o cantină pentru studenţi.
Căminul studenţesc din Debarcader dispune de camere dotate corespunzător, pentru realizarea activităţilor de studiu, precum si pentru activităţi extraşcolare realizate la nivelul căminului, studenții folosind terenurile multifuncţionale (fotbal, tenis de câmp, volei, baschet, handbal) și sala de gimnastică