Anunţ selecţie parteneri POCU

Anunţ selecţie parteneri POCU

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, sediul în localitatea Târgu-Jiu, judeţul Gorj, anunţă  organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020,  Axa Prioritară (AP) 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de Investiţii (PI) Obiectiv tematic:  Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării  pe tot parcursul vieţii. OS 6.13 si 6.14. Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potential loc de muncă /cercetare/ inovare,cu accent pe sectoarele economice cu potential complex identificate conform SNC şi domeniile de inteligenţă conform SNCDI.

Titlul proiectului: Creșterea șanselor de angajare prin practică eficientă!

ID proiect: 108724

[button open_new_tab=”true” color=”accent-color” hover_text_color_override=”#fff” size=”large” url=”https://www.utgjiu.ro/cercetare/2017/27.01.2017 rezultat selectie partener.pdf” text=”Descarca REZULTAT” color_override=””]

[button open_new_tab=”true” color=”accent-color” hover_text_color_override=”#fff” size=”large” url=”https://www.utgjiu.ro/cercetare/2017/Selectie parteneri final_POCU_FSE.pdf” text=”Descarca ANUNT” color_override=””]

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, sediul în localitatea Târgu-Jiu, judeţul Gorj, anunţă  organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020,  Axa Prioritară (AP) 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de Investiţii (PI) Obiectiv tematic:  Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării  pe tot parcursul vieţii. OS 6.13. Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potential loc de muncă /cercetare/ inovare,cu accent pe sectoarele economice cu potential complex identificate conform SNC şi domeniile de inteligenţă conform SNCDI

[button open_new_tab=”true” color=”accent-color” hover_text_color_override=”#fff” size=”large” url=”https://www.utgjiu.ro/cercetare/2017/20.01.2017 rezultat selectie POCU.pdf” text=”Descarca REZULTAT” color_override=””]

[button open_new_tab=”true” color=”accent-color” hover_text_color_override=”#fff” size=”large” url=”https://www.utgjiu.ro/cercetare/2017/anunt selectie parteneri final.pdf” text=”Descarca ANUNT” color_override=””]