Calendarul de desfășurare a alegerilor pentru directori de departamente și membri în consilille departamentelor. Calendarul de desfășurare a alegerilor parțiale pentru Consiliul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică

Calendarul de desfășurare a alegerilor pentru directori de departamente și membri în consilille departamentelor. Calendarul de desfășurare a alegerilor parțiale pentru Consiliul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică