Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)

Centrul Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este o structură a Universităţii „Constantin Brancusi” din Târgu Jiu (UCB) înființată in baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 650/19.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră, ordin care face referire la metodologia cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră.

Misiunea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră este aceea de a asigura o cât mai bună informare, de a oferi oportunităţi de carieră tinerilor prin activități de consiliere și orientare profesională a studenţilor.

Alegerea unei cariere și parcurgerea demersurilor necesare formării unui tânăr ca specialist în domeniul ales este un proces complex care are un impact definitoriu în viitorul său profesional. Studiile arată că derularea acestui proces fără niciun sprijin extern este asociat adesea cu alegeri greșite ale domeniului de studiu sau ale carierei, ezitări, abandon, amânare, performanțe profesionale slabe, stări de nemulțumire continuă vizavi de viața profesională, inclusiv depresii. Alegerea unei cariere și pregătirea pentru aceasta nu este un proces ireversibil ce nu poate fi schimbat, însă alegerea corectă a carierei și existența unor mecanisme care să ajute la dezvoltarea tuturor competențelor necesare tranziției către piața muncii pot reprezenta garanția unei bune investiții a timpului și a altor resurse în educația unei persoane. Este recunoscut faptul că serviciile de consiliere și orientare în carieră pot contribui la dezvoltarea maximă a potențialului profesional al tinerilor în acord cu abilitățile și aspirațiile lor, la reducerea abandonului școlar, la tranziția tinerilor între diferitele nivele ale învățământului, la creșterea participării la educație, la dezvoltarea incluziunii și echității sociale în sistemul educațional sau la creșterea angajabilității prin facilitarea accesului către piața muncii.

Principalele obiective ale Centrului de Consiliere și Orientare în Cariera sunt:

  • Orientarea şi consilierea studenţilor astfel încât aceştia să poată să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră;
  • Prezentări de oferte ale companiilor prin căile de informare ale CCOC (locuri de muncă, stagii de practică, colaborări, burse private, proiecte de diplomă);
  • Prezentări de companii;
  • Zilele Carierei;
  • Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii şi prezentarea de statistici în acest sens conducerii universităţii şi facultăţilor;
  • Generarea de diverse materiale suport pentru studenţi: ghidul studentului, ghid de informare şi orientare în carieră, diverse broşuri şi pliante;
  • Facilitarea relaţiei dintre studenţi/absolvenţi şi piaţa muncii; 
  • Conștientizarea importanței formării profesionale;
  • Liberul acces la informații privind oferta locurilor de muncă;
  • Creşterea angajabilităţii absolvenţilor în domeniile de studii absolvite.