CCOC

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.) este o structură a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu având rolul de a asigura o cât mai bună informare, orientare profesională și integrare socială a studenților.

Ca și componentă distinctă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră are în vedere:

                Ø  consilierea studenților în diverse probleme;

                Ø  identificarea de oportunități pentru studenții și absolvenții Universității;

                Ø  monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii și prezentarea de statistici în acest sens conducerii Universității și facultăților;

                Ø  promovarea ofertei educaționale a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu;

                Ø  menținerea legăturii cu mediul social în sensul intermedierii legăturii între acesta cu studenții și universitatea, pentru a identifica diverse oportunități, dar și pentru a prezenta oferta de specialiști a Universității și totodată competențele acestora;

                Ø  reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum și de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;

                Ø facilitarea întâlnirii studenților cu practicieni și cu studenți care pot împărtăși din experiența lor privind viața academică sau profesională;

               Ø  implicarea alături de Biroul de Promovare și Relații Publice în promovarea Universității;

               Ø  inițierea de parteneriate cu centrele de consiliere din licee.