CENTRUL DE STUDII ECONOMICE FUNDAMENTALE ȘI APLICATIVE – CSEFA

Structura Consiliului Științific:
Director: prof. univ. dr. Diana-Mihaela Țîrcă

Adresa centrului:  Str. Tineretului, Nr. 4, Tg-Jiu, Gorj
Contact: diana-mihaela.tirca@e-ucb.ro

Centrul de studii economice fundamentale și aplicative – CSEFA funcționează în cadrul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Constantin Brâncuși din Tg-Jiu.
Locații de desfășurare a activității: laboratoarele Facultații de Științe Economice din strada Tineretului, Nr. 4, Tg-Jiu, Gorj.

Structura Consiliului Științific:

 • Director: prof. univ. dr. Diana-Mihaela Țîrcă
 • Secretar științific: lect. univ. dr. Mungiu Pupăzan Mariana Claudia
 • Responsabil tehnic: lect. univ. dr. Chirtoc Irina Elena

Misiune și obiective:

 • Centrul de studii economice fundamentale și aplicative – CSEFA este o unitate de cercetare înființată în temeiul autonomiei universitare, în subordinea academică și administrativă a Facultății de Științe Economice, constituit pentru atingerea exigenței academice în domeniile de competență.
 • Centrul de studii economice fundamentale și aplicative – CSEFA are ca principal obiectiv dezvoltarea cercetărilor în domeniul științelor economice, cu mențiunea posibilității extinderii domeniului de activitate în corelație cu oportunitățile dezvoltării de legături cu domenii conexe.
 • Activitatea Centrului de studii economice fundamentale și aplicative – CSEFA se desfaşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul științelor economice și este orientat spre creşterea capacităţii de generare de noi cunoştinţe, în vederea asigurării suportului ştiinţific necesar progresului societății, fundamentării şi susţinerii politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă.
 • Centrul de studii economice fundamentale și aplicative – CSEFA promovează cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţelor economice, bazându-se pe abordarea interdisciplinară a temelor de interes naţional şi international, pe colaborări cu centre de cercetare din țară și străinătate, precum şi pe dezvoltarea unor parteneriate cu mediul de afaceri.
 • Centrul de studii economice fundamentale și aplicative – CSEFA promovează cercetarea ştiinţifică in domeniul științelor economice în interdependenţă cu alte domenii conexe având ca scop creşterea vizibilităţii la nivel international.

CENTRUL DE STUDII ECONOMICE FUNDAMENTALE ȘI APLICATIVE – CSEFA desfășoară activități pe următoarele 2 direcții prinipale de cercetare cu teme adiacente:

 1. Tehnologia informației și societatea informațională
  • Provocări și oportunități ale transformărilor digitale asupra sectorului public și privat din România/ Uniunea Europeană;
  • Politici fiscale și opțiuni contabile sub exigențele standardizării și dezvoltării durabile.
 2. Economia educației și educație economică
  • Impactul politicilor de finanțare în asigurarea dezvoltării durabile;
  • Digitalizare, dezvoltare sustenabilă și integrarea tinerilor pe piața muncii;
  • Inflație și dezechilibre în economia românească în contextual instabilității economiei mondiale;
  • Sectorul terțiar în era digital;
  • Dezvoltare durabilă, management şi marketing creativ.
 1. Prof. univ. dr. Babucea Ana-Gabriela
 2. Prof. univ. dr. Dobrotă Gabriela
 3. Prof. univ. dr. Medar Ion-Lucian
 4. Prof. univ. dr. Neamțu Adina Claudia
 5. Prof. univ. dr. Paliu-Popa Lucia
 6. Prof. univ. dr. Răbonțu Cecilia Irina
 7. Prof. univ. dr. Țîrcă Diana Mihaela
 8. Prof. univ. dr. Novo-Corti Isabel
 9. Conf. univ. dr. Bălăcescu Aniela
 10. Conf. univ. dr. Căruntu Genu Alexandru
 11. Conf. univ. dr. Dănăcică Daniela Emanuela
 12. Conf. univ. dr. Ecobici Nicolae
 13. Conf. univ. dr. Enea Constanța
 14. Conf. univ. dr. Neamțu Liviu
 15. Lect. univ. dr. Buşan Gabriela
 16. Lect. univ. dr. Ceaușescu Aurelian Ionuț
 17. Lect. univ. dr. Chirculescu Felicia-Maria
 18. Lect. univ. dr. Chirtoc Irina-Elena
 19. Lect. univ. dr. Ciurlău Loredana
 20. Lect. univ. dr. Duduială Popescu Lorena
 21. Lect. univ. dr. Ecobici Loredana-Mihaela
 22. Lect. univ. dr. Florea Ianc Maria-Mirabela
 23. Lect. univ. dr. Mungiu Pupăzan Mariana Claudia
 24. Lect. univ. dr. Stegăroiu Carina-Elena
 25. Lect. univ. dr. Zamfir Paul Bogdan
 26. Lect. univ. dr. Birău Felicia Ramona
 27. Asist. univ. drd. Panduru Dorian Andrei
 28. Asist. univ. dr. Picatoste Xose
 29. Student Popescu Ancuța Mihaela
 30. Student Gavrilescu Natalia
 31. Student Jurebie Radu
 32. Student Mangu Antonia
 33. Student Popescu Albert
 1. CONFERINȚE

2023

   • International Conference “Information Society and Sustainable Development” – ISSD 2023, 27-28 April 2023, Valletta, Malta – https://issd.rau.ro/
   • International Scientific Conference ECOTREND 2022, 09- 10 Decembrie 2022 – https://ec.utgjiu.ro/ecotrend-2022/
   • XII EDaSS International Conference on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS), September 28 to 30th, 2023 – https://www.edass.org/
   • 12th International Conference on Applied Economics – Contemporary Issues in Economy, 29-30 Iunie 2023, Olsztyn, Poland – http://www.contemporary-issues.pl/
 1. WORKSHOPS

2023

   • Student – Absolvent – Angajat – Angajator
   • Oportunităţi și obstacole în integrarea studenților economiști pe piața muncii după pandemie
   • Turismul mondial după “eclipsa COVID”
   • Competenţe necesare pieţei muncii în context actual. Schimb de idei şi bune practici între mediul academic şi mediul de afaceri
   • Provocări și oportunități ale transformărilor digitale asupra sectorului public și privat din România / Uniunea Europeană