Centrul de cercetări pentru controlul proceselor din industria energetică

Scopul şi necesitatea constituirii

Centrul de cercetare “CENTRU DE CERCETĂRI PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DIN INDUSTRIA ENERGETICĂ” se doreşte a fi o unitate de cercetare, înfiinţată în temeiul autonomiei universitare, în subordinea academică şi administrativă a Catedrei de Automatică şi Ştiinţe Aplicate din cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii “Constantin Brâncuşi”, Tg-Jiu, constituit pentru atingerea excelenţei academice în domeniile de competenţă.

Centrul de Cercetare “CENTRU DE CERCETĂRI PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DIN INDUSTRIA ENERGETICĂ” are ca principal obiectiv dezvoltarea cercetărilor în domeniile Ingineria Sistemelor şi Inginerie Energetică, iar pe măsura evoluţiei ştiinţei şi a tehnologiei, domeniul de activitate al centrului putând fii extins.

Centrul de Cercetare “CENTRU DE CERCETĂRI PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DIN INDUSTRIA ENERGETICĂ” reuneşte profesori, conferenţiari, şefi de lucrări, asistenţi şi studenţi masteranzi cu preocupări în domeniile Ingineria Sistemelor şi Inginerie Energetică. Universitatea “Constantin Brâncuşi” reprezintă juridic Centrul de Cercetare care are sediul în incinta Laboratoarelor din strada A.I.Cuza nr.7, iar durata de activitate a acestuia este nelimitată.

Scopul constituirii Centrul de Cercetare “CENTRU DE CERCETĂRI PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DIN INDUSTRIA ENERGETICĂ” constă în :

 1. formarea şi perfecţionarea resurselor umane care activează în domeniile Ingineria Sistemelor şi Inginerie Energetică;
 2. dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnologice în domeniile Ingineria Sistemelor şi Inginerie Energetică, orientată în direcţia analizei şi sintezei algoritmilor de reglare şi optimizare a controlului în proceselor industriale;
 3. desfasurarea de cercetari stiintifice pe baza de grant, contract de cooperare nationala si internationala;
 4. promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional;
 5. sprijinirea afirmarii cercetarii in domeniile Ingineria Sistemelor şi Inginerie Energetică, precum şi in domenii conexe a membrilor centrului, a doctoranzilor şi studenţilor merituoşi, participanţi la activitatea de cercetare;
 6. sprijinirea integrării europene a României în ceea ce priveşte învăţământul tehnic superior şi cercetarea ştiinţifică în domeniile Ingineria Sistemelor şi Inginerie Energetică, precum şi asimilarea directivelor şi reglementărilor Uniunii Europene;
 7. sprijinirea tuturor formelor de învăţământ universitar si post - universitar in domeniile Ingineria Sistemelor şi Inginerie Energetică, precum şi în domenii conexe;
 8. sprijinirea sub aspect tehnic, ştiinţific şi a reglementărilor UE a sectoarelor industriale şi energetice existente în judeţul Gorj în vederea creşterii competitivităţii produselor pe care le fabrică sau a serviciilor pe care le furnizează;
 9. diseminarea rezultatelor cercetării şi a reglementărilor din domeniile Ingineria Sistemelor şi Inginerie Energetică menţionate prin formare continua şi post universitare în conformitate cu cerinţele pieţii muncii;
 10. asigurarea de consultanta pentru agenţii economici si dezvoltarea legaturilor cu aceştia pentru facilitarea activităţii de cercetare şi implementarea rezultatelor cercetării;

Necesitatea constituirii Centrului de Cercetare “CENTRU DE CERCETĂRI PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DIN INDUSTRIA ENERGETICĂ” este susţinută de:

 1. importanţa deosebită a domeniilor Ingineria Sistemelor şi Inginerie Energetică care are implicaţii în sectoare de activitate economică, învăţământ şi calitate a vieţii în special prin reglementările legale;
 2. necesitatea valorificării rezultatelor recunoscute ale cercetărilor efectuate de către membrii centrului;

Obiect de activitate

Centrul “CENTRU DE CERCETĂRI PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DIN INDUSTRIA ENERGETICĂ” poate desfăşura activităţi în următoarele domenii constituite din:

 1. Monitorizarea si controlul proceselor din industria energetică;
 2. Analiza şi sinteza algoritmilor de reglare;
 3. Optimizarea algoritmilor de conducere a proceselor din industria energetică;
 4. Elaborarea unor sisteme integrate de automatizare industrială;
 5. Mentenanţă predictivă a funcţionării instalaţiilor din industria energetică;
 6. Dezvoltarea bazei materiale prin achiziţii şi autodotare;
 7. Derularea de teme de cercetare solicitate de societăţiile energetice şi industriale din judeţul Gorj;
 8. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu membrii structurilor de cercetare existente în Universitatea “Constantin Brâncuşi”, în judeţul Gorj, în ţară şi în străinătate prin organizare de simpozioane, seminarii, vizite şi mese rotunde;
 9. Susţinerea şi sprijinirea publicării de articole ştiinţifice elaborate de membrii Centrului de Cercetare;
 10. Participarea la programele de cercetare ştiinţifică iniţiate de UE, precum şi cele iniţiate în ţară;