Sigla UCB

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU

CATEDRA: INGINERIE INDUSTRIALA

Centrul de Cercetare
Fiabilitatea şi durabilitatea sistemelor mecanice

 

Obiectivele centrului nostru de cercetare sunt in deplina concordanta cu strategia de cercetare a Universitatii Constantin Brancusi. Astfel, intarirea colaborarii Centrului cu cercetatori din strainatate si implicarea studentilor in activitatea de cercetare precum si initierea unui program de vizite in/din strainatate va contribui la cresterea vizibilitatii universitatii noastre în spatiul european al cercetarii stiintifice, satisfacand in acelasi timp dezideratul de atragere a studentilor valorosi spre activitatea de cercetare. De asemenea, prin publicarea rezultatelor cercetării cu precădere în reviste cotate ISI şi în volumele unor conferinţe internaţionale de prestigiu, membriicentrului au contribuit şi vor contribui şi în viitor la creşterea prestigiului naţional şi internaţional al Universităţii Constantin Brâncuşi. În acest fel, un obiectiv major al universităţii, acela de încheiere de "parteneriate de cercetare cu universitati din tara si din strainatate, pentru atragerea de finantare prin câstigarea competitiilor pentru proiecte la nivel national si European" va fi mult mai uşor de atins. Prestigiul national şi internaţional crescut al universităţii va spori interesul absolventilor de liceu foarte bine pregatiti pentru Universitatea Constantin Brancusi si va permite impunerea

P r

FOTO UNIVERSITATEunor standarde mai ridicate la recrutarea viitorilor studenti/cercetatori sau chiar a corpului profesoral. De aici va decurge şi îndeplinirea obiectivele strategice de calitate ale universităţii.
Mai mult, o universitate atractiva din punctul de vedere al pregatirii stiintifice si profesionale (in domeniile cautate pe piata muncii) oferite studentilor sai va beneficia de mai multi studenti, mai multe fonduri si in consecinta va crea un mediu institutional favorabil si motivant, din punct de vedere material, pentru desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica.

 

Implicarea, Centrului în proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi internaţionale, va contribui la imbunatatirea infrastructurii necesare ativitatii de cercetare si implicit la dezvoltarea infrastructurii universitatii. 
Un alt obiectiv al Centrului, care va avea efecte benefice in Universitatea Constantin Brancusi este cel de intarire a colaborarii Centrului de Cercetare cu celelalte centre de cercetare existente in universitate si constituirea unor echipe mixte de cercetare aplicata (formate din ingineri, matematicieni si informaticieni) care sa contribuie la realizarea unor produse valorificabile pe piata (eventual si prin implicarea unor agenti economici).
Realizarea de activităţi ştiinţifice şi de consultanţă, desfăşurarea unei susţinute activităţi de marketing cu privire la piaţa cercetării ştiinţifice, in domeniul de cercetare al Centrului, participarea la manifestări ştiinţifice în tara şi în afara ei, accentuarea şi intensificarea efortului de publicare a rezultatelor cercetarii vor contribui la dezvoltarea activitatii stiintifice in universitate. Toate aceste vor crea premisele crearii unor centre cercetare de excelenta in Universitatea Constantin Brancusi.

 

HOME
PREZENTARE
CRITERII STANDARDE
MEMBRI
PERFECTIONARE
INFRASTRUCTURA
STATUT
STRATEGIE
SIMPOZION
 
Copyright 2011 utgjiu.ro
Toate drepturile rezervate