Competiţii Internationale

Începând cu luna Septembrie 2011 Universitatea “Constantin Brancuşi” din Târgu Jiu (UCB) derulează Proiectul „Noi materiale de construcţii obţinute prin reciclarea eco-sustenabilă a deşeurilor industriale”, care se va încheia în luna Aprilie 2014. Proiectul este co-finanţat de Comisia Europeană, Direcţia Generală Mediu, în cadrul Programului LIFE+ Politica si Guvernare.

Proiectul EcoWASTES îşi propune să stabilească noi modalităţi de valorificare a deşeurilor generate de industria energetică (cenuşi de termocentrală), extractivă (şlamuri de foraj petrolier) şi metalurgică (zguri de elaborare şi turnare a metalelor) – unele fără utilizare în prezent pe plan european şi chiar la nivel mondial. Proiectul prevede adaptarea unei instalaţii pilot şi demonstrarea unor tehnologii inovative de reciclare a deşeurilor în produse cu valoare adăugată ridicată (noi compozite ceramice folosite în principal în industria materialelor de construcţii, dar şi în lucrări de tipul straturilor impermeabile din construcţia de drumuri).
În vederea atingerii scopului proiectului, Universitatea “Constantin Brancuşi” din Târgu Jiu acţionează în parteneriat cu instituţii cu expertiză în domeniu, şi anume: Institutul de Cercetări MetalurgiceComplexul Energetic Turceni şi Agenţia de Protecţia Mediului Gorj.

Scop proiect

Proiectul și-a propus să stabilească noi modalităţi de valorificare a deşeurilor generate de industria energetică (cenuşi de termocentrală), extractivă (şlamuri de foraj petrolier) şi metalurgică (zguri de elaborare şi turnare a metalelor) – unele fără utilizare în prezent pe plan european şi chiar la nivel mondial. Proiectul a dezvoltat noi tehnologii inovative de reciclare a acestor deșeuri în produse cu valoare adăugată ridicată (noi compozite ceramice folosite în principal în industria materialelor de construcţii, dar şi în lucrări de tipul straturilor impermeabile din construcţia de drumuri).

În ţara noastră se generează anual milioane de tone de deşeuri din care cantităţi importante sunt stocate în depozitele de deşeuri industriale care ocupă mari suprafeţe de teren şi afectează calitatea mediului, în special a apelor subterane şi de suprafaţă. Depozitarea deşeurilor pe teren descoperit reprezintă în România calea cea mai importantă pentru eliminarea deşeurilor industriale, peste 75% din deşeurile generate fiind depozitate în fiecare an, costurile cu construcţia acestor depozite fiind considerabile. In România, problemele cu care se confruntă unele dintre societăţile comerciale din industria energetică, principalul generator de cenuşi zburătoare, din industria de extracţie a ţiţeiului, principalul generator de şlam de foraj dar şi din industria metalurgică prin diferitele tipuri de zguri produse, ridică probleme majore de mediu şi economice.

Proiectul LIFE10 ENV/RO/729 EcoWASTES este în acord cu ariile prioritare de acţiune “Deşeuri şi resurse naturale” ale Programului Life+ 2010, Componenta „Environment Policy and Governance”, prin:

 • Promovarea reducerii deşeurilor, recuperării şi reciclării acestora cu punerea accentului pe ciclul de viaţă şi dezvoltarea unor pieţe de reciclare.
 • Contribuţia la implementarea politicii comunitare şi a legistaţiei privind deşeurile, în special a Directivei Landfill, Directivei Cadru pentru Deşeuri, Încărcarea Deşeurilor, Deşeuri periculoase, Deşeuri de petrol.

Universitatea “Constantin Brancuşi” din Târgu Jiu a depus mai multe proiecte de granturi de cercetare cu participare internationala, dintre care care aminitim:

Informatii despre proiecte în care universitatea este coordonatoare

COMPETITIE MECANISM FINANCIAR (fonduri norvegiene)

European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014

 1. Promoting renewable energy from biomass and mitigation of the impact upon environment, director de proiect: prof.univ.dr.ing. Popescu Luminita Georgeta, Buget total: 1.493.268 EUR, Buget UCB: 945.776 EUR, EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0105
 2. The reduction of the noise caused by transport infrastructure and mining and energy activities, director de proiect: lect.univ.dr. Popa Roxana, Buget total: 1.464.154 EUR, Buget UCB: 808.338 EUR, EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0364
 3. Composite panel with phase change materials for high energy efficiency of the built environment, director de proiect: conf.univ.dr. Diaconu Bogdan Marian, Buget total: 1.193.208 EUR, Buget UCB: 755.328 EUR, EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0103

 

Informatii despre proiecte în care universitatea este în colaborare cu alte universităţi/institute

COMPETITIE MECANISM FINANCIAR (fonduri norvegiene)

European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014

 1. Green Household with Efficient Renewable Energy Technology and Automation, director de proiect: prof.univ.dr. Lucian Stefanita Grigore, Universitatea Lumina Buget total: 1.382.516 EUR, Buget UCB: 246.812 EUR, EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0111.

Competiţii Nationale

Universitatea “Constantin Brancuşi” din Târgu Jiu a participat la multe proiecte finantate din fonduri europene, atat in calitate de coordonator cat si in calitate de partener:

 1. POSDRU 176/3.1/S/150369 „Start Up Antreprenorial” 

 2. POSDRU ID 140799 cu titlul „Instrumente inovative de predare invatare pentru studentii si masteranzii din domeniul financiar-bancar”

 3. POSDRU „Retea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentatia virtuala si web 2.0 in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii (ProWeb)” ID 1.3/157/S/141587

 4. POSDRU „Construieste-ti o cariera de succes!” ID 136675

 5. POSDRU 156/1.2/G/140930 „Imbunatatirea programelor universitare de studii in domeniile Administrarii afacerilor, Contabilitatii si Stiintelor juridice prin consultarea alumni”

 6. Proiect ID 56319 – Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice

  Solicitant: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
  Parteneri:
  Universitatea Politehnica din Timisoara
  Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu
  Universitatea Politehnica din Bucuresti
  SC Novensys Corporation SRL
  SC Gold Agama Consulting SRL
  Valoare: 20.747.281,40 lei
  Pagina web: www.intreprindere-simulata.ro
  Comunicate de presa: 24 ianuarie 2011

 7. Proiect ID 63960 – Convergenta pregatirii universitare cu viata activa in domeniul economic

  Solicitant: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
  Parteneri:
  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia,
  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau
  Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu
  SC Novensys Corporation SRL
  SC Media One SRL
  Valoare: 20.884.101,70 lei
  Pagina web: www.centre-economice.ro
  Comunicate de presa: Conferinta de lansare 27 ianuarie 2011 – comunicat de presa

UCB coordonatoare a unor proiecte nationale               UCB partenera in proiecte nationale  

Competiţii interne

1. Competiţia internă 2011
 1. Proiecte pentru echipamente (tip E)
 2. Proiecte multianuale de cercetare(tip TP)
 3. Proiecte multianuale de cercetare pentru tineri (tip TP-T)
 4. Calendar Descarcă fişier PDF …
2.Competitia interna de proiecte strategice Descarcă fişier PDF …