2022-2023

Regulamentele privind cercetarea stiintifica din UCB: 2017-2018

 1. Planul de cercetare al UCB pentru anul universitar 2017-2018
 2. Regulament privind sustinerea financiara 2017-2018
 3. Grila de evaluare a cercetarii stiintifice valabila 2017-2018
 4. Programul actiunilor stiintifice pentru anul universitar 2017-2018

2016-2017

 1. Planul de cercetare al UCB pentru anul universitar 2016-2017
 2. Programul actiunilor stiintifice pentru anul universitar 2016-2017
 3. Metodologia privind initierea si implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale in UCB
 4. Regulamentul privind finantarea contractelor/proiectelor de cercetare si a proiectelor institutionale/educationale
 5. Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 6. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
 7. Programul actiunilor stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 8. Grila de evaluare a rezultatelor cercetarii stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 9. Regulament de organizare si functionare a Institutului de Politicii de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 10. Metodologie de organizare si desfasurare a selectiei expertilor pe termen lung in cadrul POSDRU