Programe / Granturi de cercetare

 1. New building materials by eco-sustainable recycling of industrial wastes, LIFE10 ENV/RO/000729, Beneficiar, Responsabil stiintific: prof.univ.dr.ing.Popescu Luminita, buget ce revine universitatii: 1.921.623 lei, perioada de derulare 2011-2014, http://www.ecowastes.ro
 2. Dezvoltarea unui centru de cercetare, expertizare şi coordonare a proceselor din industria energetică – RESENERG, Programul POS-CCE Axa prioritara 2, Beneficiar, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Popescu Luminita, buget ce revine universitatii: 9.100.000 lei, perioada de derulare 2012-2015, http://www.resenerg.ro
 3. ERASMUS+, proiect derulat prin ANPCDEFP (Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale), manager proiect:  prof. univ. dr. ing. Cirtina Marius Liviu, buget proiect 2015: 112080 Euro, https://www.utgjiu.ro/rel_int/
 4. Tehnologie competitiva de susținere a excavațiilor miniere subterane aliniata la condițiile de performantă ridicată in exploatarea si utilizarea cărbunelui pentru producerea de energie, Partener, proiect cercetare finanțat de la bugetul de stat, nr. 51/2014 PN II PT PCCA 2013-40529, Coordonator proiect: prof. univ. dr. ing. Stefan Ghimisi, buget ce revine universității: 125.000 lei, perioada de derulare 2014-2016, http://www.upet.ro/tcsemapr
 5. Assessment Of Possible Recycling Directions Of Heavy & Rare Metals Recovered From Combustion Waste Products (RAREASH), GD 146952, Competiția de proiecte ERA-MIN Joint Call (2014), director: Prof. univ. dr. ing. Popescu Luminita Georgeta, buget ce revine universității: 449.856 lei, perioada de derulare 2015-2018

Programul POS-DRU 2007-2013:

 1. Întreprindere simulată pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice, ID 56319 – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1, Tranziția de la scoală la viață activa, Partener, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimisi Stefan, buget ce revine universității: 1.447.938 lei, perioada de derulare 2010-2013, http://www.intreprindere-simulata.ro
 2. Convergenta pregătirii universitare cu viața activa in domeniul economic, ID 63960 – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1, Tranziția de la scoală la viața activa, Partener, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimisi Stefan, buget ce revine universității: 1.689.796,25 lei, perioada de derulare 2010-2013, http://www.centre-economice.ro
 3. Formarea continuă a profesorilor de Chimie in societatea cunoașterii ID 62517– Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.3, Profesioniști in educație si formare, Beneficiar, Manager proiect: conf.univ.dr. Tomescu Dumitrescu Cornelia, buget ce revine universității: 7.111.820 lei, perioada de derulare 2010-2014, http://www.prochimie.ro
 4. Formarea continua a profesorilor de Istorie si Geografie in societatea cunoasterii, ID 62651 – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.3, Profesionisti in educatie si formare, Partener, Coordonator: prof.univ.dr. Babucea Gabriela , buget ce revine universitatii: 366.440lei, perioada de derulare 2010-2013, http://www.istorie-geografie.ro/proiect
 5. Acum facem practică, ID 138515, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1 Tranziția de la școală la o viață activă, Beneficiar, Manager proiect: ș.l.dr.ing. Borcoși Ilie, buget universitate: 1.476.479 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://www.acumfacempractica.ro
 6. Construiește–ți o cariera de succes, ID 136675, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1 Tranziția de la școală la o viață activă, Partener, Coordonatori proiect: prof.univ.dr.ing. Cîrțîna Liviu si ulterior s.l.dr.ing. Stăncioiu Alin, buget universitate: 653.887 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://cds.utgjiu.ro/
 7. SIMPRACT– Tranziția de la școală la viața activă, ID 138113, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1 Tranziția de la școală la o viață activă, Partener, Coordonatori proiect: prof.univ.dr. Todoruț Amalia Venera, ulterior lect.univ.dr. Cilibiu Maria si conf.univ.dr. Tomescu Ina Raluca, buget universitate: 1.049.940 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://www.simpract.ro/
 8. Instrumente inovative de predare învățare pentru studenții si masteranzii din domeniul financiar bancar, contabilitate si audit, ID 140799, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Beneficiar, Manager proiect: prof.univ.dr. Babucea Gabriela, buget ce revine universității: 1.039.489 lei, perioada de derulare 2014-2015, https://www.facebook.com/media/set/?set=a.256631621209928.1073741839.228127900726967&type=3
 9. Studenții de azi, profesioniștii de mâine, ID 137280, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1 Tranziția de la școală la o viață activă, Partener, Coordonator proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimiși Stefan, buget ce revine universității: 2.247.269 lei, perioada de derulare 2014-2015, https://cariera.uvt.ro/wp
 10. Îmbunătățirea programelor universitare de studii in domeniile Administrării afacerilor, Contabilității si științelor juridice prin consultarea alumni, ID 140930,   Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Beneficiar, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimiși Stefan, buget ce revine universității: 784.779 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://cva.comunicare-alumni.ro/
 11. Creșterea calității programelor universitare de licență si masterat in energetică, ID 139265, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Beneficiar, Manager proiect: conf.univ.dr.ing. Popescu Cristinel, buget ce revine universității: 1.188.010 lei, http://calitateinenergie.utgjiu.ro/
 12. Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală si web 2.0 in aria curriculară Matematica si științe ale naturii (ProWeb), ID 141587,  partener – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educație si formare profesionala, Partener, Coordonatori proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimiși Stefan si ulterior lect.univ.dr. Runceanu Adrian, buget ce revine universității: 711.396 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://proweb.ssai.valahia.ro/
 13. Asigurarea competentelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională, ID 134518, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Partener, Manager proiect: prof.univ.dr. Babucea Gabriela, buget ce revine universității: 129.016 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://spredi.rau.ro/
 14. Antreprenoriat turistic rural, ID 125473, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forței de munca, Partener, Coordonatori proiect: conf.univ.dr. Popa Roxana Gabriela si ulterior prof.univ.dr. Niculescu George, buget ce revine universității: 3.901.869 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://www.atr2014.ro
 15. START UP ANTREPRENORIAL, ID 150369, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale, Partener, responsabil proiect: Pociovalisteanu Diana, buget ce revine universității: 1.478.617,50 lei, perioada de derulare 2015, http://www.romaniastart-up.ro