Paper Invitation for Special Issue “Symmetry and Heat Transfer” [Symmetry, IF 2.713]

 

Informatii despre proiecte în care universitatea este partener cu alte universităţi/institute

 1. Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu anunță lansarea apelurilor de proiecte pentru activități de tip B si pentru activitati de tip D, in cadrul proiectului „Utilizarea deșeurilor din industria extractivă, energetică și metalurgică drept surse alternative de materii prime la fabricarea produselor refractare termoizolatoare și a materialelor de contrucții” -UCBECOTECH http://ucbecotech.utgjiu.ro/M1_Despre/Regulamente.html
 2. Tehnologie competitiva de susținere a excavațiilor miniere subterane aliniata la condițiile de performantă ridicată in exploatarea si utilizarea cărbunelui pentru producerea de energie, Partener, proiect cercetare finanțat de la bugetul de stat, nr. 51/2014 PN II PT PCCA 2013-40529, Coordonator proiect: prof. univ. dr. ing. Stefan Ghimisi, buget ce revine universității: 125.000 lei, perioada de derulare 2014-2016, http://www.upet.ro/tcsemapr

Programul POS-DRU 2007-2013:

 1. Întreprindere simulată pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice, ID 56319 – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1, Tranziția de la scoală la viață activa, Partener, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimisi Stefan, buget ce revine universității: 1.447.938 lei, perioada de derulare 2010-2013, http://www.intreprindere-simulata.ro
 2. Convergenta pregătirii universitare cu viața activa in domeniul economic, ID 63960 – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1, Tranziția de la scoală la viața activa, Partener, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimisi Stefan, buget ce revine universității: 1.689.796,25 lei, perioada de derulare 2010-2013, http://www.centre-economice.ro
 3. Formarea continua a profesorilor de Istorie si Geografie in societatea cunoasterii, ID 62651 – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.3, Profesionisti in educatie si formare, Partener, Coordonator: prof.univ.dr. Babucea Gabriela , buget ce revine universitatii: 366.440lei, perioada de derulare 2010-2013, http://www.istorie-geografie.ro/proiect
 4. Construiește–ți o cariera de succes, ID 136675, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1 Tranziția de la școală la o viață activă, Partener, Coordonatori proiect: prof.univ.dr.ing. Cîrțîna Liviu si ulterior s.l.dr.ing. Stăncioiu Alin, buget universitate: 653.887 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://cds.utgjiu.ro/
 5. SIMPRACT– Tranziția de la școală la viața activă, ID 138113, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 2.1 Tranziția de la școală la o viață activă, Partener, Coordonatori proiect: prof.univ.dr. Todoruț Amalia Venera, ulterior lect.univ.dr. Cilibiu Maria si conf.univ.dr. Tomescu Ina Raluca, buget universitate: 1.049.940 lei, perioada de derulare 2014-2015,
 6. Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală si web 2.0 in aria curriculară Matematica si științe ale naturii (ProWeb), ID 141587,  Partener – Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educație si formare profesionala, Partener, Coordonatori proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimiși Stefan si ulterior lect.univ.dr. Runceanu Adrian, buget ce revine universității: 711.396 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://proweb.ssai.valahia.ro/
 7. Asigurarea competentelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională, ID 134518, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Partener, Manager proiect: prof.univ.dr. Babucea Gabriela, buget ce revine universității: 129.016 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://spredi.rau.ro/
 8. Antreprenoriat turistic rural, ID 125473, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forței de munca, Partener, Coordonatori proiect: conf.univ.dr. Popa Roxana Gabriela si ulterior prof.univ.dr. Niculescu George, buget ce revine universității: 3.901.869 lei, perioada de derulare 2014-2015, http://www.atr2014.ro
 9. START UP ANTREPRENORIAL, ID 150369, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale, Partener, responsabil proiect: Pociovalisteanu Diana, buget ce revine universității: 1.478.617,50 lei, perioada de derulare 2015, http://www.romaniastart-up.ro