Informatii despre proiectele în care universitatea este coordonatoare

  1. ”UTILIZAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ DREPT SURSE ALTERNATIVE DE MATERII PRIME LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE TERMOIZOLATOARE ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII” ACRONIM: UCBECOTECH, UCBECOTECH
  2. New building materials by eco-sustainable recycling of industrial wastes, LIFE10 ENV/RO/000729, Beneficiar, Responsabil stiintific: prof.univ.dr.ing.Popescu Luminita, buget ce revine universitatii: 1.921.623 lei, perioada de derulare 2011-2014, EcoWastes
  3. Dezvoltarea unui centru de cercetare, expertizare şi coordonare a proceselor din industria energetică – RESENERG, Programul POS-CCE Axa prioritara 2, Beneficiar, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Popescu Luminita, buget ce revine universitatii: 9.100.000 lei, perioada de derulare 2012-2015, Resenerg

Programul POS-DRU 2007-2013:

  1. Formarea continuă a profesorilor de Chimie in societatea cunoașterii ID 62517– Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.3, Profesioniști in educație si formare, Beneficiar, Manager proiect: conf.univ.dr. Tomescu Dumitrescu Cornelia, buget ce revine universității: 7.111.820 lei, perioada de derulare 2010-2014, Prochimie
  2. Instrumente inovative de predare învățare pentru studenții si masteranzii din domeniul financiar bancar, contabilitate si audit, ID 140799, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Beneficiar, Manager proiect: prof.univ.dr. Babucea Gabriela, buget ce revine universității: 1.039.489 lei, perioada de derulare 2014-2015, POSDRU 140799
  3. Îmbunătățirea programelor universitare de studii in domeniile Administrării afacerilor, Contabilității si științelor juridice prin consultarea alumni, ID 140930,   Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Beneficiar, Manager proiect: prof.univ.dr.ing. Ghimiși Stefan, buget ce revine universității: 784.779 lei, perioada de derulare 2014-2015, Comunicare-alumni
  4. Creșterea calității programelor universitare de licență si masterat in energetică, ID 139265, Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Domeniul 1.2 Calitate in învățământul superior, Beneficiar, Manager proiect: conf.univ.dr.ing. Popescu Cristinel, buget ce revine universității: 1.188.010 lei,Calitate in energie

SITUATIE PROIECTE / CONTRACTE IN DERULARE 2016-2021