Despre

Pornind de la viziunea enuntaţa, scoala isi va asuma misiunea de a desfasura n contextul parteneriatului educaţional, procesul educativ orientat catre pregatirea unor profesionisti competenţi si bine motivaţi.
Colegiul Universitatii “Constantin Brancusi” va promova educaţia si in acord cu cerinţele de integrare n societatea cunoasterii, care presupune consolidarea si dezvoltarea Spaţiului European al Educaţiei si Cercetarii Stiinţifice prin promovarea excelenţei la nivelul tuturor activitaţilor si proceselor desfasurate ţinand seama de conceptele enunţate.
Misiunea şcolii impune asigurarea unei educaţii de calitate, pentru dezvoltarea intelectuala, sociala si profesionala a tinerilor in vederea adaptarii socio-economice a tinerilor de azi ca cetaţeni activi, deplin constienţi de propria valoare si competitivi pe piata naţionala, europeana si mondiala a muncii.
Colegiul Universitatii “Constantin Brancusi” realizeaza aceasta misiune prin urmatoarele puncte:

 • promovează învăţământul în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie continuă integrate in circuitul european şi mondial
 • Scoala – ca instituţie promovează şi susţine comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională prin dezvoltarea unei culturi bazată pe cunoaşterea sistematică şi inovatoare
 • cultură a atitudinii proactive, o cultură a dezvoltării personale, a integrării in diversitate
 • dezvoltarea la profesori şi elevi a iniţiativei şi creativităţii , a capacităţilor de comunicare şi lucrul în echipă
 • testarea periodică a aptitudinilor şi motivaţiei elevilor pentru insuşirea profesiei alese
 • dezvoltarea spiritului de competiţie profesională şi a sentimentului de mndrie pentru apartenenţă la o şcoală de prestigiu
 • evaluarea elevilor, cu accent pe cunoştintele durabilitatii şi capacitatii de a folosi informaţia pentru obţinerea performanţelor în pregatirea teoretica şi practica
 • realizarea dimensiunii europene in educarea şi formarea profesională a elevilor la nivelul standardelor oferite de aceasta
 • dezvoltarea individuala a elevului
 • crearea unui climat de muncă de învăţare stimulativ
 • garantarea pregătirii specializate şi a posibilităţilor de aprofundare a pregătirii
 • decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi
 • calificarea forţei de muncă în funcţie de specificul medical

Documente

Orare

Evenimente