Cursuri predate în cadrul departamentelor Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

Departamentul de învăţământ la distanţă şi Formare Continuă – DIDFC

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – DPPD