Cursuri care se predau in cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă

Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă
  1. FSEGA
  2. FRIDSA